MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Amroussia, Nada
Amroussia, Nada, doktorand

Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Sexologi; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Bupp

Bodin, Maja
Bodin, Maja, postdoktor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, professor, biträdande/bitr/vice prefekt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Eupp

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Medicin; Samhällsvetenskap

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Fupp

Fingalsson, Rebecka
Fingalsson, Rebecka, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Sociologi; Genusvetenskap

Gupp

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Hupp

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Iupp

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Ivarsson, Camilla
Ivarsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, migrationsstudier, socialt arbete, samhällsvetenskap, genus

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor, biträdande

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Lupp

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lindroth, Malin
Lindroth, Malin, universitetslektor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Oupp

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, prodekan

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Rupp

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Supp

Schindele, Anna-Chuchu
Schindele, Anna-Chuchu, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete, hälsosociologi, folkhälsa

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Socialvetenskap; Genus; Mänskliga rättigheter

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi; Försörjning

Vupp

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt, forskningsetik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Öupp

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa