MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Centrum för sexologi och sexualitetsstudier forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Cupp

Carlström, Charlotta
Carlström, Charlotta, forskare

Sexologi; Genus; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi

Eupp

Edgren, Monika
Edgren, Monika, professor

Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Hupp

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hudson, Jean
Hudson, Jean, professor

Lingvistik; Engelska språket; Idiomaticitet; Konstruktionsgrammatik; Diskursanalys; Korpuslingvistik

Jupp

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Lupp

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, ungdomar, sexolog, professionalisering, internet, sexualkunskap, intellektuell funktionsnedsättning, heteronormativitet; Sexologi

Mupp

Månsson, Sven-Axel
Månsson, Sven-Axel, professor

Samhällsvetenskap; Sexologi

Oupp

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, docent

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, forskare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi

Rupp

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad

Samhällsvetenskap

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Kulturgeografi/hälsogeografi- omvårdnadens geografi; Socialvetenskap; Sociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Omvårdnad; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Öupp

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad