MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Bupp

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

Migration; Etnicitet; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomi; Samhällsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa; Etnicitet; Migration

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Filosofiämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Historisk-filosofiska ämnen

Dupp

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Migration; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap

Eupp

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Migration; Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik

Fupp

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Gupp

Gustafsson, Hilda
Gustafsson, Hilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Hupp

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Iupp

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, prefekt/professor, biträdande

Barn och ungdomar; Otrygghet; Barn- och ungdomspsykiatri; Kriminologi; Migration; Etnicitet

Jupp

Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Samhällsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing; Humaniora och religionsvetenskap

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality

Lupp

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Sociologi; Demografi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Äldre och åldrande; Genus

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Mupp

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, docent

Kultur i vården; Medicin; Socialmedicin; Epidemiologi; Migration; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Äldre och åldrande

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

Oupp

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pupp

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Rupp

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Transnationalism; Kunskapsproduktion

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Supp

Spång, Mikael
Spång, Mikael, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Wto; global governance;; Samhällsvetenskap

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Etnologi; Migration; Genus; Etnicitet

Tupp

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration

Wupp

Wærp, Eline
Wærp, Eline, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Wigerfelt, Anders
Wigerfelt, Anders, professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Imer, hate crime; Samhällsvetenskap; Historia; Etnicitet; Migration

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Migration; Hälsa; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Epidemiologi; Medicin; Etnicitet

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap