MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Bupp

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap

Dupp

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Migration

Eupp

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration

Fupp

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap

Hupp

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Iupp

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Jupp

Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

Lupp

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Mupp

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

Oupp

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer

Pupp

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Rupp

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Supp

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Migration; Etnicitet; Genus; Etnologi

Tupp

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Wupp

Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, professor, biträdande

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Humaniora och religionsvetenskap

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap