MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Bupp

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Arbetsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Etnicitet

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Migration; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa; Etnicitet

Dupp

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap

Eupp

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap; Migration

Fupp

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Gupp

Gustafsson, Hilda
Gustafsson, Hilda, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Samhällsvetenskap

Hupp

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet; Statsvetenskap; Forskning om europa; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Iupp

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jupp

Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Migration, diversity, social integration, urban space, housing; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Migration; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lupp

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Äldre och åldrande; Genus

Lind, Jacob
Lind, Jacob, forskningsassistent

Mupp

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, docent

Kultur i vården; Medicin; Socialmedicin; Epidemiologi; Migration; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Oupp

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, docent

Internationell migration och etniska relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Pupp

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Qupp

Qi, Haodong
Qi, Haodong, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Demography, economics, public finance, data science, social policy

Rupp

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Socialpolitik; Socialt arbete; Transnationalism; Samhällsvetenskap; Kunskapsproduktion; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Samhällsvetenskap

Supp

Spång, Mikael
Spång, Mikael, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Wto; global governance;; Samhällsvetenskap

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, enhetschef/universitetslektor

Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Etnologi; Migration; Genus; Etnicitet

Tupp

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration

Wupp

Wærp, Eline
Wærp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme; Samhällsvetenskap

Wessels, Josepha
Wessels, Josepha, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Miljö och hållbarhetsstudier; Kommunikation för utveckling

Wigerfelt, Anders
Wigerfelt, Anders, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Migration; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historia; Imer, hate crime; Etnicitet

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Integration; Segregation; Etnologi

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, docent

Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Samhällsvetenskap; Migration; Hälsa; Etnicitet

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap