MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för urbana studier (US) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbana studier; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Religionssociologi

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Bupp

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Avfall

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Nationalekonomi; Statistik; Ekonomi

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Företagsekonomi; Transport management

Cupp

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Claesson, Ragnhild
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent

Migration

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, forskare

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Eupp

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Pedagogiskt arbete; Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap

Fupp

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko; Kulturgeografi; Statsvetenskap

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, forskningsassistent

Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Gupp

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Samhällsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Sociologi

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Hållbar stadsutveckling; U-landsstudier; Socialvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Genus

Hupp

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Statistik, data- och systemvetenskap; Samhällsvetenskap

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statsvetenskap

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Iupp

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt; Filosofiämnen

Jupp

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, doktorand

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johansson, Roger
Johansson, Roger, avdelningsföreståndare/professor

Historia

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Lupp

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Rättsvetenskap/juridik; Civilrätt; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Hållbar utveckling; Humanekologi

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kulturgeografi

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Teknik och social förändring; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Samhällsvetenskap

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap

Mupp

Magnusson, Jesper
Magnusson, Jesper, universitetslektor

Arkitektur, stadsbyggnad, offentligt liv

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, studieadministratör

Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Arbetsvetenskap; Genus; Psykologi; Jämställdhet; Arbetsliv

Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Vetenskapsteori; Idé- o lärdomshistoria; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete

Nupp

Neergaard, Maja
Neergaard, Maja, postdoktor

Etnografi; Kulturgeografi; Vetenskapsteori; Samhällsvetenskap; Urbana studier; Planeringsteori

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Nilsson, Jerry
Nilsson, Jerry, universitetslektor, adjungerad

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; Historia; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, forskare

Nylinder, Pia
Nylinder, Pia, universitetslektor

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Oupp

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Ottosson, Mikael Fredrik
Ottosson, Mikael Fredrik, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap

Pupp

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Peiteado Fernandez, Vitor
Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap

Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Rupp

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnologi; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Samhällsvetenskap; Urbana studier; Kultur analys; Genus; Etnografi

Supp

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Sociologi; Genus; Teknik och social förändring

Scholten, Christina
Scholten, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet

Sederblad, Per
Sederblad, Per, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stjernborg, Vanessa
Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik; Sociologi

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Samhällsvetenskap

Vupp

Villacura, Karina
Villacura, Karina, doktorand

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Wupp

Westerberg, Karin
Westerberg, Karin, universitetsadjunkt

Regional och kommunal energi- och klimatplanering; Stads- och landsbygdsutveckling; Deltagande planering; Miljövetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Företagsekonomi; Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wikström, Tomas
Wikström, Tomas, forskare

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Öupp

Öresjö, Eva