MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för urbana studier (US) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbana studier; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Religionssociologi

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Bupp

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Avfall

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Statistik; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Ekonomi

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Företagsekonomi; Transport management

Cupp

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, forskare

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Eupp

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko; Statsvetenskap; Kulturgeografi

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Gupp

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Samhällsvetenskap; Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Sociologi

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling; U-landsstudier; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Socialvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Genus

Hupp

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik, data- och systemvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Samhällsvetenskap; Bostadsforskning; Migration; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statsvetenskap

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Iupp

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt; Filosofiämnen

Jupp

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, universitetsadjunkt

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lupp

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Hållbar utveckling

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Kulturgeografi; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Genus

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Företagsekonomi; Teknik och social förändring; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Samhällsvetenskap

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap

Mupp

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Genus; Arbetsvetenskap; Jämställdhet; Arbetsliv

Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Samhällsvetenskap; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapsteori; Socialpolitik; Socialt arbete

Nupp

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Nationalekonomi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; Historieämnen; Historia; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete; Migration; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, forskare

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Oupp

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Pupp

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, forskningsassistent

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Rupp

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Etnologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Samhällsvetenskap; Urbana studier; Kultur analys; Etnografi; Genus

Supp

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Sociologi; Genus; Teknik och social förändring

Scholten, Christina
Scholten, Christina, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Urbana studier; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stjernborg, Vanessa
Svenér, Maria
Svenér, Maria, universitetsadjunkt

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; Statistik; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Samhällsvetenskap

Vupp

Villacura, Karina
Villacura, Karina, doktorand

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Företagsekonomi, bostäder, marknader; Samhällsvetenskap

Wupp

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Företagsekonomi; Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor