MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt

Engelska språket; Litteraturvetenskap

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Cory, Erin
Cory, Erin, postdoktor

Dupp

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Eupp

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Fupp

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, adjungerande professor

Gupp

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap; User experience design research

Hupp

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Idrott; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, enhetschef

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen

Lupp

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Linde, Per
Linde, Per, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Kommunikation mellan människor; Migration; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Teknik och social förändring; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Mupp

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Nupp

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, urban sustainable development; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, postdoktor

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Pupp

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pruulmann Vengerfeldt, Pille

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, enhetschef

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, universitetsadjunkt

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Produkt design; Interaktion design; Designvetenskap

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, universitetslektor

Smolicki, Jacek
Smolicki, Jacek, doktorand

Snodgrass, Eric
Snodgrass, Eric, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Freds- och konfliktforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Socialantropologi; Etnicitet; Migration; Etik; Kommunikation mellan människor

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Möbeldesign; Sittandets ergonomi; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap

Wupp

Westerlaken, Michelle