MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Medie-och kommunikationsvetenskap; Samhällsvetenskap

Bupp

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Litteraturvetenskap

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Etnicitet; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Samhällsvetenskap; Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Dupp

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater

Eupp

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign; Interaktionsdesign

Fupp

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Gupp

Ghajargar, Maliheh
Ghajargar, Maliheh, universitetslektor, biträdande

Interaktionsdesign; Designvetenskap; Human computer interaction; Sustainable interaction design; Design process; Product design

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, doktorand

Design; Interaktionsdesign

Hupp

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Hälso- och sjukvård i samhället; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Idrott; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap; Litteraturvetenskap

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Mijlöhumaniora

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Litterär översättare från spanska

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Design; Social innovation; Living labs; Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality; Litteraturvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Historisk-filosofiska ämnen; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, universitetslektor

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Retorik; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Samhällsvetenskap; Teknik och social förändring

Lupp

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Design; Designvetenskap

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Mupp

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Kommunikation mellan människor; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Genus

Nupp

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Arbetarlitteratur; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Etnicitet; Kulturarv och kulturproduktion

Pupp

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Samhällsvetenskap; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Restrepo Giraldo, Juliana

Supp

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Participatory design, co-design, science and technology studies; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Konstnärlig forskning

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Etik; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Socialantropologi; Freds- och konfliktforskning; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Etnicitet; Migration

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Sörensen, Charlotte
Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Utbildningsvetenskap; Kommunikation mellan människor; Material driven design; Material praktiker inom design; Industridesign; Materialvalsprocesser; Produktdesign; Materialitet

Vupp

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Freds- och utvecklingsforskning; Socialantrolopologi/etnografi; Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Interaktionsdesign; Teknik och social förändring; Designvetenskap

Wupp

Westerlaken, Michelle
Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, vicedekan/universitetslektor

Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik; Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik