MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Institutionen för kriminologi forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Mika
Andersson, Mika, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Viktimologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori

Cupp

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand

Kriminologi

Fupp

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Viktimology; Gravid och våldsutsatt; Familjeforskning; Medicin; Genus

Gupp

Gerell, Manne
Gerell, Manne, forskare

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi

Iupp

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Kupp

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Mupp

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, doktorand

Kriminologi

Supp

Svalin, Klara
Svalin, Klara, doktorand

Kriminologi

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Vupp

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, doktorand

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus