MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för socialt arbete forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Genus; Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys

Bupp

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Socialt arbete; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd; Samhällsvetenskap; Familjeforskning

Bodin, Maja
Bodin, Maja, postdoktor

Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, universitetslektor

Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Barn; Sociala innovationer; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Human-animal-interaction

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Arbetsvetenskap; Genus; Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng; Samhällsvetenskap

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete

Dupp

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Samhällsvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Odontologi; Migration

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Fenomenologi; Socialt arbete; Hälsa & samhälle; Psykologi

Fupp

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Policy och organisering; Socialt arbete; Socialantropologi; Etnografi; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Gupp

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Samhällsvetenskap; Sexologi; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialt arbete

Hupp

Herz, Marcus
Herz, Marcus, universitetslektor

Socialt arbete; Etnografi; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete; Genus; Migration; Etnicitet; Ungdomsforskning

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Iupp

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Socialvetenskap; Socialt arbete; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Medicin; Etnicitet; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Jupp

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Samhällsvetenskap

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Masskommunikation; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap

Kupp

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Barn; Etnicitet; Genus; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Handikappforskning; Sociologi; Samhällsmedicin; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialvetenskap; Socialpolitik; Arbetsmarknadsforskning; Socialt arbete; Ungdomsforskning

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Narkotika; Alkohol; Spel; Sociologi; Rättssociologi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Migration; Genus; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Flyktingar; Kriminologi

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Sexologi; Migration; Samhällsvetenskap

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande; Sociologi; Demografi; Arbetsvetenskap

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Socialt arbete; Handikappforskning; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Sexologi

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Arbetsvetenskap; Sociologi; Genus; Etnicitet; Sociala innovationer; Migration

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Vetenskapsteori; Idé- o lärdomshistoria; Socialt arbete; Socialpolitik; Samhällsvetenskap

Nupp

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Vardagsliv; Föräldraskap; Handikappforskning

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Institutionell etnografi; Arbetslivsforskning; Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning

Oupp

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Etnicitet; Sexologi; Etnografi; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Fäder; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning

Rupp

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Kommunikation mellan människor; Etnicitet; Migration; Sociologi; Ungdomsforskning; Statsvetenskap

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Arbetslivsforskning; Rehabilitering; Socialt arbete; Barn; Migration; Äldre och åldrande; Handikappforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Supp

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Genus; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Övrig rätt; Mänskliga rättigheter ; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Psykologi; Socialt arbete; Sexologi; Statistik

Wupp

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis

Zupp

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap