MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för socialt arbete forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Samhällsvetenskap; Genus

Bupp

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Barn; Etnicitet; Genus

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Arbetsvetenskap; Genus

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng; Samhällsvetenskap

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap

Dupp

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Samhällsvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Odontologi; Migration

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Samhällsvetenskap; Social omsorg/socialpedagogik; Äldre och åldrande

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tillgänglighet; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexuell och reproduktiv hälsa ; Medicin; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Genus

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Fenomenologi; Socialt arbete; Psykologi

Fupp

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Policy och organisering; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Etnografi; Socialt arbete

Gupp

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Genus

Hupp

Herz, Marcus
Herz, Marcus, universitetslektor

Flyktingar; Kritiskt socialt arbete; Etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Migration; Etnicitet; Genus

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Iupp

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, programledare/universitetslektor

Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Medicin; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet

Jupp

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Statsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Masskommunikation; Forskning om offentlig sektor; Hälso- och sjukvård i samhället

Kupp

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Handikappforskning; Sociologi; Samhällsmedicin

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Arbetsmarknadsforskning

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Ungdomsforskning; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Migration; Genus; Heroin; Flyktingar; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Migration; Genus

Lill, Linda
Lill, Linda, programledare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Arbetsvetenskap; Sociala innovationer; Migration; Etnicitet; Genus

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Vetenskapsteori; Idé- o lärdomshistoria; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete

Nupp

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Institutionell etnografi; Arbetslivsforskning; Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Sociologi

Oupp

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus

Pupp

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Musikterapi; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Etnografi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Fäder; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning

Rupp

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Ungdomsforskning; Sociologi; Statsvetenskap; Migration; Kommunikation mellan människor; Etnicitet

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Socialpolitik; Socialt arbete; Kunskapsproduktion; Transnationalism; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Arbetslivsforskning; Rehabilitering; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Barn; Äldre och åldrande

Supp

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt

Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Sociologi; Socialt arbete; Urbanforskning; Flickforskning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Mänskliga rättigheter ; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Genus

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Psykologi; Socialt arbete; Statistik; Sexologi

Wupp

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Sociologi; styrning; risk; policy; expertis; Samhällsvetenskap

Zupp

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap