MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Institutionen för socialt arbete forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Andersson, Lisa
Andersson, Lisa, doktorand

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Arvidsson, Per
Arvidsson, Per, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Handikappforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bupp

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, docent

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor, befordrad

Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Barn; Sociala innovationer; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap

Cervin, Cecilia
Cervin, Cecilia, doktorand/doctoral researcher

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, osäkerhet, risk, utsatthet, krisberedskap,policy, tillgänglighet, tillit

Dupp

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Migration; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Odontologi

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Elsrud, Torun
Elsrud, Torun, forskare

Englander, Magnus
Englander, Magnus, docent

Fenomenologi; Vetenskapsteori & forskningsmetodik; Socialt arbete & socialpsykiatri; Socialpsykologi; Psykologi

Fupp

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, docent

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Gupp

Gegner, Harald
Gegner, Harald, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst

Germundsson, Per
Germundsson, Per, docent

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Hupp

Herz, Marcus
Herz, Marcus, docent

Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Iupp

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jupp

Johansson, Monica
Johansson, Monica, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Statsvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Kupp

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialpolitik; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Arbetsmarknadsforskning

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Lill, Linda
Lill, Linda, forskare

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetsadjunkt

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, ungdomar, sexolog, professionalisering, internet, sexualkunskap, intellektuell funktionsnedsättning, heteronormativitet; Sexologi

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Månsson, Sven-Axel
Månsson, Sven-Axel

Samhällsvetenskap; Sexologi

Nupp

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, forskare

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Hälso- och sjukvård i samhället; Institutionell etnografi

Oupp

Olsson, Anette
Olsson, Anette, doktorand

Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Genus; Äldre och åldrande; Sociologi

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, docent

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Perez, Enrique
Perez, Enrique, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, forskare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi; Musikterapi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Rupp

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Statsvetenskap; Sociologi; Migration; Etnicitet; Ungdomsforskning; Kommunikation mellan människor

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor, befordrad

Samhällsvetenskap

Righard, Erica
Righard, Erica, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor, befordrad

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande; Migration; Barn

Supp

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, professor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Tupp

Takter, Martina
Takter, Martina, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialpolitik; Anhörigskap

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi

Zupp

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap