MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Arnell, Anna
Arnell, Anna, universitetsadjunkt

Almquist, Ann-Sofie
Almquist, Ann-Sofie, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Anvelid, Bastian
Axelsson, Cecilia
Axelsson, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Andersson, Elsa
Andersson, Elsa, doktorand

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia och historiedidaktik

Andersson, Fredrik
Andersson, Fredrik, timavlönad

Andersson, Helena
Andersson, Helena, universitetslektor

Andersson, Irene
Andersson, Irene, timavlönad

Historisk-filosofiska ämnen

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Josefine
Andersson, Josefine, universitetsadjunkt

Axelsson, Karin
Axelsson, Karin, timavlönad

Andersson, Kristin
Andersson, Kristin, projektledare

Andersson, Lena
Andersson, Lena, universitetsadjunkt

Amhag, Lisbeth
Amhag, Lisbeth, timavlönad

Utbildningsvetenskap; Distansundervisning; Feedback & bedömningsprocesser; Högre utbildning; Mobila lärandeaktiviteter; Pedagogik; Vuxnas lärande

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; akk, funkrtionsnedsättning, högre utbildning, särskola, videoanalys

Andersson, Malin
Alkhede, Maria
Alkhede, Maria, doktorand

Amawi, Mona
Amawi, Mona, timavlönad

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Alabtah, Sherin
Alabtah, Sherin, timavlönad

Aasa, Sverker
Aasa, Sverker, universitetsadjunkt

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, docent

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Allvin, Tobias
Allvin, Tobias, universitetsadjunkt

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott; Samhällsvetenskap

Al Hasan, Zainab Mohamad

Bupp

Barr, Anette
Barr, Anette, universitetsadjunkt

Brovall, Ann
Brovall, Ann, universitetsadjunkt

Blomqvist, Axel Valentin
Berkhuizen, Carina
Berkhuizen, Carina, universitetsadjunkt

Blomberg, Carl-Erik
Blomberg, Carl-Erik, timavlönad

Berg, Eva
Berg, Eva, universitetslektor

Bringéus, Eva
Bringéus, Eva, universitetsadjunkt

Byrlén, Eva-Lotta
Byrlén, Eva-Lotta, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Bakirci, Ilknur
Börjeson, Jenny
Börjeson, Jenny, koordinator

Borgfors, Johan
Borgfors, Johan, timavlönad

Berg, John
Berg, John, doktorand

Bergfeldt, Josefin
Bergfeldt, Josefin, universitetsadjunkt

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling; Idrott

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Bjernhager, Lisa
Bjernhager, Lisa, universitetsadjunkt

Björklund Boistrup, Lisa
Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Broms, Lovisa
Broms, Lovisa, doktorand

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Bynke, Margareta
Bynke, Margareta, universitetsadjunkt

Brandt, Marie
Brandt, Marie, utbildningsledare

Benner, Mats
Benner, Mats, gästprofessor

Björk, Mikael
Björk, Mikael, universitetsadjunkt

Bruér, Mikael
Bruér, Mikael, universitetsadjunkt

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bohlin, Senait
Bohlin, Senait, universitetsadjunkt

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Biologi; Medicin; Idrott

Cupp

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Cederberg Scheike, Annika
Cederberg Scheike, Annika, universitetsadjunkt

Cederberg, Bengt E
Cederberg, Bengt E, timavlönad

Cronquist, Bodil
Cronquist, Bodil, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Cadhamn, Dean
Cadhamn, Dean, timavlönad

Carlsson, Johan
Carlsson, Johan, timavlönad

Dupp

Daudi, Aurélien
Daudi, Aurélien, doktorand

Samhällsvetenskap; Filosofi; Idrott

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Droppe, Jessica
Droppe, Jessica, universitetsadjunkt

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Dalsgaard, Lisa
Dalsgaard, Lisa, timavlönad

Dahlbeck, Liselotte
Dahlbeck, Liselotte, universitetsadjunkt

Dahlbeck, Per

Eupp

Edström, Ann- Mari
Edström, Ann- Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, universitetslektor, biträdande

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Elfman, Eva-Britt
Elfman, Eva-Britt, projektledare

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Eng, Jessica
Eng, Jessica, universitetsadjunkt

Eriksson, Kjell
Eriksson, Kjell, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Ewe, Linda
Ewe, Linda, doktorand

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Ernberg, Mathilda
Ernberg, Mathilda, timavlönad

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Eliasson, Per
Eliasson, Per, timavlönad

Historiedidaktik; Miljöhistoria; Humaniora och religionsvetenskap

Eriksson, Peter
Eriksson, Peter, doktorand

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Historia; Digital historiekultur; Samtidshistoria; Genus; Ungdomsforskning; Etnografi; Modern historia

Eriksson, Staffan
Eriksson, Staffan, universitetsadjunkt

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Funke, Anna
Funke, Anna, universitetsadjunkt

Finnegan, Damian
Finnegan, Damian, universitetsadjunkt

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

From, Helena
From, Helena, timavlönad

Feenstra, Janet
Feenstra, Janet, språkvetare

Flower, Martin
Färnqvist, Mikaela
Färnqvist, Mikaela, timavlönad

Fransson, Ola
Fransson, Ola, prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Fingalsson, Rebecka
Fingalsson, Rebecka, doktorand

Fryklund, Sverker
Fryklund, Sverker, universitetsadjunkt

Idrott; Idrottspsykologi; Övrig samhällsvetenskap

Fyrberg Håkansson, Yvonne

Gupp

Gray, Adam
Gray, Adam, universitetsadjunkt

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Gunnarsson, Bernt
Gunnarsson, Bernt, universitetslektor

Gaynor, Dónal
Gustafson, Magnus
Gustafson, Magnus, doktorand

Greiff, Mats
Greiff, Mats, prefekt/professor

Modern historia; Historia; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Populärmusik

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gladoic Håkansson, Peter
Gladoic Håkansson, Peter, universitetslektor

Garland, Stephen
Garland, Stephen, universitetsadjunkt

Hupp

Hessel, Agneta
Hessel, Agneta, universitetsadjunkt

Holmberg, Agneta
Holmberg, Agneta, projektledare

Hallqvist, Anders
Hallqvist, Anders, universitetslektor

Hultén, Anette
Hultén, Anette, utbildningsledare

Helg Granbom, Anna
Helg Granbom, Anna, universitetsadjunkt

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Harju, Anne
Harju, Anne, docent

Henrikson, Annika
Henrikson, Annika, universitetsadjunkt

Hermansson, Bengt
Hermansson, Bengt, timavlönad

Hagström, Björn
Hagström, Björn, universitetsadjunkt

Hodel Fryzell, Camilla
Hodel Fryzell, Camilla, timavlönad

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Hansen, Helena
Hansen, Helena, universitetsadjunkt

Hortin, Ingrid
Hortin, Ingrid, universitetsadjunkt

Holm, Ingvar
Holm, Ingvar, professor, biträdande/prefekt

Hyltén-Cavallius, Isak
Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Hultberg Ingridz, Kristine
Hultberg Ingridz, Kristine, universitetsadjunkt

Hansson, Lars
Hansson, Lars, universitetslektor

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Hellborg, Maria
Hellborg, Maria, administrativ assistent/universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet

Howding, Maria
Howding, Maria, doktorand/universitetsadjunkt

Hermansson, Marion
Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Holmström, Ola
Holmström, Ola, projektforskare

Hansson, Pähr-Håkan
Hansson, Pähr-Håkan, utbildningsledare

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Pedagogik; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap

Iupp

Ihse, Linda
Ihse, Linda, universitetsadjunkt

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet

Ivakko, Sirkka
Ivakko, Sirkka, universitetsadjunkt

Jupp

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap

Jeppson, Annika
Jonasson, Camilla
Jonasson, Camilla, universitetsadjunkt

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering

Jennfors, Elisabeth
Jennfors, Elisabeth, utbildningsledare

Jeppsson, Helena
Jeppsson, Helena, timavlönad

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Idrott; Genus

Jakobsson, Magnus
Jakobsson, Magnus, universitetsadjunkt

Jaffari, Majid
Jaffari, Majid, doktorand

Jonsson, Malin
Jonsson, Malin, doktorand

Johansson, Maria
Johansson, Maria, universitetsadjunkt

Jacobsson, Marie
Jacobsson, Marie, timavlönad

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Johnsson, Mats
Johnsson, Mats, universitetsadjunkt

Johansson, Myrtel
Johansson, Myrtel, universitetsadjunkt

Johansson, Nils
Johansson, Nils, timavlönad

Johansson, Oliwia
Johansson, Oliwia, timavlönad

Jäderquist, Pia
Jäderquist, Pia, universitetsadjunkt

Jidbratt, Sofia
Jidbratt, Sofia, timavlönad

Jack, Tullia
Jack, Tullia, universitetsadjunkt

Kupp

Karlsson, Anders
Karlsson, Anders, universitetsadjunkt

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Kalthoff, Eeva
Kotte, Elaine
Kotte, Elaine, universitetslektor

Karlsson, Erik
Karlsson, Erik, doktorand

Kähr, Gustav
Kähr, Gustav, timavlönad

Kronström, Jessica Pernilla Ann-Sofie
Karlsson, Joakim
Klefbeck, Kamilla Anna Kristina
Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Kvist Blihagen, Mia
Kvist Blihagen, Mia, universitetsadjunkt

Kvant, Miia
Kramar, Mim
Kramar, Mim, timavlönad

Kristiansson, Monika
Kristiansson, Monika, universitetsadjunkt

Korsgaard, Morten
Korsgaard, Morten, universitetslektor

Kassabgy, Reem
Kassabgy, Reem, universitetsadjunkt

Krugly, Sandra
Krugly, Sandra, amanuens

Lupp

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, doktorand

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Laurell, Ann
Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Lindahl, Björn
Lindahl, Björn, universitetsadjunkt

Lundgren, Björn
Lundgren, Björn, universitetslektor

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Odontologi; Radiologisk forskning

Lembrér, Dorota
Lembrér, Dorota, universitetsadjunkt

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap

Lundin, Emma
Lundin, Emma, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Genushistoria; Muntlig historia

Li Lundqvist, Erica
Li Lundqvist, Erica, universitetslektor

Lundell, Erika
Lundell, Erika, universitetslektor

Lundblad Stene, Eva
Lundblad Stene, Eva, universitetsadjunkt

Löfström, Gunilla
Löfström, Gunilla, utbildningsledare

Leppäniemi, Henriikka
Larsson, Henrik
Larsson, Henrik, universitetsadjunkt

Larsson, Håkan
Larsson, Håkan, gästprofessor

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Lundberg, Janna
Lundberg, Janna, universitetsadjunkt

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Lüddeckens Persson, Johanna
Lüddeckens Persson, Johanna, doktorand

Specialpedagogik, pedagogik, inkludering, neuropsykiatriska tillstånd, universal design for learning (udl), sociala normer

Lundberg, Jonas
Lundberg, Jonas, timavlönad

Lernestål, Karina
Lernestål, Karina, universitetsadjunkt

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Lindhagen, Lars
Lindhagen, Lars, universitetsadjunkt

Liljedahl, Linda
Liljedahl, Linda, universitetsadjunkt

Lundgren, Louise
Lundgren, Louise, projektledare

Lupsa, Manuela
Lupsa, Manuela, universitetsadjunkt

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa; Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lund, Martin
Lund, Martin, universitetslektor

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Pedagogik; Utbildningsvetenskap

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor/prefekt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Ljung, Petter
Ljung, Petter, timavlönad

Lindström Reback, Sofia
Lönnqvist, Sofia
Lönnqvist, Sofia, projektledare

Lindgren, Therese
Lindgren, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Utbildningsvetenskap

Ljunggren, Åsa
Ljunggren, Åsa, universitetsadjunkt

Mupp

Månsson, Anna-Lena
Månsson, Anna-Lena, projektledare

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Mårtensson, Ann-Sophie
Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens

Malilang, Chrysogonus
Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Pedagogiskt arbete; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Malm, Helena
Malm, Helena, universitetsadjunkt

Melin, Ing-Britt
Mauritzson, Inger
Mauritzson, Inger, utbildningsledare

Mäkinen, Maria
Mäkinen, Maria, universitetsadjunkt, senior

Malmström, Melinda
Malmström, Melinda, universitetsadjunkt

Marti Tanaka, Petra
Marti Tanaka, Petra, universitetsadjunkt

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Myers, Stephen
Myers, Stephen, universitetsadjunkt

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Mehmedovic, Zenada
Mehmedovic, Zenada, universitetsadjunkt

Nupp

Nilsson, Arvid
Nilsson, Arvid, timavlönad

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik

Norlund, Bo
Norlund, Bo, universitetsadjunkt

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Nordman, Cristina
Nordman, Cristina, doktorand

Nihlén, Elisabeth
Nihlén, Elisabeth, timavlönad

Nilsson, Emelie
Nilsson, Emelie, universitetsadjunkt

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Nikontovic, Imanh
Nikontovic, Imanh, timavlönad

Nilsson, Ingemar
Nilsson, Ingemar, timlärare

Nilsson, Jan
Nilsson, Jan, timavlönad

Nilsson, Jesper
Nilsson, Jesper, universitetsadjunkt

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Norberg, Johan
Norberg, Johan, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Nilsson, Karin
Nilsson, Karin, timavlönad

Nilsson Sjöberg, Mattias
Nilsson Sjöberg, Mattias, doktorand

Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies

Nikitidou, Parthena
Nikitidou, Parthena, timlärare

Nilsson, Pia
Nilsson, Pia, universitetsadjunkt

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nilsson, Robert
Nilsson, Robert, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; Ungdomsarbete; Migration; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; Ungdomsarbete; Migration

Nilsson, Sanja
Nilsson, Sanja, universitetslektor

Nolan, Shaun
Nolan, Shaun, universitetsadjunkt

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, professor, biträdande

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Oupp

Olsson, Anders
Olsson, Anders, utbildningschef

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Olander, Clas
Olander, Clas, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande

Offesson, Jimmy
Offesson, Jimmy, universitetsadjunkt

Olofsson, Joakim
Olofsson, Joakim, universitetsadjunkt

Olsson, Johanna
Olsson, Johanna, timavlönad

Olsson, Linda
Olsson, Linda, timavlönad

Olanders, Marit
Olanders, Marit, universitetsadjunkt

Olsson, Markus
Olsson, Mats
Olsson, Mats, timavlönad

Olsson, Tobias
Olsson, Tobias, professor

Samhällsvetenskap

Pupp

Persson, Bo
Persson, Bo, universitetsadjunkt, senior

Paggetti, Charlotte
Paggetti, Charlotte, universitetsadjunkt

Persson, Ellie
Persson, Ellie, tentamensvakt

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Petersson, Jöran
Petersson, Jöran, universitetslektor

Matematikdidaktik; Statistikddiaktik

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola; Flerspråkighet; Bedömning; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Petersson, Linda
Petersson, Linda, doktorand

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Pettersson, Maria
Pettersson, Maria, timavlönad

Persson, Max
Persson, Max, universitetsadjunkt

Persson, Per-Eskil
Persson, Per-Eskil

Samhällsvetenskap

Persson, Peter
Persson, Peter, universitetsadjunkt

Pettersson, Sofia
Palm, Sofie
Persson, Sven
Persson, Sven, seniorprofessor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Idrott; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Prelevic, Zeljka
Prelevic, Zeljka, timavlönad

Piltz, Åse
Piltz, Åse, universitetslektor

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan

Riddersporre, Birgitta
Riddersporre, Birgitta, timavlönad

Rosenkvist, Charlotte
Rosenkvist, Charlotte, universitetsadjunkt

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Roxenby, Frank
Roxenby, Frank, universitetsadjunkt

Rundgren, Henrik
Rundgren, Henrik, universitetsadjunkt

Rosenqvist, Jerry
Rosenqvist, Jerry, timavlönad

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetslektor

Ridell, Kim
Reljanovic Glimäng, Malin
Reljanovic Glimäng, Malin, universitetsadjunkt

Rahmanzai, Nigina
Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Roosqvist, Åsa
Roosqvist, Åsa, universitetsadjunkt

Supp

Sibinovic, Anna
Sibinovic, Anna, universitetsadjunkt

Svensson, Anna Karin
Svensson, Anna Karin, universitetslektor

Söderberg, Barbro
Söderberg, Barbro, universitetsadjunkt

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Friluftsliv; Svenskhet

Strömberg, Camilla
Strömberg, Camilla, doktorand

Idrott

Sild Lönroth, Carina
Sild Lönroth, Carina, universitetsadjunkt

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, doktorand/universitetsadjunkt

Svensson, Christina
Svensson, Christina, doktorand

Sandin, Daniel
Sandin, Daniel, timavlönad

Söderquist, Elisabeth
Söderquist, Elisabeth, universitetsadjunkt

Sandgaard-Ekdahl, Hanna
Sandgaard-Ekdahl, Hanna, universitetsadjunkt

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Genus; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper

Sjunnesson, Helena
Sjunnesson, Helena, doktorand

Svensson, Inge-Marie
Svensson, Inge-Marie, timavlönad

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering

Sjögren, Johanna
Sjögren, Johanna, universitetsadjunkt

Stier, Jonas
Stier, Jonas, gästprofessor

Stark, Karl-Gunnar
Stark, Karl-Gunnar, avdelningsdirektör

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Svensson, Kristina
Svensson, Kristina, universitetsadjunkt

Sjöman, Madeleine
Sjöman, Madeleine, universitetslektor, biträdande

Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena
Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena, universitetsadjunkt

Serder, Margareta
Serder, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik

Sandström, Maria
Sandström, Maria, timavlönad

Söderling, Maria
Söderling, Maria, doktorand

Sjöland, Marianne
Sjöland, Marianne, projektforskare

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Svensson, Petra
Svensson, Petra, universitetslektor

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon , professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Sebelius, Sofia
Sebelius, Sofia, doktorand

Samhällsvetenskap

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Sahlee, Åsa
Sahlee, Åsa, universitetsadjunkt

Tupp

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Tursell, Astrid
Tursell, Astrid, utbildningsledare

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tutunjian, Damon
Tutunjian, Damon, universitetsadjunkt

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Thomasson, Eva
Thomasson, Eva, universitetsadjunkt

Toll, Felix
Tallberg-Broman, Ingegerd
Tallberg-Broman, Ingegerd, timavlönad

Förskolan som plats/social space; Utbildnings- och omsorgsprofessioner i ett nutida och historiskt samhällsperspektiv

Tran, Jenny
Tran, Jenny, timavlönad

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Tostrup, Ola
Tostrup, Ola, universitetsadjunkt

Thimgren, Pia
Thimgren, Pia, universitetsadjunkt, senior

Taha, Rehan
Taha, Rehan, universitetsadjunkt

Tomasevic, Teresa
Tomasevic, Teresa, universitetsadjunkt

Thulin, Therése
Thulin, Therése, universitetsadjunkt

Vupp

Vento, Anna
Vento, Anna, universitetsadjunkt

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Valeri, Federico Marco Manfredi
Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi

Viktorsson, Lydia
Viktorsson, Lydia, universitetsadjunkt

Vils, Sanne
Vils, Sanne, timavlönad

Wupp

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Wirstedt, Anna
Wirstedt, Anna, utbildningsledare

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Akademisk skrivande; Akademisk literacitet; Bedömning; Högre utbildning; Ämnesdidaktik; Korpusstudier; Språkinlärning; Språkutveckling; Metakognition; Humaniora och religionsvetenskap; Tillämpad språkvetenskap

Wilén, Annette
Wangen, Björn
Wangen, Björn, universitetsadjunkt

Wästerlid, Catarina
Winström, Cecilia
Winström, Cecilia, universitetsadjunkt

Waern, Christina
Waern, Christina, universitetsadjunkt

Wrang, Claus-Jörgen
Wrang, Claus-Jörgen, timavlönad

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Idrottsforskning; Barn; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Genus; Hälso- och sjukvård i samhället

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande

Winberg, Frank
Winberg, Frank, timavlönad

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap

Wirén Åkesson, Joakim
Wirén Åkesson, Joakim, universitetslektor

Idrott; Idrottsforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Idrott

Widén, Pär
Widén, Pär, universitetslektor

Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ

Walldén, Robert
Walldén, Robert, universitetslektor, biträdande

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion

Yupp

Yavuzkaya, Merve Nur

Zupp

Zeidler, Annette
Zeidler, Annette, universitetsadjunkt, senior

Zetterberg, Karin
Zetterberg, Karin, universitetslektor

Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Akademiskt skrivande

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor

Åupp

Ånskog, Miriam
Ånskog, Miriam, koordinator

Åkerman, Roger
Åkerman, Roger, universitetsadjunkt

Öupp

Örbring, David
Örbring, David, universitetsadjunkt

Öhm, Johanna
Öhm, Johanna, universitetsadjunkt