MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Axelsson, Cecilia
Axelsson, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Andersson, Elsa
Andersson, Elsa, doktorand

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Historia och historiedidaktik

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; akk, funkrtionsnedsättning, högre utbildning, särskola, videoanalys

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, docent

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott; Samhällsvetenskap

Bupp

Berg, John
Berg, John, doktorand

Historia; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Modern historia; Samtidshistoria; Genus; Etnicitet

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling; Idrott

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Bjernhager, Lisa
Bjernhager, Lisa, universitetsadjunkt

Björklund Boistrup, Lisa
Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Bruér, Mikael
Bruér, Mikael, universitetsadjunkt

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Biologi; Medicin; Idrott

Cupp

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Dupp

Daudi, Aurélien
Daudi, Aurélien, doktorand

Samhällsvetenskap; Filosofi; Idrott

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Edström, Ann- Mari
Edström, Ann- Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, universitetslektor, biträdande

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Eriksson, Kjell
Eriksson, Kjell, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Eriksson, Peter
Eriksson, Peter, doktorand

Migrationshistoria; Modern historia; Integration; Politisk historia; Utbildning; Mångkultur; Migration; Socialhistoria; Arkivvetenskap; Kulturarvsstudier; Invandring; Sociala rörelser; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Historia; Digital historiekultur; Samtidshistoria; Genus; Ungdomsforskning; Etnografi; Modern historia

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

Fransson, Ola
Fransson, Ola, prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Fingalsson, Rebecka
Fingalsson, Rebecka, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Sociologi; Genusvetenskap

Fryklund, Sverker
Fryklund, Sverker, universitetsadjunkt

Idrott; Idrottspsykologi; Övrig samhällsvetenskap

Gupp

Godhe, Anna-Lena
Gustafson, Magnus
Gustafson, Magnus, doktorand

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Sociala innovationer

Greiff, Mats
Greiff, Mats, prefekt/professor

Modern historia; Historia; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Populärmusik

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gladoic Håkansson, Peter
Gladoic Håkansson, Peter, universitetslektor

Hupp

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Harju, Anne
Harju, Anne, docent

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Holm, Ingvar
Holm, Ingvar, professor, biträdande/prefekt

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Hellborg, Maria
Hellborg, Maria, projektforskare/universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet; Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Pedagogik; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap

Iupp

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet

Jupp

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, enhetschef/universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering, professionsutbildning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Idrott; Genus

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Korsgaard, Morten

Lupp

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Lingvistikämnen; Språkvetenskap

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Leppäniemi, Henriikka
Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Lundberg, Janna
Lundberg, Janna, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Etnografi; Elitskoleforskning; Samhällskunskapsämnets didaktik; Alienation

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Lüddeckens Persson, Johanna
Lüddeckens Persson, Johanna, doktorand

Specialpedagogik, pedagogik, inkludering, neuropsykiatriska tillstånd, universal design for learning (udl), sociala normer

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Larneby, Marie
Larneby, Marie, universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Pedagogik; Utbildningsvetenskap

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor/prefekt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Lindgren, Therese
Lindgren, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Socialvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Utbildningsvetenskap

Mupp

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Mårtensson, Ann-Sophie
Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens

Malilang, Chrysogonus
Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Pedagogiskt arbete; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Morgan, Ivar
Morgan, Ivar, doktorand

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Möller, Therese
Möller, Therese, doktorand

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Nupp

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Norberg, Johan
Norberg, Johan, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Nilsson Sjöberg, Mattias
Nilsson Sjöberg, Mattias, doktorand

Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies; Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, docent

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nilsson, Robert
Nilsson, Robert, universitetslektor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete

Nolan, Shaun
Nolan, Shaun, universitetsadjunkt

Språkvetenskap

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, professor, biträdande

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Oupp

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Olander, Clas
Olander, Clas, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande

Olsson, Tobias
Olsson, Tobias, prodekan/professor

Samhällsvetenskap

Pupp

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Petersson, Jöran
Petersson, Jöran, universitetslektor

Matematikdidaktik; Statistikddiaktik

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola; Flerspråkighet; Bedömning; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Persson, Sven
Persson, Sven, seniorprofessor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Persson, Thomas
Persson, Thomas, docent/professor, biträdande

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Idrott; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, docent

Historia; Governmentality; Barndom och ungdom; Utbildningsvetenskap; Diskursanalys

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetslektor

Reljanovic Glimäng, Malin
Reljanovic Glimäng, Malin, universitetsadjunkt

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Supp

Svensson, Anna Karin
Svensson, Anna Karin, universitetslektor

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Friluftsliv; Svenskhet

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, doktorand/universitetsadjunkt

Svensson, Daniel
Svensson, Daniel, universitetslektor, biträdande

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor, biträdande

Miljö och hållbar utveckling; Antropocen; Barndom; Människa-djurrelationer; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Feministisk teori; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Skolval; Genus; Fokusgrupper

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering; Utbildningsvetenskap; Didaktik

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Serder, Margareta
Serder, Margareta, vicedekan/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Svensson, Petra
Svensson, Petra, universitetslektor

Matematikdidaktik; Utbildningsvetenskap

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon , professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Sebelius, Sofia
Sebelius, Sofia, doktorand

Samhällsvetenskap

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Tupp

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tutunjian, Damon
Tutunjian, Damon, universitetsadjunkt

Psycholinguistics; Språkvetenskap; Lingvistik; Kognitionsforskning; Second language acquisition; Tvåspråkighet; Pedagogik; Svenska språket

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Vupp

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi

Wupp

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Akademisk skrivande; Akademisk literacitet; Bedömning; Högre utbildning; Ämnesdidaktik; Korpusstudier; Språkinlärning; Språkutveckling; Metakognition; Humaniora och religionsvetenskap; Tillämpad språkvetenskap

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Idrottsforskning; Barn; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Genus; Hälso- och sjukvård i samhället

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap

Widén, Pär
Widén, Pär, universitetslektor

Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ

Walldén, Robert
Walldén, Robert, universitetslektor, biträdande

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion

Zupp

Zetterberg, Karin
Zetterberg, Karin, universitetslektor

Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Akademiskt skrivande

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor