MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Axelsson, Cecilia
Axelsson, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Historia och historiedidaktik

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Bupp

Berg, John
Berg, John, doktorand

Historia; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Modern historia; Samtidshistoria; Genus; Etnicitet

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Bruér, Mikael
Bruér, Mikael, universitetsadjunkt

Dupp

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Eupp

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, universitetslektor, biträdande

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Eriksson, Peter
Eriksson, Peter, doktorand

Migrationshistoria; Modern historia; Integration; Politisk historia; Utbildning; Mångkultur; Migration; Socialhistoria; Arkivvetenskap; Kulturarvsstudier; Invandring; Sociala rörelser; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Fupp

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

Gupp

Gustafson, Magnus
Gustafson, Magnus, doktorand

Greiff, Mats
Greiff, Mats, prefekt/professor

Modern historia; Historia; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Populärmusik

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gladoic Håkansson, Peter
Gladoic Håkansson, Peter, universitetslektor

Hupp

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Lupp

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lundberg, Janna
Lundberg, Janna, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Etnografi; Elitskoleforskning; Samhällskunskapsämnets didaktik; Alienation

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Mupp

Mårtensson, Ann-Sophie
Morgan, Ivar
Morgan, Ivar, doktorand

Möller, Therese
Möller, Therese, doktorand

Nupp

Nilsson, Robert
Nilsson, Robert, universitetslektor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, professor, biträdande

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Pupp

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Rupp

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetslektor

Supp

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Wupp

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap