MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Axelsson, Cecilia
Axelsson, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia och historiedidaktik

Andersson, Irene
Andersson, Irene, timavlönad

Historisk-filosofiska ämnen

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Alabtah, Sherin
Alabtah, Sherin, timavlönad

Bupp

Borgfors, Johan
Borgfors, Johan, timavlönad

Berg, John
Berg, John, doktorand

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Bruér, Mikael
Bruér, Mikael, universitetsadjunkt

Bohlin, Senait
Bohlin, Senait, universitetsadjunkt

Cupp

Cederberg, Bengt E
Cederberg, Bengt E, timavlönad

Cronquist, Bodil
Cronquist, Bodil, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Dupp

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Eupp

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, universitetslektor, biträdande

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Eliasson, Per
Eliasson, Per, timavlönad

Historiedidaktik; Miljöhistoria; Humaniora och religionsvetenskap

Eriksson, Peter
Eriksson, Peter, doktorand

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Fupp

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

Flower, Martin

Gupp

Gaynor, Dónal
Gustafson, Magnus
Gustafson, Magnus, doktorand

Greiff, Mats
Greiff, Mats, prefekt/professor

Modern historia; Historia; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Populärmusik

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gladoic Håkansson, Peter
Gladoic Håkansson, Peter, universitetslektor

Hupp

Hallqvist, Anders
Hallqvist, Anders, universitetslektor

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Hansson, Lars
Hansson, Lars, universitetslektor

Holmström, Ola
Holmström, Ola, projektforskare

Jupp

Jeppson, Annika
Jonsson, Malin
Jonsson, Malin, doktorand

Jack, Tullia
Jack, Tullia, universitetsadjunkt

Kupp

Karlsson, Anders
Karlsson, Anders, universitetsadjunkt

Kalthoff, Eeva
Kronström, Jessica Pernilla Ann-Sofie
Karlsson, Joakim

Lupp

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lindahl, Björn
Lindahl, Björn, universitetsadjunkt

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lundin, Emma
Lundin, Emma, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Genushistoria; Muntlig historia

Li Lundqvist, Erica
Li Lundqvist, Erica, universitetslektor

Lundberg, Janna
Lundberg, Janna, universitetsadjunkt

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Lund, Martin
Lund, Martin, universitetslektor

Lindström Reback, Sofia

Mupp

Mårtensson, Ann-Sophie
Mäkinen, Maria
Mäkinen, Maria, universitetsadjunkt, senior

Nupp

Nilsson, Jan
Nilsson, Jan, timavlönad

Nilsson, Sanja
Nilsson, Sanja, universitetslektor

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, professor, biträdande

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Oupp

Olsson, Linda
Olsson, Linda, timavlönad

Pupp

Persson, Bo
Persson, Bo, universitetsadjunkt, senior

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Pettersson, Sofia

Rupp

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Roxenby, Frank
Roxenby, Frank, universitetsadjunkt

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetslektor

Supp

Sandin, Daniel
Sandin, Daniel, timavlönad

Sjöland, Marianne
Sjöland, Marianne, projektforskare

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Tupp

Tostrup, Ola
Tostrup, Ola, universitetsadjunkt

Wupp

Wikstrand, Frida
Wikstrand, Frida, universitetslektor

Teknik och social förändring; Genus; Vägledning, karriärutveckling, professionsforskning; Sociologi; Normkritiska pedagogik för vägledning; Arbetsvetenskap