MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för kultur-språk-medier forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Arnell, Anna
Arnell, Anna, universitetsadjunkt

Axelsson, Karin
Axelsson, Karin, timavlönad

Amawi, Mona
Amawi, Mona, timavlönad

Bupp

Blomberg, Carl-Erik
Blomberg, Carl-Erik, timavlönad

Berg, Eva
Berg, Eva, universitetslektor

Bringéus, Eva
Bringéus, Eva, universitetsadjunkt

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Cupp

Cederberg Scheike, Annika
Cederberg Scheike, Annika, universitetsadjunkt

Cadhamn, Dean
Cadhamn, Dean, timavlönad

Dupp

Droppe, Jessica
Droppe, Jessica, universitetsadjunkt

Dahlbeck, Per

Eupp

Edström, Ann- Mari
Edström, Ann- Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Fupp

Finnegan, Damian
Finnegan, Damian, universitetsadjunkt

Feenstra, Janet
Feenstra, Janet, språkvetare

Gupp

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Hupp

Hessel, Agneta
Hessel, Agneta, universitetsadjunkt

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hagström, Björn
Hagström, Björn, universitetsadjunkt

Hodel Fryzell, Camilla
Hodel Fryzell, Camilla, timavlönad

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Hortin, Ingrid
Hortin, Ingrid, universitetsadjunkt

Hyltén-Cavallius, Isak

Iupp

Ivakko, Sirkka
Ivakko, Sirkka, universitetsadjunkt

Jupp

Jonasson, Camilla
Jonasson, Camilla, universitetsadjunkt

Jeppsson, Helena
Jeppsson, Helena, timavlönad

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Johansson, Oliwia
Johansson, Oliwia, timavlönad

Jidbratt, Sofia
Jidbratt, Sofia, timavlönad

Kupp

Karlsson, Erik
Karlsson, Erik, doktorand

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Kassabgy, Reem
Kassabgy, Reem, universitetsadjunkt

Lupp

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Lundblad Stene, Eva
Lundblad Stene, Eva, universitetsadjunkt

Leppäniemi, Henriikka
Lupsa, Manuela
Lupsa, Manuela, universitetsadjunkt

Mupp

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Malilang, Chrysogonus
Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Pedagogiskt arbete; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Malm, Helena
Malm, Helena, universitetsadjunkt

Malmström, Melinda
Malmström, Melinda, universitetsadjunkt

Marti Tanaka, Petra
Marti Tanaka, Petra, universitetsadjunkt

Nupp

Nordman, Cristina
Nordman, Cristina, doktorand

Nikitidou, Parthena
Nikitidou, Parthena, timlärare

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nolan, Shaun
Nolan, Shaun, universitetsadjunkt

Oupp

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Offesson, Jimmy
Offesson, Jimmy, universitetsadjunkt

Pupp

Persson, Ellie
Persson, Ellie, tentamensvakt

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Prelevic, Zeljka
Prelevic, Zeljka, timavlönad

Rupp

Rosenkvist, Charlotte
Rosenkvist, Charlotte, universitetsadjunkt

Ridell, Kim
Reljanovic Glimäng, Malin
Reljanovic Glimäng, Malin, universitetsadjunkt

Supp

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Sandgaard-Ekdahl, Hanna
Sandgaard-Ekdahl, Hanna, universitetsadjunkt

Söderling, Maria
Söderling, Maria, doktorand

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon , professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Tupp

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tutunjian, Damon
Tutunjian, Damon, universitetsadjunkt

Toll, Felix
Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Wupp

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Akademisk skrivande; Akademisk literacitet; Bedömning; Högre utbildning; Ämnesdidaktik; Korpusstudier; Språkinlärning; Språkutveckling; Metakognition; Humaniora och religionsvetenskap; Tillämpad språkvetenskap

Wangen, Björn
Wangen, Björn, universitetsadjunkt

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande

Widén, Pär
Widén, Pär, universitetslektor

Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ

Walldén, Robert
Walldén, Robert, universitetslektor, biträdande

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor