MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för kultur-språk-medier forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Eupp

Edström, Ann- Mari
Edström, Ann- Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Gupp

Godhe, Anna-Lena

Hupp

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Jupp

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Kupp

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Lupp

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Leppäniemi, Henriikka

Mupp

Mars, Annette
Mars, Annette, universitetslektor

Musik och lärande, lärandekultur, verktygs- och artefaktsbegrepp, samspel, musik och språkutveckling, musikskapande och digitala verktyg, musiklärare, grundskola; Musikpedagogik; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Malilang, Chrysogonus
Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Pedagogiskt arbete; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Nupp

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, docent

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nolan, Shaun
Nolan, Shaun, universitetsadjunkt

Språkvetenskap

Oupp

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Pupp

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Rupp

Reljanovic Glimäng, Malin
Reljanovic Glimäng, Malin, universitetsadjunkt

Supp

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon , professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Tupp

Törnqvist, Anna Clara
Törnqvist, Anna Clara, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tutunjian, Damon
Tutunjian, Damon, universitetsadjunkt

Psycholinguistics; Språkvetenskap; Lingvistik; Kognitionsforskning; Second language acquisition; Tvåspråkighet; Pedagogik; Svenska språket

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Wupp

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Engelska språket; Språkvetenskap; Akademisk skrivande; Akademisk literacitet; Bedömning; Högre utbildning; Ämnesdidaktik; Korpusstudier; Språkinlärning; Språkutveckling; Metakognition; Humaniora och religionsvetenskap; Tillämpad språkvetenskap

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande

Widén, Pär
Widén, Pär, universitetslektor

Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ

Walldén, Robert
Walldén, Robert, universitetslektor, biträdande

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor