MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för barn – unga – samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Almquist, Ann-Sofie
Almquist, Ann-Sofie, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Andersson, Elsa
Andersson, Elsa, doktorand

Andersson, Josefine
Andersson, Josefine, universitetsadjunkt

Andersson, Malin
Andersson, Malin, timavlönad

Alkhede, Maria
Alkhede, Maria, doktorand

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, docent

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Allvin, Tobias
Allvin, Tobias, universitetsadjunkt

Bupp

Brovall, Ann
Brovall, Ann, universitetsadjunkt

Berkhuizen, Carina
Berkhuizen, Carina, universitetsadjunkt

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Benner, Mats
Benner, Mats, gästprofessor

Björk, Mikael
Björk, Mikael, universitetsadjunkt

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Dupp

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Dalsgaard, Lisa
Dalsgaard, Lisa, timavlönad

Dahlbeck, Liselotte
Dahlbeck, Liselotte, universitetsadjunkt

Eupp

Eng, Jessica
Eng, Jessica, universitetsadjunkt

Ernberg, Mathilda
Ernberg, Mathilda, timavlönad

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Historia; Digital historiekultur; Samtidshistoria; Genus; Ungdomsforskning; Etnografi; Modern historia

Fupp

From, Helena
From, Helena, timavlönad

Fyrberg Håkansson, Yvonne

Hupp

Harju, Anne
Harju, Anne, docent

Hansen, Helena
Hansen, Helena, universitetsadjunkt

Hultberg Ingridz, Kristine
Hultberg Ingridz, Kristine, universitetsadjunkt

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Pedagogik; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap

Iupp

Ihse, Linda
Ihse, Linda, universitetsadjunkt

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet

Kupp

Kotte, Elaine
Kotte, Elaine, universitetslektor

Kvant, Miia
Kramar, Mim
Kramar, Mim, timavlönad

Kristiansson, Monika
Kristiansson, Monika, universitetsadjunkt

Korsgaard, Morten
Korsgaard, Morten, universitetslektor

Lupp

Laurell, Ann
Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Lembrér, Dorota
Lembrér, Dorota, universitetsadjunkt

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap

Lundell, Erika
Lundell, Erika, universitetslektor

Lundberg, Jonas
Lundberg, Jonas, timavlönad

Lernestål, Karina
Lernestål, Karina, universitetsadjunkt

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor/prefekt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Lindgren, Therese
Lindgren, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Ljunggren, Åsa
Ljunggren, Åsa, universitetsadjunkt

Mupp

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens

Melin, Ing-Britt
Mehmedovic, Zenada
Mehmedovic, Zenada, universitetsadjunkt

Nupp

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Nihlén, Elisabeth
Nihlén, Elisabeth, timavlönad

Nilsson, Emelie
Nilsson, Emelie, universitetsadjunkt

Nilsson, Jesper
Nilsson, Jesper, universitetsadjunkt

Nilsson Sjöberg, Mattias
Nilsson Sjöberg, Mattias, doktorand

Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies

Nilsson, Pia
Nilsson, Pia, universitetsadjunkt

Nilsson, Robert
Nilsson, Robert, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; Ungdomsarbete; Migration; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; Ungdomsarbete; Migration

Oupp

Olanders, Marit
Olanders, Marit, universitetsadjunkt

Olsson, Markus
Olsson, Mats
Olsson, Mats, timavlönad

Pupp

Paggetti, Charlotte
Paggetti, Charlotte, universitetsadjunkt

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola; Flerspråkighet; Bedömning; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Pettersson, Maria
Pettersson, Maria, timavlönad

Persson, Max
Persson, Max, universitetsadjunkt

Piltz, Åse
Piltz, Åse, universitetslektor

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn

Rupp

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt

Riddersporre, Birgitta
Riddersporre, Birgitta, timavlönad

Rahmanzai, Nigina

Supp

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, doktorand/universitetsadjunkt

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Genus; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper

Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena
Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena, universitetsadjunkt

Sahlee, Åsa
Sahlee, Åsa, universitetsadjunkt

Tupp

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Tallberg-Broman, Ingegerd
Tallberg-Broman, Ingegerd, timavlönad

Förskolan som plats/social space; Utbildnings- och omsorgsprofessioner i ett nutida och historiskt samhällsperspektiv

Taha, Rehan
Taha, Rehan, universitetsadjunkt

Vupp

Vento, Anna
Vento, Anna, universitetsadjunkt

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Vils, Sanne
Vils, Sanne, timavlönad

Wupp

Wilén, Annette
Wästerlid, Catarina
Wrang, Claus-Jörgen
Wrang, Claus-Jörgen, timavlönad

Winberg, Frank
Winberg, Frank, timavlönad