MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för barn – unga – samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Elsa
Andersson, Elsa, doktorand

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, docent

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Bupp

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Pedagogik; Barndomsgeografi; Barns rättigheter

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Dupp

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Historia; Digital historiekultur; Samtidshistoria; Genus; Ungdomsforskning; Etnografi; Modern historia

Hupp

Harju, Anne
Harju, Anne, docent

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Pedagogik; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap

Iupp

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet

Kupp

Korsgaard, Morten

Lupp

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor/prefekt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Lindgren, Therese
Lindgren, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Mupp

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens

Nupp

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Nilsson Sjöberg, Mattias
Nilsson Sjöberg, Mattias, doktorand

Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies; Pedagogik; Pedagogisk filosofi; Kritisk pedagogik; Inkluderande pedagogik; Socialt arbete; Critical disability studies; Mad studies

Pupp

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola; Flerspråkighet; Bedömning; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, docent

Historia; Governmentality; Barndom och ungdom; Utbildningsvetenskap; Diskursanalys

Rupp

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt

Supp

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, doktorand/universitetsadjunkt

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor, biträdande

Miljö och hållbar utveckling; Antropocen; Barndom; Människa-djurrelationer; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Feministisk teori; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknik och social förändring; Skolval; Genus; Fokusgrupper

Tupp

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Vupp

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap