MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Lena
Andersson, Lena, universitetsadjunkt

Aasa, Sverker
Aasa, Sverker, universitetsadjunkt

Bupp

Barr, Anette
Barr, Anette, universitetsadjunkt

Björklund Boistrup, Lisa
Bynke, Margareta
Bynke, Margareta, universitetsadjunkt

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap

Cupp

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Dupp

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Eupp

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Fupp

Fingalsson, Rebecka
Fingalsson, Rebecka, doktorand

Hupp

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Holm, Ingvar
Holm, Ingvar, professor, biträdande/prefekt

Jupp

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jakobsson, Magnus
Jakobsson, Magnus, universitetsadjunkt

Jacobsson, Marie
Jacobsson, Marie, timavlönad

Johansson, Myrtel
Johansson, Myrtel, universitetsadjunkt

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Karlsson, Leif
Karlsson, Leif, universitetslektor

Ämnesdidaktik

Lupp

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nupp

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Nilsson, Karin
Nilsson, Karin, timavlönad

Oupp

Olander, Clas
Olander, Clas, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande

Olofsson, Joakim
Olofsson, Joakim, universitetsadjunkt

Pupp

Persson, Per-Eskil
Persson, Per-Eskil

Samhällsvetenskap

Palm, Sofie

Rupp

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Rundgren, Henrik
Rundgren, Henrik, universitetsadjunkt

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Roosqvist, Åsa
Roosqvist, Åsa, universitetsadjunkt

Supp

Söderberg, Barbro
Söderberg, Barbro, universitetsadjunkt

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Friluftsliv; Svenskhet

Svensson, Christina
Svensson, Christina, doktorand

Svensson, Inge-Marie
Svensson, Inge-Marie, timavlönad

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering

Svensson, Kristina
Svensson, Kristina, universitetsadjunkt

Sandström, Maria
Sandström, Maria, timavlönad

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Svensson, Petra
Svensson, Petra, universitetslektor

Wupp

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Winström, Cecilia
Winström, Cecilia, universitetsadjunkt

Yupp

Yavuzkaya, Merve Nur

Zupp

Zeidler, Annette
Zeidler, Annette, universitetsadjunkt, senior

Öupp

Örbring, David
Örbring, David, universitetsadjunkt