MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för skolutveckling och ledarskap forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; akk, funkrtionsnedsättning, högre utbildning, särskola, videoanalys

Eupp

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Fupp

Fransson, Ola
Fransson, Ola, prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Gupp

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Sociala innovationer

Hupp

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Jupp

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering, professionsutbildning; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Lupp

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Lingvistikämnen; Språkvetenskap

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Lüddeckens Persson, Johanna
Lüddeckens Persson, Johanna, doktorand

Specialpedagogik, pedagogik, inkludering, neuropsykiatriska tillstånd, universal design for learning (udl), sociala normer

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Socialvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Utbildningsvetenskap

Mupp

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Pupp

Petersson, Jöran
Petersson, Jöran, universitetslektor

Matematikdidaktik; Statistikddiaktik

Persson, Sven
Persson, Sven, seniorprofessor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Rupp

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan

Supp

Svensson, Anna Karin
Svensson, Anna Karin, universitetslektor

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Vupp

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik