MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för skolutveckling och ledarskap forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Helena
Andersson, Helena, universitetslektor

Amhag, Lisbeth
Amhag, Lisbeth, timavlönad

Utbildningsvetenskap; Distansundervisning; Feedback & bedömningsprocesser; Högre utbildning; Mobila lärandeaktiviteter; Pedagogik; Vuxnas lärande

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; akk, funkrtionsnedsättning, högre utbildning, särskola, videoanalys

Bupp

Blomqvist, Axel Valentin
Byrlén, Eva-Lotta
Byrlén, Eva-Lotta, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Bakirci, Ilknur
Börjeson, Jenny
Börjeson, Jenny, koordinator

Eupp

Ewe, Linda
Ewe, Linda, doktorand

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Fupp

Fransson, Ola
Fransson, Ola, prefekt

Idé- o lärdomshistoria

Gupp

Gunnarsson, Bernt
Gunnarsson, Bernt, universitetslektor

Hupp

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Jupp

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap

Johnsson, Christina
Johnsson, Christina, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt, mänskliga rättigheter, minoriteters rättigheter, diskriminering

Jaffari, Majid
Jaffari, Majid, doktorand

Johansson, Maria
Johansson, Maria, universitetsadjunkt

Jedemark, Marie
Jedemark, Marie, universitetslektor

Jäderquist, Pia
Jäderquist, Pia, universitetsadjunkt

Kupp

Klefbeck, Kamilla Anna Kristina

Lupp

Lundberg, Adrian
Lundberg, Adrian, doktorand

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Lundgren, Björn
Lundgren, Björn, universitetslektor

Lüddeckens Persson, Johanna
Lüddeckens Persson, Johanna, doktorand

Specialpedagogik, pedagogik, inkludering, neuropsykiatriska tillstånd, universal design for learning (udl), sociala normer

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Barn; Sociologi; Diskursanalys

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Utbildningsvetenskap

Mupp

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Nupp

Nilsson, Ingemar
Nilsson, Ingemar, timlärare

Pupp

Petersson, Jöran
Petersson, Jöran, universitetslektor

Matematikdidaktik; Statistikddiaktik

Petersson, Linda
Petersson, Linda, doktorand

Persson, Sven
Persson, Sven, seniorprofessor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Rupp

Riddersporre, Bim
Riddersporre, Bim, universitetslektor

Psykologi; Utbildningsvetenskap; Spädbarnspsykologi; Ledarskap; Föräldraskap; Förskolan

Rosenqvist, Jerry
Rosenqvist, Jerry, timavlönad

Supp

Svensson, Anna Karin
Svensson, Anna Karin, universitetslektor

Sild Lönroth, Carina
Sild Lönroth, Carina, universitetsadjunkt

Söderquist, Elisabeth
Söderquist, Elisabeth, universitetsadjunkt

Sjunnesson, Helena
Sjunnesson, Helena, doktorand

Stier, Jonas
Stier, Jonas, gästprofessor

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Sjöman, Madeleine
Sjöman, Madeleine, universitetslektor, biträdande

Stigmar, Martin
Stigmar, Martin, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Tupp

Thomasson, Eva
Thomasson, Eva, universitetsadjunkt

Thimgren, Pia
Thimgren, Pia, universitetsadjunkt, senior

Vupp

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Åupp

Ånskog, Miriam
Ånskog, Miriam, koordinator

Åkerman, Roger
Åkerman, Roger, universitetsadjunkt

Öupp

Öhm, Johanna
Öhm, Johanna, universitetsadjunkt