MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för idrottsvetenskap forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott; Samhällsvetenskap

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling; Idrott

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Biologi; Medicin; Idrott

Dupp

Daudi, Aurélien
Daudi, Aurélien, doktorand

Samhällsvetenskap; Filosofi; Idrott

Eupp

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Eriksson, Kjell
Eriksson, Kjell, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Fryklund, Sverker
Fryklund, Sverker, universitetsadjunkt

Idrott; Idrottspsykologi; Övrig samhällsvetenskap

Hupp

Hellborg, Maria
Hellborg, Maria, projektforskare/universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet; Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Jupp

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Idrott; Genus

Lupp

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Larneby, Marie
Larneby, Marie, universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Pedagogik; Utbildningsvetenskap

Mupp

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Anti/de/postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Nupp

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Norberg, Johan
Norberg, Johan, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Pupp

Persson, Thomas
Persson, Thomas, docent/professor, biträdande

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Idrott; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Supp

Svensson, Daniel
Svensson, Daniel, universitetslektor, biträdande

Sebelius, Sofia
Sebelius, Sofia, doktorand

Samhällsvetenskap

Vupp

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi

Wupp

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Idrottsforskning; Barn; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Genus; Hälso- och sjukvård i samhället