MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för idrottsvetenskap forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott; Samhällsvetenskap

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling; Idrott

Broms, Lovisa
Broms, Lovisa, doktorand

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Arbetsfysiologi; Biologi; Medicin; Idrott

Dupp

Daudi, Aurélien
Daudi, Aurélien, doktorand

Samhällsvetenskap; Filosofi; Idrott

Eupp

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Eriksson, Kjell
Eriksson, Kjell, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott

Funke, Anna
Funke, Anna, universitetsadjunkt

Färnqvist, Mikaela
Färnqvist, Mikaela, timavlönad

Fryklund, Sverker
Fryklund, Sverker, universitetsadjunkt

Idrott; Idrottspsykologi; Övrig samhällsvetenskap

Gupp

Garland, Stephen
Garland, Stephen, universitetsadjunkt

Hupp

Henrikson, Annika
Henrikson, Annika, universitetsadjunkt

Hermansson, Bengt
Hermansson, Bengt, timavlönad

Hellborg, Maria
Hellborg, Maria, administrativ assistent/universitetsadjunkt

Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet

Howding, Maria
Howding, Maria, doktorand/universitetsadjunkt

Hermansson, Marion
Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Jupp

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Idrott; Genus

Johnsson, Mats
Johnsson, Mats, universitetsadjunkt

Kupp

Krugly, Sandra
Krugly, Sandra, amanuens

Lupp

Larsson, Henrik
Larsson, Henrik, universitetsadjunkt

Larsson, Håkan
Larsson, Håkan, gästprofessor

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Liljedahl, Linda
Liljedahl, Linda, universitetsadjunkt

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa; Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Pedagogik; Utbildningsvetenskap

Mupp

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Nupp

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Norberg, Johan
Norberg, Johan, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Pupp

Persson, Peter
Persson, Peter, universitetsadjunkt

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Idrott; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Supp

Strömberg, Camilla
Strömberg, Camilla, doktorand

Idrott

Sjögren, Johanna
Sjögren, Johanna, universitetsadjunkt

Sebelius, Sofia
Sebelius, Sofia, doktorand

Samhällsvetenskap

Tupp

Thulin, Therése
Thulin, Therése, universitetsadjunkt

Vupp

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Idrott; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi

Wupp

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Idrottsforskning; Barn; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Genus; Hälso- och sjukvård i samhället

Wirén Åkesson, Joakim
Wirén Åkesson, Joakim, universitetslektor

Idrott; Idrottsforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Idrott