MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Religionssociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Sociologi

Andersson, Gabriela
Andersson, Gabriela, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Integration, migration, människa

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, docent

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Bupp

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt

Engelska språket; Litteraturvetenskap

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskare

Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa

Cupp

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Chaib, Josef
Chaib, Josef, doktorand

Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Politisk styrning; Kommunpolitik

Claesson, Ragnhild
Claesson, Ragnhild, doktorand

Migration

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Cory, Erin
Cory, Erin, postdoktor

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, forskare

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dackert, Ingrid
Dackert, Ingrid, universitetslektor

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Migration

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, gästprofessor

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Eupp

Edgren, Monika
Edgren, Monika, professor

Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Pedagogiskt arbete; Medie- och kommunikationsvetenskap

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration

Engstrand, Sandra
Engstrand, Sandra, doktorand

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, adjungerande professor

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Gupp

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap; User experience design research

Graziano, Maria
Graziano, Maria, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Hållbar stadsutveckling; Socialvetenskap; U-landsstudier

Hupp

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, biträdande prefekt

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, professor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Idrott; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Antropologi; Migration

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Hudson, Jean
Hudson, Jean, professor

Lingvistik; Engelska språket; Idiomaticitet; Konstruktionsgrammatik; Diskursanalys; Korpuslingvistik

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Migration; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, postdoktor

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development

Iupp

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Jupp

Jansson, Tulsa
Jansson, Tulsa, doktorand

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, enhetschef

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, prefekt

Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Afrika (geografiskt forskningsområde)

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, enhetschef

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen

Kärrholm, Mattias
Kärrholm, Mattias, professor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggd miljö; Planering och urban design; Offentliga rum; Estetiska ämnen; Bebyggelseforskning; Samhällsvetenskap

Lupp

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Företagsekonomi; Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Lettevall, Rebecka
Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Linde, Per
Linde, Per, universitetslektor

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Hållbar utveckling

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Innovation, network analysis, europe and emerging economies; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Kommunikation mellan människor; Migration; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Teknik och social förändring; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Lundberg, Anna
Lundberg, Anna, universitetslektor

Mänskliga rättigheter; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barnkonventionen; Irregulljär migration; Migration

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Mupp

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Europeisk integration; Norden och eu; Miljöpolitik; Internationella relationer

Magnusson, Jesper
Magnusson, Jesper, universitetsadjunkt

Magnusson, Märta-Lisa
Magnusson, Märta-Lisa, universitetslektor

Ethnopolitical conflicts; "de facto" states; The caucasus region - past and present

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Modée, Johan
Modée, Johan, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Genus; Jämställdhet; Arbetsliv

Nupp

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Participatory design practices, educational sciences, interaction design, games research, urban sustainable development; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nilsson, Jerry
Nilsson, Jerry, universitetslektor

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, universitetslektor

Nylinder, Pia
Nylinder, Pia, universitetslektor

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, professor

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, postdoktor

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Oliveira Martins, Bruno
Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Intermarriage, race and ethnicity, multiracial and multiethnic identity; Internationell migration och etniska relationer

Ottosson, Mikael Fredrik
Ottosson, Mikael Fredrik, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap

Pupp

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt kapital; Commons; Socialantropologi

Peiteado Fernandez, Vitor
Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Kommunikation mellan människor

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, enhetschef

Ramsöy Jerve, Ingrid
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Development; Empowerment; Genus; Migration

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, universitetsadjunkt

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Supp

Sarsenov, Karin
Sarsenov, Karin, universitetslektor

Rysk litteratur ; Rysk kultur; Genus; Sociala identiteter

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sederblad, Per
Sederblad, Per, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Sociologi

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, universitetslektor

Smolicki, Jacek
Smolicki, Jacek, doktorand

Snodgrass, Eric
Snodgrass, Eric, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, föreståndare

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Freds- och konfliktforskning; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Socialantropologi; Etnicitet; Migration; Etik; Kommunikation mellan människor

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, docent

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stjernborg, Vanessa
Stjernborg, Vanessa, postdoktor

Strange, Michael
Strange, Michael, docent

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering

Svenér, Maria
Svenér, Maria, universitetsadjunkt

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande

Tucker, Jason
Tucker, Jason, postdoktor

Vupp

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Georgien; Kaukasusregionen; Kaukasiska språk; Lingvistik; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Humaniora och religionsvetenskap

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetsadjunkt

Wupp

Waaranperä, Ulrika
Waaranperä, Ulrika, doktorand

Genus

Westerberg, Karin
Westerberg, Karin, universitetsadjunkt

Regional och kommunal energi- och klimatplanering; Stads- och landsbygdsutveckling; Deltagande planering; Miljövetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi

Westerlaken, Michelle
Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, biträdande professor

Etnologi; Integration; Segregation

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, biträdande professor

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration

Wikström, Tomas
Wikström, Tomas, gästprofessor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik

Witmer, Hope
Witmer, Hope, forskare

Öupp

Öresjö, Eva
Öresjö, Eva, forskare