MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Religionssociologi; Humaniora och religionsvetenskap; Urbana studier; Sociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Eu, kaukasus, georgien

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier; Ekonomisk geografi

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Samhällsvetenskap

Bupp

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomi; Migration; Etnicitet; Arbetsvetenskap; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Ekonomi; Nationalekonomi; Statistik

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Transport management; Företagsekonomi

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Migration; Etnicitet; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa

Cupp

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Filosofiämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Samhällsvetenskap; Etnicitet; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Historisk-filosofiska ämnen

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, forskare

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater; Humaniora och religionsvetenskap

Eupp

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Samhällsvetenskap; Pedagogiskt arbete

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration; Samhällsvetenskap

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, forskningsassistent

Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko; Kulturgeografi; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Gupp

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ghajargar, Maliheh
Ghajargar, Maliheh, universitetslektor, biträdande

Design; Interaktionsdesign; Designvetenskap

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, universitetsadjunkt

Interaktionsdesign; Design

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling; U-landsstudier; Socialvetenskap; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Hupp

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statistik, data- och systemvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Hälso- och sjukvård i samhället; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Äldre och åldrande

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet, ; Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kognitionsvetenskap

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap; Litteraturvetenskap; Genus

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Litterär översättare från spanska

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Bostadsforskning; Migration; Etnografi; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Design; Social innovation; Living labs; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Konstnärlig forskning

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Forskning om europa; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Iupp

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt; Filosofiämnen; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Jupp

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, doktorand

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Humaniora och religionsvetenskap

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, professor, biträdande

Litteraturvetenskap; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Genus

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Teknik och social förändring; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik; Samhällsvetenskap

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Interaktionsdesign; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, universitetslektor

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Teknik och social förändring; Samhällsvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Filmvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Lupp

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap; Företagsekonomi

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Hållbar utveckling

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kulturgeografi

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Samhällsvetenskap

Mupp

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Europeiska unionen; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Samhällsvetenskap

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, studieadministratör

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Samhällsvetenskap

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Arbetsvetenskap; Genus; Psykologi; Jämställdhet; Arbetsliv

Nupp

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Arbetarlitteratur; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; Historieämnen; Historia; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsarbete; Migration; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, forskare

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Estetiska ämnen; Etnicitet; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pupp

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Samhällsvetenskap; Forskning om europa; Migration; Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Restrepo Giraldo, Juliana
Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Etnologi

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap

Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Urbana studier; Kultur analys; Genus; Samhällsvetenskap; Etnografi

Supp

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Teknik och social förändring; Genus; Sociologi

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Participatory design, co-design, science and technology studies; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Konstnärlig forskning

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Etik; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Historia; Socialantropologi; Freds- och konfliktforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Kommunikation mellan människor; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Freds- och konfliktforskning

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stjernborg, Vanessa
Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Wto; global governance;; Samhällsvetenskap

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Politik; Globalisering; Genus

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Migration; Etnicitet; Genus; Etnologi

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik; Samhällsvetenskap; Sociologi

Tchantouria, Revaz
Tchantouria, Revaz, universitetslektor

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Vupp

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Tvåspråkighet; Språkvetenskap; Övriga språk; Kaukasiska språk; Lingvistikämnen

Villacura, Karina
Villacura, Karina, doktorand

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Freds- och utvecklingsforskning; Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Designvetenskap

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Företagsekonomi, bostäder, marknader; Samhällsvetenskap

Wupp

Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Företagsekonomi

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Historisk-filosofiska ämnen; Imer, hate crime; Samhällsvetenskap; Historia; Etnicitet; Migration

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Lingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor