MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Religionssociologi; Urbana studier; Sociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Eu, kaukasus, georgien

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier; Ekonomisk geografi

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Samhällsvetenskap

Bupp

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap; Ekonomi; Etnicitet

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska språket; Humaniora och religionsvetenskap

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik; Nationalekonomi

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Transport management; Företagsekonomi

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Migration; Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa; Etnicitet

Cupp

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Claesson, Ragnhild
Claesson, Ragnhild, forskningsassistent

Migration

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Etnicitet; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Filosofiämnen; Litteraturvetenskap; Samhällsvetenskap; Engelska språket; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, forskare

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater; Humaniora och religionsvetenskap

Eupp

Edgren, Monika
Edgren, Monika, professor

Genusvetenskap; Rum/plats; Narrativer om sexuellt våld; Postkoloniala perspektiv; Genus

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogiskt arbete; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration

Emilson, Anders
Emilson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration; Samhällsvetenskap

Engstrand, Sandra
Engstrand, Sandra, forskningsassistent

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Fonseca, Claudia
Fonseca, Claudia, forskningsassistent

Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko; Kulturgeografi; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap

Forssell, Rebecka
Forssell, Rebecka, forskningsassistent

Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Gupp

Geisler, Martin
Geisler, Martin, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ghajargar, Maliheh
Ghajargar, Maliheh, universitetslektor, biträdande

Designvetenskap; Design; Interaktionsdesign

Gkouskos, Dimitrios
Gkouskos, Dimitrios, postdoktor

User experience design research; Socialvetenskap; Informationsteknik; Designvetenskap

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, universitetsadjunkt

Interaktionsdesign; Design

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling; U-landsstudier; Socialvetenskap; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Genus

Hupp

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statistik, data- och systemvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Hälso- och sjukvård i samhället; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Äldre och åldrande

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet, ; Litteraturvetenskap

Harvard, Åsa
Harvard, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Hedemyr Törnqvist, Marika
Hedemyr Törnqvist, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medie- och kommunikationsvetenskap; Litteraturvetenskap; Genus

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Mijlöhumaniora; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Litterär översättare från spanska; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hilfling Nielsen, Linda
Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Design; Social innovation; Living labs; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Konstnärlig forskning

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Forskning om europa; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Valforskning; Ryssland; medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Håkansson, Peter
Håkansson, Peter, universitetslektor

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Cultural studies; Communication for development; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Iupp

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt; Filosofiämnen; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Jupp

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, doktorand

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Migration; Humaniora och religionsvetenskap

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johansson, Roger
Johansson, Roger, avdelningsföreståndare/professor

Historia

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Genus

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Arbetsvetenskap

Kupp

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Teknik och social förändring; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Engelska; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik; Samhällsvetenskap

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Historisk-filosofiska ämnen; Konstnärlig forskning

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, universitetslektor

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Masskommunikation; Medie- och kommunikationsvetenskap; Teknik och social förändring; Samhällsvetenskap; Litteraturvetenskap; Retorik; Filmvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Lupp

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättsvetenskap/juridik; Civilrätt

Languilaire, Jean-Charles
Languilaire, Jean-Charles, universitetslektor

Arbete/icke-arbete upplevelse, arbete-liv balans, ledarskap; Företagsekonomi

Larsen, Henrik Svarrer
Larsen, Henrik Svarrer, universitetslektor

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Idé- o lärdomshistoria

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Hållbar utveckling

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kulturgeografi; Genus

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Samhällsvetenskap; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Migration; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Mupp

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Europeiska unionen; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik; Samhällsvetenskap

Magnusson, Jesper
Magnusson, Jesper, universitetslektor

Arkitektur, stadsbyggnad, offentligt liv

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

McGlinn, Malin
McGlinn, Malin, studieadministratör

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Genus

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Genus

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Muhonen, Tuija
Muhonen, Tuija, professor

Arbetsvetenskap; Psykologi; Jämställdhet; Arbetsliv; Genus

Nupp

Neergaard, Maja
Neergaard, Maja, postdoktor

Urbana studier; Planeringsteori; Vetenskapsteori; Etnografi; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi

Nilsson, Elisabet M
Nilsson, Elisabet M, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap; Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education

Nilsson, Jerry
Nilsson, Jerry, universitetslektor, adjungerad

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Arbetarlitteratur; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Muntlig historia; Urbanhistoria; Ungdomsarbete; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Nordqvist, Joakim
Nordqvist, Joakim, forskare

Nylinder, Pia
Nylinder, Pia, universitetslektor

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Oupp

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, forskare

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Etnicitet; Kulturarv och kulturproduktion

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Internationell migration och etniska relationer; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ottosson, Mikael Fredrik
Ottosson, Mikael Fredrik, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historia

Pupp

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati; Samhällsvetenskap

Peiteado Fernandez, Vitor
Persdotter, Maria
Persdotter, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap; Kulturgeografi

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration; Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pull, Emil
Pull, Emil, doktorand

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Rupp

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ramsöy Jerve, Ingrid
Ramsöy Jerve, Ingrid, doktorand

Samhällsvetenskap; Migration; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Etnologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap

Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Urbana studier; Kultur analys; Samhällsvetenskap; Etnografi; Genus

Supp

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Teknik och social förändring; Sociologi; Genus

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sederblad, Per
Sederblad, Per, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Sociologi

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Participatory design, co-design, science and technology studies; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Konstnärlig forskning

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Staaf, Patricia
Staaf, Patricia, universitetsadjunkt

Stade, Ronald
Stade, Ronald, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Historisk-filosofiska ämnen; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Etnicitet; Etik; Freds- och konfliktforskning; Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Migration

Staffansson-Pauli, Karin
Staffansson-Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Freds- och konfliktforskning

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Stjernborg, Vanessa
Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Samhällsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Politik; Globalisering; Genus

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Migration; Etnologi; Etnicitet; Genus

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Statistik; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Samhällsvetenskap; Sociologi

Tchantouria, Revaz
Tchantouria, Revaz, universitetslektor

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Vupp

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Språkvetenskap; Övriga språk; Kaukasiska språk; Lingvistikämnen; Tvåspråkighet

Villacura, Karina
Villacura, Karina, doktorand

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Interaktionsdesign; Sociala innovationer; Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation; Socialantrolopologi/etnografi; Freds- och utvecklingsforskning; Designvetenskap

Vitestam-Blomqvist, Birgitta
Vitestam-Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Wupp

Waaranperä, Ulrika
Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Westerberg, Karin
Westerberg, Karin, universitetsadjunkt

Regional och kommunal energi- och klimatplanering; Stads- och landsbygdsutveckling; Deltagande planering; Miljövetenskap

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, universitetslektor

Fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Företagsekonomi

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, vicedekan/professor, biträdande

Historisk-filosofiska ämnen; Imer, hate crime; Samhällsvetenskap; Historia; Migration; Etnicitet

Wikström, Tomas
Wikström, Tomas, forskare

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Lingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Öupp

Öresjö, Eva