MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Ashouri Mousaabadi, Majid
Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Bupp

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Informationsteknik; Designvetenskap; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi

Bergkvist, Hannes
Bergkvist, Hannes, doktorand

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, professor, biträdande

Teknisk fysik; Fastkroppsmekanik; Teknikvetenskap; Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Konstruktionsmaterial

Blomqvist, Jakob
Blomqvist, Jakob, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap; Naturvetenskap; Matematik

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Naturvetenskap; Fysik; Atomfysik

Cupp

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Dupp

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetslektor/programledare

Artificiell intelligens; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Datavetenskap

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap; Datavetenskap

Du Rietz, Rickard
Du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, programledare/universitetslektor

Atom- och molekylfysik; Kärnfysik; Naturvetenskap

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Datavetenskap; Sökmotorer; Auto-generera synonymer; Semantisk analys; Learning to rank

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Kontextmedvetenhet; Signalbehandling; Bildanalys

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Tailoring; Teknikvetenskap; Programvaruteknik; Övrig informationsteknik

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Fupp

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Konstruktionsmaterial; Övrig bearbetning/sammanfogning; Övrig teknisk materialvetenskap; Induktionsvärmning

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Datavetenskap

Gupp

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Hupp

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Fysik; Atom- och molekylfysik; Atomfysik; Atomär astrofysik; Astronomi

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Korrosion; Ytevolution; Tillämpad matematik; Numerisk analys; Övrig fysik; Fysik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Ytbehandlingsteknik

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Interaktionsdesign; Designvetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Datavetenskap; Maskinlärande

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Strokelogistik; Transport- och trafikmodellering

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor

Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering; Informationsteknologi; Informationsteknik; Datavetenskap

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Matematik

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/professor, biträdande

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Informationssystem; Ingelligent gods; Datavetenskap

Jönsson, Per
Jönsson, Per, professor

Atom- och molekylfysik; Tillämpad matematik

Kupp

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Teknik för äldre, mekatronik, automation, teknik och genus; Programvaruteknik; Datorteknik; Reglerteknik; Telekommunikationsteori; Teknik och social förändring

Lupp

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Lindén, Johan
Lindén, Johan, doktorand

Maskininlärning; Bildanalys; Datavetenskap

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, enhetschef/universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Bedömning av muntlig kommunikation; Pedagogik

Mupp

Mellbin, Ylva
Mellbin, Ylva, postdoktor

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Deep learning; Multiagent systems; Smart grids

Nupp

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Teknisk mekanik; Informationsteknik; Teknisk materialvetenskap; Övriga teknikvetenskaper

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik; Teoretisk datalogi

Oupp

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Materialfysik med ytfysik; Teknisk mekanik; Kondenserade materiens fysik; Teknisk materialvetenskap

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Ouhaichi, Hamza
Ouhaichi, Hamza, doktorand

Informatik, data- och systemvetenskap; Data driven devlopment ; Artificiell intelligens; Teknikvetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Informationsteknologi

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Företagsekonomi

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Datavetenskap; Rekommendationssystem

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Teknikvetenskap; Optimeringslära, systemteori

Persson, Mats
Persson, Mats, prefekt

Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Kusterosion; Miljöteknik; Byggproduktionsteknik; Vattenteknik; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Byggnadsteknik

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Rupp

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Smart health; Information systems development; Teknikvetenskap; Informationsteknik

Supp

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Quantified self technologies; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system; Datavetenskap

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Psykologi; Pedagogiskt arbete; Metateoretiska ramverk; Utbildningsvetenskap; Teknik och social förändring; Teknisk fysik; Kommunikation mellan människor; Konstruktionsteknik; Övrig teknisk mekanik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Byggnadsteknik

Tupp

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Machine learning; Artificial intelligence; Datavetenskap

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability