MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Odontologiska fakulteten (OD) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alstergren, Per
Alstergren, Per, professor/övertandläkare/prodekan

Medicin; Orofacial smärta; Käkfunktion; Hjärnan vid kronisk smärta; Diagnostik; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Fysiologi och farmakologi; Odontologi; Bettfysiologi; Morfologi; Farmakologisk forskning; Fysiologi

Andersson, Lars
Andersson, Lars, seniorprofessor

Traumatology; Traumatologi; Odontologi; Medicin

Bupp

Becktor, Jonas
Becktor, Jonas, universitetslektor/övertandläkare

Bettfysiologi; Odontologi; Fysiologi; Kirurgisk forskning; Implantat

Berlin, Henrik
Berlin, Henrik, studierektor/universitetsadjunkt/övertandläkare

Pedodonti; Odontologi

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsodontologi; Folkhälsovetenskap; Ledning och organisation

Björkner, Annika
Björkner, Annika, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi; Aseptik antiseptik; Kolhydratanalys; Kliniska studier endodonti; Adhesion glykokonjugat

Boisen, Gabriella
Boisen, Gabriella, doktorand

Odontologi; Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi

Bondemark, Lars
Bondemark, Lars, prefekt/professor/övertandläkare

Odontologi

Brogårdh-Roth, Susanne
Brogårdh-Roth, Susanne, universitetslektor/övertandläkare

För tidigt födda barn; Munhälsorelaterad livskvalitet; Oral hälsopromotion; Odontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Carlsson, Peter
Carlsson, Peter, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Chrcanovic, Bruno
Chrcanovic, Bruno, forskarassistent

Odontologi; Orala implantat; Oral protetik; Biomaterial

Christell, Helena
Christell, Helena, st-tandläkare

Odontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Christersson, Cecilia
Christersson, Cecilia, vicerektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Dupp

Davies, Julia
Davies, Julia, professor

Medicin; Oral mikrobiologi; Biokemi; Cell- och molekylärbiologi; Odontologi

Eupp

Ekberg, EwaCarin
Ekberg, EwaCarin, professor/övertandläkare

Odontologi

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, universitetslektor

Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa; Immunologi; Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi

Ericson, Dan
Ericson, Dan, seniorprofessor

Odontologi; Cariologi

Fupp

Falk, Anders
Falk, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Fransson, Helena
Fransson, Helena, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Djup karies; Riskbedömning; Hälsoekonomi

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Gupp

Galli, Silvia
Galli, Silvia, postdoktor

Odontologi

Götrick, Bengt
Götrick, Bengt, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hupp

Hellén-Halme, Kristina
Hellén-Halme, Kristina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Henriksson, Agnethe
Henriksson, Agnethe, biomedicinsk analytiker

Häggman-Henrikson, Birgitta
Häggman-Henrikson, Birgitta, professor/övertandläkare

Bettfysiologi; Smärta, orofacial smärta, whiplash; Odontologi

Hänsel Petersson, Gunnel
Hänsel Petersson, Gunnel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Jupp

Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad

Odontologi; Medicin

Kupp

Kinnby, Bertil
Kinnby, Bertil, universitetslektor

Fibrinolys; Koagulation; Plasminogensystemet; Biokemi; Parodontologi; Cell- och molekylärbiologi; Oral mikrobiologi

Klingberg, Gunilla
Klingberg, Gunilla, dekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Klinge, Björn
Klinge, Björn, seniorprofessor

Odontologi; Parodontologi

Kroona, Liv
Kroona, Liv, universitetslektor, biträdande

Odontologi; Oral patologi och rättsodontologi; Yrkes- och miljödermatologi

Lupp

Larsson, Christel
Larsson, Christel, universitetslektor/övertandläkare

Keramer (zirconia), implantatburen protetik, tandtekniska framställningstekniker; Odontologi

Lindberg, Pia
Lindberg, Pia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Odontologi; Radiologisk forskning

List, Thomas
List, Thomas, professor/övertandläkare

Odontologi

Lundegren, Nina
Lundegren, Nina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Oral hälsa; Tandvårdsbehov

Lönn, Johanna
Lönn, Johanna, postdoktor

Odontologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Mahmood, Deyar
Mahmood, Deyar, forskare

Nupp

Neilands, Jessica
Neilands, Jessica, forskare

Biofilmer; Oral mikrobiologi; Odontologi

Pupp

Papia, Evaggelia
Papia, Evaggelia, programledare/universitetslektor

Odontologi; Dental ceramics, y-tzp, surface treatment, bond strength

Paulsson, Liselotte
Paulsson, Liselotte, vicedekan/universitetslektor/övertandläkare

För tidig födsel; Bettavvikelser; Tandregleringsbehov; Ansiktsmorfologi; Temporomandibulär dysfunktion; Huvudvärk; Odontologi

Petrén, Sofia
Petrén, Sofia, studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Ortodonti, korsbettsbehandling, cost-effectiveness, follow-up, rct-studier

Pigg, Maria
Pigg, Maria , studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Bettfysiologi; Odontologisk beteendevetenskap; Riskbedömning; Orofacial smärta ; Icke-odontogen tandsmärta

Prgomet, Zdenka
Prgomet, Zdenka, biomedicinsk analytiker

Odontologi

Rupp

Robertsson, Carolina
Robertsson, Carolina, doktorand

Biokemi; Cell- och molekylärbiologi; Oral mikrobiologi

Rohlin, Madeleine
Rohlin, Madeleine, seniorprofessor

Odontologi

Supp

Senneby, Anna
Senneby, Anna, st-tandläkare

Odontologi

Sonesson, Mikael
Sonesson, Mikael, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Svensäter, Gunnel
Svensäter, Gunnel, professor/övertandläkare

Odontologi

Uupp

Urde, Göran
Urde, Göran, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Vupp

Vult von Steyern, Per
Vult von Steyern, Per, studierektor/professor/övertandläkare

Odontologi

Wupp

Warfvinge, Gunnar
Warfvinge, Gunnar, professor/övertandläkare

Immunologi; Oral patologi och rättsodontologi

Wickström, Claes
Wickström, Claes, universitetslektor

Odontologi; Medicin

Wolf, Eva
Wolf, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti