MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Ali, Abdullah
Ali, Abdullah, doktorand

Anderberg, Andreas
Anderberg, Andreas, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Straffrätt; Offentlig rätt; Kriminologi

Arvidsson, Anna
Arvidsson, Anna, universitetsadjunkt

Aho, Anna-Carin
Aho, Anna-Carin, universitetsadjunkt

Andersson, Ann-Christine
Andersson, Ann-Christine, timavlönad

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Alm Roijer, Carin
Alm Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Allar, David
Allar, David, lärare

Annvir, Désirée
Annvir, Désirée, programledare/universitetsadjunkt

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Arvidsson, Elisabeth
Arvidsson, Elisabeth, universitetsadjunkt, senior

Af Malmborg, Frans
Af Malmborg, Frans, universitetsadjunkt

Andersson, Helen
Andersson, Helen, universitetsadjunkt

Andersson, Henrik
Argatov, Ivan
Argatov, Ivan, forskare

Andersson, Jörgen
Andersson, Lina
Andersson, Lina, universitetsadjunkt

Andersson, Lisa
Andersson, Lisa, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Afzelius, Maria
Afzelius, Maria, universitetsadjunkt

Andersson, Mika
Andersson, Mika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori; Viktimologi

Amroussia, Nada
Amroussia, Nada, doktorand

Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Sexologi; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, postdoktor

Andersson, Oscar
Andersson, Oscar, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Chicagoskolan i sociologi, deltagarbaserad aktionsforskning, kriminologi, kvalitativa metoder, sociala interventioner, socialantropologi, socialt nätverksarbete, ungdomsbrottslighet, ungdomsgrupper; Samhällsvetenskap; Chicagoskolan i sociologi, deltagarbaserad aktionsforskning, kriminologi, kvalitativa metoder, sociala interventioner, socialantropologi, socialt nätverksarbete, ungdomsbrottslighet, ungdomsgrupper

Arvidsson, Per
Arvidsson, Per, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialpolitik; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Handikappforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, bitr/vice prefekt/prodekan/professor

Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Naturvetenskap; Medicin; Kemi; Fysikalisk kemi

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Åldrande, äldreomsorg, disability studies, kunskapscirkulation, etnografi, kulturanalys

Bupp

Bramhagen, Ann-Cathrin
Bramhagen, Ann-Cathrin, professor, biträdande/bitr/vice prefekt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Björkhagen Turesson, Anneli
Björkhagen Turesson, Anneli, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Praktinära forskning; Utsatta barn och familjer; Den sociala barnavården; Normer och värderingar; Klientskap; Parenting; Barn till frihetsberövade föräldrar

Byström, Birgitta
Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin

Bogdanova, Ekaterina
Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Brander, Gunnel
Brander, Gunnel, universitetsadjunkt

Boyd, Hannah
Boyd, Hannah, doktorand

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, seniorprofessor

Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Borgström, Karin
Borgström, Karin, universitetsadjunkt

Bondesson, Linda
Bondesson, Linda, lärare

Bodin, Maja
Bodin, Maja, postdoktor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, universitetslektor/studierektor

Medicin; Vårdvetenskap

Bergman, Mette
Bergman, Mette, universitetsadjunkt

Boregren, Mikael
Boregren, Mikael, universitetsadjunkt

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, docent

Medicin; Fysikalisk kemi; Teknikvetenskap; Analytisk kemi; Kemi

Blum, Zoltan
Blum, Zoltan, universitetslektor

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Campbell, Ann-Mari
Campbell, Ann-Mari, universitetsadjunkt

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Socialvetenskap

Carlsson, Elin
Carlsson, Elin, universitetsadjunkt

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, professor

Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Barn; Sociala innovationer; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, professor

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Campart Cano, Martina
Campart Cano, Martina, universitetslektor

Cirovic, Stefan
Cirovic, Stefan, doktorand

Correa Marcano, Yubexi Yakari

Dupp

Dieden, Anna
Dieden, Anna, universitetsadjunkt, senior

Dahav, Pia
Dahav, Pia, universitetsadjunkt

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Del Giudice, Rita
Del Giudice, Rita, postdoktor

Eupp

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv; Otrygghet

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Medicin; Samhällsvetenskap

Ellberg, Carolina
Ellberg, Carolina, forskningsassistent

Egerius, Christian
Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, universitetslektor

Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Adjuvant; Vaccin; Immunologi; Medicin; Inflammation

Engblom, Johan
Engblom, Johan, prefekt/professor

Naturvetenskap; Medicin

Enskär, Karin
Enskär, Karin, professor

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Smärta, barn och ungdom, barn med cancer; Omvårdnad

Edman, Kristina
Edman, Kristina, doktorand

Englander, Magnus
Englander, Magnus, professor, biträdande

Fenomenologi; Hälsa & samhälle; Socialpsykiatri; Socialt arbete; Psykologi

Eiman Johansson, Maria
Eiman Johansson, Maria, universitetsadjunkt

Engström Henriksson, Marie
Engström Henriksson, Marie, universitetslektor

Eltén, Patrik
Eltén, Patrik, lärare

Egnell, Susanne
Egnell, Susanne, doktorand

Kriminologi

Eriksson Sjöö, Tina
Eriksson Sjöö, Tina, universitetsadjunkt

Eriksson, Tobias
Eriksson, Tobias, lärare

Eriksson, Tommy
Eriksson, Tommy, professor

Medicin

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, forskare

Biologi; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Naturvetenskap; Medicin

Ekberg, Åse
Ekberg, Åse, programledare/universitetsadjunkt

Fupp

Finnbogadottir, Hafrún
Finnbogadottir, Hafrún, universitetslektor

Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Genus; Viktimology; Omvårdnad; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Fredriksson, Jan Peter
Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Etnicitet; Genus

Fhager, Johan
Fhager, Johan, doktorand

Psykisk hälsa ; Psykosomatik; Psykologi; Psykiatri; Sociologi; Medicin; Vårdvetenskap

Flysjö, Lars
Flysjö, Lars, amanuens

Flink, Madeleine
Flink, Madeleine, universitetsadjunkt

Falk, Magnus
Falk, Magnus, forskare

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi

Frisch, Morten
Frisch, Morten, forskningsassistent

Falkman, Peter
Falkman, Peter, universitetslektor

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, bitr. professor

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Gupp

Gjörloff Wingren, Anette
Gjörloff Wingren, Anette, professor

Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Immunologi; Immunbiologi

Gustafsson, Anna
Gustafsson, Anna, universitetslektor

Immunologi; Cellbiologi; Molekylärbiologi; Medicin; Naturvetenskap

Gustavsson, Anna
Gustavsson, Anna, lärare

Gillander, Ann-Charlotte
Gillrell, Charlotte
Gillrell, Charlotte, universitetsadjunkt

Grasso, Giuliana
Grasso, Giuliana, projektassistent

Grafström, Gustav
Gonzales, Juan Fransisco
Grönvall, Karolina
Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap

Grönte, Maria
Grönte, Maria, doktorand

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/studierektor/universitetslektor

Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicinsk laboratorievetenskap; Ekokardiografi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Vårdvetenskap; Pedagogik

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Hupp

Hedblom, Agneta
Hedblom, Agneta, universitetsadjunkt

Hommel, Ami
Hommel, Ami, professor

Medicin

Holm, Carsten
Holm, Carsten, lärare

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hedenrud, Erika
Hedenrud, Erika, universitetsadjunkt

Harald, Gegner
Harald, Gegner, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Forskningscirklar; Samverkan mellan lärosäten och praktik; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Forskningscirklar; Samverkan mellan lärosäten och praktik

Halberg, Hans
Halberg, Hans, universitetsadjunkt

Hallgren, Jesper
Hallgren, Jesper, lärare

Holeksa, Juliana
Holeksa, Juliana, doktorand

Socialt arbete; Socialvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialpolitik; Sociologi; Samhällsvetenskap

Holmqvist, Karin
Holmqvist, Karin, lärare

Hansson, Kristofer
Hansson, Kristofer, universitetslektor

Herz, Marcus
Herz, Marcus, programledare/universitetslektor

Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, prefekt/universitetslektor

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Anestesiologi och intensivvård; Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning

Hansen, Michael
Hansen, Michael, doktorand/universitetsadjunkt

Hälso- och sjukvård i samhället; Hälso- och sjukvård i samhället

Hult, Patrik
Hult, Patrik, universitetsadjunkt

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Informationsteknik; Utbildningsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar

Holmberg, Rose-Marie
Holmberg, Rose-Marie, universitetsadjunkt

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Iupp

Incel, Anil
Incel, Anil, doktorand

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, prefekt/professor, biträdande

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Ivarsson Ekedahl, Ann-Britt
Ivarsson Ekedahl, Ann-Britt, universitetsadjunkt

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ivarsson, Camilla
Ivarsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, migrationsstudier, socialt arbete, samhällsvetenskap, genus

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, seniorprofessor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Onkologi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Barn

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Ingrell, Joakim
Ingrell, Joakim, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Psykologi; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Barn; Idrottspsykologi; Kognitiv beteendeterapi; Samhällsvetenskap

Ivarsson, Johanna
Ivarsson, Johanna, universitetsadjunkt

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Ingvarsson, Per
Ingvarsson, Per, lärare

Jupp

Jonsson, Adam
Jonsson, Adam, doktorand

Kriminologi

Jönsson, Anders
Johansson , Annika
Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Statsvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Jakubauskas, Dainius
Jakubauskas, Dainius , postdoktor

Jonazon, Gerd
Jonazon, Gerd, universitetsadjunkt

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor, biträdande

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Jörgensen, John
Jörgensen, John, lärare

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Jensen, Linda
Jensen, Linda, universitetsadjunkt

Johansson Worobiec, Magda
Jeppsson, Margareth
Jeppsson, Margareth, universitetsadjunkt

Johansson, Monica
Johansson, Monica, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Jankovskaja, Skaidre
Jassim, Taghrid
Jassim, Taghrid, universitetsadjunkt

Janssens, Thomas
Janssens, Thomas, doktorand

Kupp

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande; Arbetsterapi

Kaijser, Björn
Kaijser, Björn, lärare

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Kisthinios, Marianne
Kisthinios, Marianne, universitetsadjunkt

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialpolitik; Socialvetenskap; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Arbetsmarknadsforskning

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Khan, Sadia
Khan, Sadia, universitetsadjunkt

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Lupp

Liebenhagen, Andreas
Liebenhagen, Andreas, universitetsadjunkt

Lundström, Anna
Lundström, Anna, doktorand

Lehoczki, Boglárka
Lehoczki, Boglárka, assistent

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Lindsjö, Cecilia
Lindsjö, Cecilia, doktorand

Ljunggren, Cecilia
Ljunggren, Cecilia, universitetsadjunkt

Socialmedicin; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barns hälsa och ohälsa, hälsovetenskap, pedagogik, pedagogiskt drama

Löfgren Mårtenson, Charlotta
Löfgren Mårtenson, Charlotta, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Lundberg, Daniel
Lundberg, Daniel, lärare

Lavant, Ewa
Lavant, Ewa, universitetsadjunkt

Lundgren, Ingela
Lundgren, Ingela, universitetsadjunkt

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Larsson, Johan
Larsson, Johan, lärare

Lundquist, Katja
Lundquist, Katja, projektkoordinator

Lust, Lars Stefan
Ljunggren, Lennart
Ljunggren, Lennart, seniorprofessor

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lindemann, Linnea
Lindemann, Linnea, doktorand

Lindroth, Malin
Lindroth, Malin, universitetslektor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället

Lilja, My
Lilja, My, universitetslektor

Kriminologi

Liahaugen Flensburg, Olivia
Liahaugen Flensburg, Olivia, projektassistent

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Etnicitet; Genus; Migration; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Modern historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Larsson, Ulrich
Larsson, Ulrich, lärare

Lazer, Victoria
Lazer, Victoria, projektassistent

Mupp

Markström, Annica
Markström, Annica, doktorand

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, professor, biträdande

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Malmsten, David
Malmsten, David, lärare

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, docent

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Mojumdar, Enamul
Mojumdar, Enamul, postdoktor

Mouginot, Eva
Mouginot, Eva, universitetsadjunkt

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem

Mile, Irene
Mile, Irene, universitetsadjunkt

Möllerberg, Katarina
Möllerberg, Katarina, universitetsadjunkt

Moeller, Kim
Moeller, Kim, docent

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Mavliutova, Liliia
Mavliutova, Liliia, doktorand

Martelius, Malin
Martelius, Malin, doktorand

Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapsteori

Morin, Maxim
Morin, Maxim, doktorand

Matteson, Mikael
Matteson, Mikael, universitetsadjunkt

Molin, Patricia
Molin, Patricia, lärare

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, docent

Nupp

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nilsson, Emelie
Nilsson, Emelie, postdoktor

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor, biträdande

Kriminologi

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nilsson, Josefin
Nilsson, Josefin, projektassistent

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, universitetslektor, biträdande

Socialt arbete; Arbetsvetenskap; Utvärdering; Forskning om offentlig sektor

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinderforskning; Arbetslivsforskning; Feministisk teori; Institutionell etnografi

Nilsson, Mari-Louise
Nilsson, Mari-Louise, universitetsadjunkt

Neziraj, Merita
Neziraj, Merita , universitetsadjunkt

Nordling, Vanna
Nordling, Vanna, universitetslektor, biträdande

Oupp

Ohlson, Annika
Ohlson, Annika, universitetsadjunkt

Ostrenius, Ann-Marie
Ostrenius, Ann-Marie, universitetsadjunkt

Oddner, Frans
Oddner, Frans, universitetsadjunkt

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, doktorand/universitetsadjunkt

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Ohlsson, Lisbeth
Ohlsson, Lisbeth, universitetslektor

Pedagogik; Psykologi; Pedagogiskt arbete

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Pinnetti, Carlo
Pinnetti, Carlo, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Socialvetenskap; Övrig rätt; Barn; Utbildningsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi; Musikterapi

Pagels Mårdhed, Emma
Pagels Mårdhed, Emma, universitetsadjunkt

Psykiatri; Vårdvetenskap; Medicin; Tidsgeografi

Persson, Jenny
Pacheco, José
Pacheco, José, universitetsadjunkt

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Odontologi

Perseius, Kent-Inge
Perseius, Kent-Inge, universitetslektor

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Persson, Linn
Persson, Linn, doktorand

Kriminologi

Peters, Mattias
Peters, Mattias, lärare

Paracini, Nicolo
Paracini, Nicolo, postdoktor

Naturvetenskap

Phan-Xuan, Tuan
Phan-Xuan, Tuan, forskare

Petersson, Ulf
Petersson, Ulf, lärare

Rupp

Rosvall, Annica
Rosvall, Annica, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Medicin; Vårdvetenskap; Medicin

Righult, Astrid
Righult, Astrid, lärare

Rosengren Reino, Birgitta
Rosengren Reino, Birgitta, universitetsadjunkt

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Statsvetenskap; Sociologi; Migration; Etnicitet; Ungdomsforskning; Kommunikation mellan människor

Renmarker, Elisabeth
Renmarker, Elisabeth, universitetsadjunkt

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism

Roosen-Runge, Felix
Roosen-Runge, Felix, universitetslektor, biträdande

Mjuka material; Proteiner: växelverkan, dynamik och aggregering; Ljus-, neutron- och röntgenspridning; Coarse-grained modeling; Fysikalisk kemi; Fysik; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kondenserade materiens fysik; Molekylär biofysik

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande; Migration; Barn

Rasmussen, Linda
Rasmussen, Linda, universitetsadjunkt

Ryberg Welander, Lotti
Ryberg Welander, Lotti, universitetslektor

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Samhällsvetenskap

Ramji, Rathi
Ramji, Rathi, doktorand

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Elektrokemi; Analytisk kemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Rörvall, Therese
Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Supp

Stallwitz, Anke
Stallwitz, Anke, forskare

Schindele, Anna Chuchu
Staaf, Annika
Staaf, Annika, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Socialvetenskap; Genus; Mänskliga rättigheter

Shafaat, Atefeh
Shafaat, Atefeh, doktorand

Svensson, Beda
Svensson, Beda, universitetsadjunkt

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Naturvetenskap; Teknikvetenskap; Medicin

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykisk hälsa; Psykiatri; Psykiatrisk omvårdnad; Tidsgeografi; Vårdvetenskap; Medicin

Sara, Duerlund
Sara, Duerlund, universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Psykiatri

Sjöberg, Emma
Sjöberg, Emma, universitetsadjunkt

Sebastiani, Federica
Sebastiani, Federica, postdoktor

Fysikalisk kemi; Neutron scattering, lipid nanoparticles, drug delivery, soft matter

Ström, Jari
Ström, Jari, universitetsadjunkt

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Naturvetenskap; Fysik; Ytor och mellanytor; Kondenserade materiens fysik; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Odontologi; Biomaterial

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetslektor, biträdande

Genus; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbanforskning; Flickforskning

Sjöström, Karin
Sjöström, Karin, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Psykologi; Vårdvetenskap

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Migration; Idrott; Vårdvetenskap; Folkhälsovetenskap; Äldre och åldrande; Epidemiologi; Medicin

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Sjögran, Lotta
Sjögran, Lotta, doktorand/universitetsadjunkt

Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Vårdvetenskap

Samuelsson, Maria
Samuelsson, Maria, doktorand

Stollenwerk, Maria Magdalena
Stollenwerk, Maria Magdalena, universitetslektor

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Strand, Marielouise
Strand, Marielouise, universitetsadjunkt, senior

Selander, Marika
Selander, Marika, lärare

Strandberg, Martin
Svensson, Matilda
Svensson, Matilda, universitetslektor

Seremeti, Miresa
Seremeti, Miresa, universitetsadjunkt

Scharfenort, Monica
Scharfenort, Monica, universitetsadjunkt

Striberger, Rebecka A K
Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi; Elektrokemi

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, professor

Samhällsvetenskap

Sergeeva, Yulia
Sergeeva, Yulia, postdoktor

Tupp

Tillo, Adam
Tillo, Adam, postdoktor

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi; Försörjning

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Thorsén, Susanna

Vupp

von Schoultz, Anna-Karin
von Schoultz, Anna-Karin, universitetsadjunkt

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers; Naturvetenskap; Pharmaceutical technology

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, biträdande

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, studierektor/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Wupp

Wågby, Angelica
Wågby, Angelica, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Barn; Delaktighet; Fenomenologi; Barndomsstudier; Familjeforskning; Sociologi; Genus; Socialpolitik

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning

Wangel, Anne Marie
Wangel, Anne Marie, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Wendel, Charlotte
Wendel, Charlotte, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Westerdahl, Frida
Westerdahl, Frida, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Vårdvetenskap

Webster, Katherine
Webster, Katherine, universitetsadjunkt

Wieslander, Linnea
Wieslander, Linnea, amanuens

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis

Westerberg, Marie
Wallengren Lynch, Michael
Wallengren Lynch, Michael, universitetslektor, biträdande

Samhällsvetenskap

Wikström, Per-Olov
Wikström, Per-Olov, professor, kallad

Waldie, Sarah
Waldie, Sarah, doktorand

Wallengren, Simon
Wallengren, Simon, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Zupp

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa

Zhang, Yuecheng
Zhang, Yuecheng, doktorand

Åupp

Åhlander, Michael

Öupp

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa