MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Ali, Abdullah
Ali, Abdullah, doktorand

Anderberg, Andreas
Anderberg, Andreas, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Straffrätt; Offentlig rätt; Kriminologi

Alm Roijer, Carin
Alm Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Andersson, Lisa
Andersson, Lisa, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, docent

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Afzelius, Maria
Afzelius, Maria, universitetsadjunkt

Andersson, Mika
Andersson, Mika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori; Viktimologi

Amroussia, Nada
Amroussia, Nada, doktorand

Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Sexologi; Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, postdoktor

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, bitr/vice prefekt/prodekan/vicerektor

Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Naturvetenskap; Medicin; Kemi; Fysikalisk kemi

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Åldrande, äldreomsorg, disability studies, kunskapscirkulation, etnografi, kulturanalys

Bupp

Bramhagen, Ann-Cathrin
Bramhagen, Ann-Cathrin, professor, biträdande/bitr/vice prefekt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Björkhagen Turesson, Anneli
Björkhagen Turesson, Anneli, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Praktinära forskning; Utsatta barn och familjer; Den sociala barnavården; Normer och värderingar; Klientskap; Parenting; Barn till frihetsberövade föräldrar

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin

Bogdanova, Ekaterina
Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Boyd, Hannah
Boyd, Hannah, doktorand

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, seniorprofessor

Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Bodin, Maja
Bodin, Maja, postdoktor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, docent/studierektor

Medicin; Säker vård; Omvårdnad ; Vårdvetenskap; Pedagogik

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, docent

Medicin; Fysikalisk kemi; Teknikvetenskap; Analytisk kemi; Kemi

Blum, Zoltan
Blum, Zoltan, universitetslektor

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Socialvetenskap; Socialvetenskap

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, professor

Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, professor

Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Soft condensed matter; Life sciences; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cirovic, Stefan
Cirovic, Stefan, doktorand

Correa Marcano, Yubexi Yakari

Dupp

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Eupp

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv; Otrygghet

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Medicin; Samhällsvetenskap

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Sexuell och reproduktiv hälsa

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, universitetslektor

Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Adjuvant; Vaccin; Immunologi; Medicin; Inflammation

Engblom, Johan
Engblom, Johan, prefekt/professor

Naturvetenskap; Medicin

Enskär, Karin
Enskär, Karin, professor

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Smärta, barn och ungdom, barn med cancer; Omvårdnad

Englander, Magnus
Englander, Magnus, professor, biträdande

Fenomenologi; Hälsa & samhälle; Socialpsykiatri; Socialt arbete; Psykologi

Egnell, Susanne
Egnell, Susanne, doktorand

Kriminologi

Eriksson, Tommy
Eriksson, Tommy, professor

Medicin

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, forskare

Biologi; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Naturvetenskap; Medicin

Fupp

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Etnicitet; Genus

Fhager, Johan
Fhager, Johan, doktorand

Psykisk hälsa ; Psykosomatik; Psykologi; Psykiatri; Sociologi; Medicin; Vårdvetenskap

Falk, Magnus
Falk, Magnus, universitetslektor, biträdande

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi

Falkman, Peter
Falkman, Peter, universitetslektor

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, bitr. professor

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Gupp

Gjörloff Wingren, Anette
Gjörloff Wingren, Anette, professor

Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Immunologi; Immunbiologi

Gustafsson, Anna
Gustafsson, Anna, universitetslektor

Immunologi; Cellbiologi; Molekylärbiologi; Medicin; Naturvetenskap

Gonzales, Juan Fransisco
Gerell, Manne
Gerell, Manne, docent

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap

Grönte, Maria
Grönte, Maria, doktorand

Samhällsvetenskap

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/studierektor/universitetslektor

Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicinsk laboratorievetenskap; Ekokardiografi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Vårdvetenskap; Pedagogik

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Hupp

Hommel, Ami
Hommel, Ami, professor

Medicin

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Harald, Gegner
Harald, Gegner, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Forskningscirklar; Samverkan mellan lärosäten och praktik

Holeksa, Juliana
Holeksa, Juliana, doktorand

Socialt arbete; Socialvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialpolitik; Sociologi; Samhällsvetenskap

Hansson, Kristofer
Hansson, Kristofer, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Handikappforskning

Herz, Marcus
Herz, Marcus, universitetslektor

Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Ungdomsforskning; Etnografi; Migration; Flyktingar; Kritiskt socialt arbete

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, prefekt/universitetslektor

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Anestesiologi och intensivvård; Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning

Hansen, Michael
Hansen, Michael, doktorand/universitetsadjunkt

Hälso- och sjukvård i samhället; Hälso- och sjukvård i samhället

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Informationsteknik; Utbildningsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Iupp

Incel, Anil
Incel, Anil, doktorand

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, prefekt/professor, biträdande

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ivarsson, Camilla
Ivarsson, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, migrationsstudier, socialt arbete, samhällsvetenskap, genus

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, seniorprofessor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Onkologi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Barn

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Jupp

Jonsson, Adam
Jonsson, Adam, doktorand

Kriminologi; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Statsvetenskap; Socialt arbete; Forskning om offentlig sektor; Masskommunikation; Övrig samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor, biträdande

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi; Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Johansson Worobiec, Magda
Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetslektor

Sociologi; Feministisk teori ; Genusvetenskap; Narrativ forskning; Högskolepedagogik ; Socialt arbete

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige

Jankovskaja, Skaidre
Janssens, Thomas
Janssens, Thomas, doktorand

Kupp

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande; Arbetsterapi

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Lupp

Ljunggren, Cecilia
Ljunggren, Cecilia, universitetsadjunkt

Socialmedicin; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barns hälsa och ohälsa, hälsovetenskap, pedagogik, pedagogiskt drama

Löfgren Mårtenson, Charlotta
Löfgren Mårtenson, Charlotta, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Ljunggren, Lennart
Ljunggren, Lennart, seniorprofessor

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lindroth, Malin
Lindroth, Malin, universitetslektor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Hälso- och sjukvård i samhället

Lilja, My
Lilja, My, universitetslektor

Kriminologi

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Socialantrolopologi/etnografi; Ungdomsforskning; Genus; Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Heroin; Migration; Flyktingar

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Etnicitet; Genus; Migration; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Modern historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Mupp

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, professor, biträdande

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, docent

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Mojumdar, Enamul
Mojumdar, Enamul, postdoktor

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem

Moeller, Kim
Moeller, Kim, docent

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Mavliutova, Liliia
Mavliutova, Liliia, doktorand

Mårtensson, Manne
Mårtensson, Manne, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapsteori

Morin, Maxim
Morin, Maxim, doktorand

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, docent

Nupp

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nilsson, Emelie
Nilsson, Emelie, postdoktor

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi; Kriminologi

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, universitetslektor, biträdande

Arbetsvetenskap; Utvärdering; Forskning om offentlig sektor; Socialt arbete

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinderforskning; Arbetslivsforskning; Feministisk teori; Institutionell etnografi

Nordling, Vanna
Nordling, Vanna, universitetslektor, biträdande

Oupp

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Palm, Camilla
Palm, Camilla, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Genus

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi

Pagels Mårdhed, Emma
Pagels Mårdhed, Emma, universitetsadjunkt

Psykiatri; Vårdvetenskap; Medicin; Tidsgeografi

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Odontologi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, prodekan

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Familjeforskning; Fäder

Persson, Linn
Persson, Linn, doktorand

Kriminologi; Kriminologi

Paracini, Nicolo
Paracini, Nicolo, postdoktor

Naturvetenskap

Rupp

Rosvall, Annica
Rosvall, Annica, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Medicin; Vårdvetenskap; Medicin

Raoof, Dawan
Raoof, Dawan, doktorand

Statsvetenskap; Sociologi; Migration; Etnicitet; Ungdomsforskning; Kommunikation mellan människor

Righard, Erica
Righard, Erica, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kunskapsproduktion; Migration; Transnationalism

Roosen-Runge, Felix
Roosen-Runge, Felix, universitetslektor, biträdande

Mjuka material; Proteiner: växelverkan, dynamik och aggregering; Ljus-, neutron- och röntgenspridning; Coarse-grained modeling; Fysikalisk kemi; Fysik; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kondenserade materiens fysik; Molekylär biofysik

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande; Migration; Barn

Ryberg Welander, Lotti
Ryberg Welander, Lotti, universitetslektor

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Samhällsvetenskap

Ramji, Rathi
Ramji, Rathi, doktorand

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Elektrokemi; Analytisk kemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Richert, Torkel
Richert, Torkel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Supp

Schindele, Anna Chuchu
Schindele, Anna Chuchu, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete, hälsosociologi, folkhälsa

Staaf, Annika
Staaf, Annika, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Socialvetenskap; Genus; Mänskliga rättigheter

Shafaat, Atefeh
Shafaat, Atefeh, doktorand

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Naturvetenskap; Teknikvetenskap; Medicin

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, docent

Psykisk hälsa; Psykiatri; Psykiatrisk omvårdnad; Tidsgeografi; Vårdvetenskap; Medicin

Sara, Duerlund
Sara, Duerlund, universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Psykiatri

Sebastiani, Federica
Sebastiani, Federica, postdoktor

Fysikalisk kemi; Neutron scattering, lipid nanoparticles, drug delivery, soft matter

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Naturvetenskap; Fysik; Ytor och mellanytor; Kondenserade materiens fysik; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Odontologi; Biomaterial

Sjöström, Karin
Sjöström, Karin, docent

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Psykologi; Vårdvetenskap

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Migration; Idrott; Vårdvetenskap; Folkhälsovetenskap; Äldre och åldrande; Epidemiologi; Medicin; Migration; Idrott; Vårdvetenskap; Folkhälsovetenskap; Äldre och åldrande; Epidemiologi; Medicin

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Sjögran, Lotta
Sjögran, Lotta, doktorand/universitetsadjunkt

Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Vårdvetenskap

Stollenwerk, Maria Magdalena
Stollenwerk, Maria Magdalena, universitetslektor

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Svensson, Matilda
Svensson, Matilda, universitetslektor

Socialt arbete; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Analytisk kemi; Biokemi; Elektrokemi

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, professor

Samhällsvetenskap

Sergeeva, Yulia
Sergeeva, Yulia, postdoktor

Tupp

Tornberg, Jakob
Tornberg, Jakob, doktorand

Samhällsvetenskap; Statistik; Socialt arbete; Psykologi; Sexologi; Försörjning

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Vupp

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers; Naturvetenskap; Pharmaceutical technology

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap; Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Wupp

Wågby, Angelica
Wågby, Angelica, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Barn; Delaktighet; Fenomenologi; Barndomsstudier; Familjeforskning; Sociologi; Genus; Socialpolitik

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning

Wangel, Anne Marie
Wangel, Anne Marie, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Wendel, Charlotte
Wendel, Charlotte, universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt, forskningsetik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Westerdahl, Frida
Westerdahl, Frida, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Vårdvetenskap

Weber, Magnus
Weber, Magnus, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; styrning; risk; policy; expertis

Wallengren Lynch, Michael
Wallengren Lynch, Michael, universitetslektor, biträdande

Samhällsvetenskap

Wikström, Per-Olov
Wikström, Per-Olov, professor, kallad

Zupp

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, docent

Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa

Zhang, Yuecheng
Zhang, Yuecheng, doktorand

Öupp

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa