MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för vårdvetenskap forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Aho, Anna-Carin
Aho, Anna-Carin, universitetsadjunkt

Andersson, Ann-Christine
Andersson, Ann-Christine, timavlönad

Tvärvetenskapliga forskningsområden

Alm Roijer, Carin
Alm Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Andersson, Helen
Andersson, Helen, universitetsadjunkt

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Invärtesmedicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Bupp

Bramhagen, Ann-Cathrin
Bramhagen, Ann-Cathrin, professor, biträdande/bitr/vice prefekt

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Vårdvetenskap; Evidensbaserad vård; Medicin

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, seniorprofessor

Medicin; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, universitetslektor/studierektor

Medicin; Vårdvetenskap

Cupp

Campbell, Ann-Mari
Campbell, Ann-Mari, universitetsadjunkt

Carlsson, Elin
Carlsson, Elin, universitetsadjunkt

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, professor

Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi

Dupp

Dahav, Pia
Dahav, Pia, universitetsadjunkt

Eupp

Enskär, Karin
Enskär, Karin, professor

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Smärta, barn och ungdom, barn med cancer; Omvårdnad

Eiman Johansson, Maria
Eiman Johansson, Maria, universitetsadjunkt

Fupp

Finnbogadottir, Hafrún
Finnbogadottir, Hafrún, universitetslektor

Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Genus; Viktimology; Omvårdnad; Familjeforskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Fhager, Johan
Fhager, Johan, doktorand

Psykisk hälsa ; Psykosomatik; Psykologi; Psykiatri; Sociologi; Medicin; Vårdvetenskap

Gupp

Gillrell, Charlotte
Gillrell, Charlotte, universitetsadjunkt

Hupp

Hommel, Ami
Hommel, Ami, professor

Medicin

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Anestesiologi och intensivvård; Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning

Hansen, Michael
Hansen, Michael, doktorand/universitetsadjunkt

Hälso- och sjukvård i samhället; Hälso- och sjukvård i samhället

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Informationsteknik; Utbildningsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar

Holmberg, Rose-Marie
Holmberg, Rose-Marie, universitetsadjunkt

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Iupp

Ivarsson Ekedahl, Ann-Britt
Ivarsson Ekedahl, Ann-Britt, universitetsadjunkt

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, seniorprofessor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Onkologi; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Barn

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Jupp

Jonazon, Gerd
Jonazon, Gerd, universitetsadjunkt

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor, biträdande

Vårdvetenskap; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Arbetsvetenskap; Sexologi

Jensen, Linda
Jensen, Linda, universitetsadjunkt

Jeppsson, Margareth
Jeppsson, Margareth, universitetsadjunkt

Jassim, Taghrid
Jassim, Taghrid, universitetsadjunkt

Kupp

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Vårdvetenskap; Medicin; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Kirurgisk forskning; Omvårdnad

Kisthinios, Marianne
Kisthinios, Marianne, universitetsadjunkt

Lupp

Liebenhagen, Andreas
Liebenhagen, Andreas, universitetsadjunkt

Lindsjö, Cecilia
Lindsjö, Cecilia, doktorand

Ljunggren, Cecilia
Ljunggren, Cecilia, universitetsadjunkt

Socialmedicin; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barns hälsa och ohälsa, hälsovetenskap, pedagogik, pedagogiskt drama

Lazer, Victoria
Lazer, Victoria, projektassistent

Mupp

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, docent

Medicin; Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Migration; Äldre och åldrande; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Mouginot, Eva
Mouginot, Eva, universitetsadjunkt

Nupp

Nilsson, Mari-Louise
Nilsson, Mari-Louise, universitetsadjunkt

Neziraj, Merita
Neziraj, Merita , universitetsadjunkt

Oupp

Ostrenius, Ann-Marie
Ostrenius, Ann-Marie, universitetsadjunkt

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, doktorand/universitetsadjunkt

Pupp

Pagels Mårdhed, Emma
Pagels Mårdhed, Emma, universitetsadjunkt

Psykiatri; Vårdvetenskap; Medicin; Tidsgeografi

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Odontologi

Perseius, Kent-Inge
Perseius, Kent-Inge, universitetslektor

Rupp

Rosvall, Annica
Rosvall, Annica, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Medicin; Vårdvetenskap; Medicin

Rosengren Reino, Birgitta
Rosengren Reino, Birgitta, universitetsadjunkt

Renmarker, Elisabeth
Renmarker, Elisabeth, universitetsadjunkt

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Socialantrolopologi/etnografi; Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande; Samhällsvetenskap

Ramji, Rathi
Ramji, Rathi, doktorand

Supp

Svensson, Beda
Svensson, Beda, universitetsadjunkt

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykisk hälsa; Psykiatri; Psykiatrisk omvårdnad; Tidsgeografi; Vårdvetenskap; Medicin

Sara, Duerlund
Sara, Duerlund, universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Psykiatri

Sjöberg, Emma
Sjöberg, Emma, universitetsadjunkt

Sjöström, Karin
Sjöström, Karin, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Psykologi; Vårdvetenskap

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Migration; Idrott; Vårdvetenskap; Folkhälsovetenskap; Äldre och åldrande; Epidemiologi; Medicin

Sjögran, Lotta
Sjögran, Lotta, doktorand/universitetsadjunkt

Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri; Vårdvetenskap

Samuelsson, Maria
Samuelsson, Maria, doktorand

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Strand, Marielouise
Strand, Marielouise, universitetsadjunkt, senior

Seremeti, Miresa
Seremeti, Miresa, universitetsadjunkt

Scharfenort, Monica
Scharfenort, Monica, universitetsadjunkt

Striberger, Rebecka A K

Tupp

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Vupp

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, biträdande

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap

Wupp

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning

Wangel, Anne Marie
Wangel, Anne Marie, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Westerdahl, Frida
Westerdahl, Frida, doktorand/universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Vårdvetenskap

Webster, Katherine
Webster, Katherine, universitetsadjunkt

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medicin; Epidemiologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa

Öupp

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Psykiatri; Omvårdnad; Medicin; Psykisk hälsa