MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för kriminologi forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Anderberg, Andreas
Anderberg, Andreas, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Straffrätt; Offentlig rätt; Kriminologi

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Mika
Andersson, Mika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori; Viktimologi

Cupp

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Eupp

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv; Otrygghet

Egnell, Susanne
Egnell, Susanne, doktorand

Kriminologi

Gupp

Gerell, Manne
Gerell, Manne, docent

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap

Iupp

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, prefekt/professor, biträdande

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Jupp

Jonsson, Adam
Jonsson, Adam, doktorand

Kriminologi; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johansson Worobiec, Magda

Kupp

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Lupp

Lilja, My
Lilja, My, universitetslektor

Kriminologi

Mupp

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, professor, biträdande

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Moeller, Kim
Moeller, Kim, docent

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi; Kriminologi

Pupp

Persson, Linn
Persson, Linn, doktorand

Kriminologi; Kriminologi

Supp

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Vupp

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Wupp

Wikström, Per-Olov
Wikström, Per-Olov, professor, kallad