MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för kriminologi forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Anderberg, Andreas
Anderberg, Andreas, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Straffrätt; Offentlig rätt; Kriminologi

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Mika
Andersson, Mika, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Hatbrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vetenskapsteori; Viktimologi

Cupp

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Statistik; Samhällsvetenskap

Eupp

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv; Otrygghet

Egnell, Susanne
Egnell, Susanne, doktorand

Kriminologi

Gupp

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap

Iupp

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, prefekt/professor, biträdande

Kriminologi; Barn och ungdomar; Barn- och ungdomspsykiatri; Otrygghet; Etnicitet; Migration

Jupp

Jonsson, Adam
Jonsson, Adam, doktorand

Kriminologi; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johansson Worobiec, Magda

Kupp

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete; Samhällsvetenskap

Lupp

Lilja, My
Lilja, My, universitetslektor

Kriminologi

Mupp

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, professor, biträdande

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Moeller, Kim
Moeller, Kim, docent

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor, biträdande

Kriminologi

Pupp

Persson, Linn
Persson, Linn, doktorand

Kriminologi

Supp

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Vupp

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Psykologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi

Wupp

Wikström, Per-Olov
Wikström, Per-Olov, professor, kallad