MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för socialt arbete forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annvir, Désirée
Annvir, Désirée, programledare/universitetsadjunkt

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Af Malmborg, Frans
Af Malmborg, Frans, universitetsadjunkt

Afzelius, Maria
Afzelius, Maria, universitetsadjunkt

Andersson, Oscar
Andersson, Oscar, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Chicagoskolan i sociologi, deltagarbaserad aktionsforskning, kriminologi, kvalitativa metoder, sociala interventioner, socialantropologi, socialt nätverksarbete, ungdomsbrottslighet, ungdomsgrupper

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Åldrande, äldreomsorg, disability studies, kunskapscirkulation, etnografi, kulturanalys

Bupp

Björkhagen Turesson, Anneli
Björkhagen Turesson, Anneli, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Praktinära forskning; Utsatta barn och familjer; Den sociala barnavården; Normer och värderingar; Klientskap; Parenting; Barn till frihetsberövade föräldrar

Bergman, Mette
Bergman, Mette, universitetsadjunkt

Boregren, Mikael
Boregren, Mikael, universitetsadjunkt

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Barn; Sociala innovationer; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap

Campart Cano, Martina
Campart Cano, Martina, universitetslektor

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet

Edman, Kristina
Edman, Kristina, doktorand

Englander, Magnus
Englander, Magnus, professor, biträdande

Fenomenologi; Hälsa & samhälle; Socialpsykiatri; Socialt arbete; Psykologi

Engström Henriksson, Marie
Engström Henriksson, Marie, universitetslektor

Eriksson Sjöö, Tina
Eriksson Sjöö, Tina, universitetsadjunkt

Ekberg, Åse
Ekberg, Åse, programledare/universitetsadjunkt

Fupp

Flink, Madeleine
Flink, Madeleine, universitetsadjunkt

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, bitr. professor

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Gupp

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Hupp

Hedblom, Agneta
Hedblom, Agneta, universitetsadjunkt

Harald, Gegner
Harald, Gegner, doktorand

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst; Forskningscirklar; Samverkan mellan lärosäten och praktik

Halberg, Hans
Halberg, Hans, universitetsadjunkt

Hansson, Kristofer
Hansson, Kristofer, universitetslektor

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, prefekt/universitetslektor

Iupp

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ivarsson, Johanna
Ivarsson, Johanna, universitetsadjunkt

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Jupp

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Johansson, Monica
Johansson, Monica, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Genus

Kupp

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Lupp

Lundgren, Ingela
Lundgren, Ingela, universitetsadjunkt

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Etnicitet; Genus; Migration; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Modern historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Mupp

Möllerberg, Katarina
Möllerberg, Katarina, universitetsadjunkt

Nupp

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, universitetslektor, biträdande

Socialt arbete; Arbetsvetenskap; Utvärdering; Forskning om offentlig sektor

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinderforskning; Arbetslivsforskning; Feministisk teori; Institutionell etnografi

Nordling, Vanna
Nordling, Vanna, universitetslektor, biträdande

Oupp

Ohlson, Annika
Ohlson, Annika, universitetsadjunkt

Oddner, Frans
Oddner, Frans, universitetsadjunkt

Ohlsson, Lisbeth
Ohlsson, Lisbeth, universitetslektor

Pedagogik; Psykologi; Pedagogiskt arbete

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi; Musikterapi

Pacheco, José
Pacheco, José, universitetsadjunkt

Rupp

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande; Migration; Barn

Supp

Ström, Jari
Ström, Jari, universitetsadjunkt

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetslektor, biträdande

Genus; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Urbanforskning; Flickforskning

Svensson, Matilda
Svensson, Matilda, universitetslektor

Wupp

Wallengren Lynch, Michael
Wallengren Lynch, Michael, universitetslektor, biträdande

Samhällsvetenskap

Zupp

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap