MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för socialt arbete forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi; Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Afzelius, Maria
Afzelius, Maria, universitetsadjunkt

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Åldrande, äldreomsorg, disability studies, kunskapscirkulation, etnografi, kulturanalys

Bupp

Björkhagen Turesson, Anneli
Björkhagen Turesson, Anneli, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Praktinära forskning; Utsatta barn och familjer; Den sociala barnavården; Normer och värderingar; Klientskap; Parenting; Barn till frihetsberövade föräldrar

Cupp

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, utbildningsvetenskap; pedagogik, lärande, internationalisering, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Tillgänglighet

Englander, Magnus
Englander, Magnus, professor, biträdande

Fenomenologi; Hälsa & samhälle; Socialpsykiatri; Socialt arbete; Psykologi

Fupp

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, bitr. professor

Socialantropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Policy och organisering

Gupp

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Hupp

Hansson, Kristofer
Hansson, Kristofer, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Handikappforskning

Hjortsjö, Maria
Hjortsjö, Maria, prefekt/universitetslektor

Iupp

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Psykiatri; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi

Jupp

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetslektor

Sociologi; Feministisk teori ; Genusvetenskap; Narrativ forskning; Högskolepedagogik ; Socialt arbete

Kupp

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Sociologi; Rättssociologi; Idrott; Genus; Barn; Etnicitet

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Handikappforskning; Samhällsmedicin; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion

Lupp

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Sexologi

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Socialvetenskap; Sociala innovationer; Etnicitet; Genus; Migration; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Modern historia; Teknik- och industrihistoria; Historieämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Nupp

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, universitetslektor

Handikappforskning; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Nordesjö, Kettil
Nordesjö, Kettil, universitetslektor, biträdande

Arbetsvetenskap; Utvärdering; Forskning om offentlig sektor; Socialt arbete

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinderforskning; Arbetslivsforskning; Feministisk teori; Institutionell etnografi

Nordling, Vanna
Nordling, Vanna, universitetslektor, biträdande

Oupp

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Socialt arbete; Etnografi

Rupp

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Runesson, Ingrid
Runesson, Ingrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetslivsforskning; Handikappforskning; Rehabilitering; Äldre och åldrande; Migration; Barn

Supp

Svensson, Matilda
Svensson, Matilda, universitetslektor

Socialt arbete; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

Wupp

Wallengren Lynch, Michael
Wallengren Lynch, Michael, universitetslektor, biträdande

Samhällsvetenskap

Zupp

Zettervall, Charlotta
Zettervall, Charlotta, universitetslektor

Samhällsvetenskap