MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Ashouri Mousaabadi, Majid
Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Bupp

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Medie- och kommunikationsvetenskap; Informationsteknik; Socialantrolopologi/etnografi; Sociologi; Informatik, data- och systemvetenskap; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Designvetenskap

Bergkvist, Hannes
Bergkvist, Hannes, doktorand

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Dupp

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetslektor/programledare

Datavetenskap; Teknikvetenskap; Spelutveckling; Artificiell intelligens

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Datavetenskap; Teknikvetenskap

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Eupp

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Datavetenskap; Sökmotorer; Auto-generera synonymer; Semantisk analys; Learning to rank

Emruli, Blerim
Emruli, Blerim, postdoktor

Artificiell intelligens; Autonoma system; Maskininlärning; Industriell forskning & utveckling

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Informationsteknik; Medie och kommunikationsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Interaktionsdesign

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Tailoring; Teknikvetenskap; Programvaruteknik; Övrig informationsteknik

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Fupp

Font, Jose Maria
Font, Jose Maria, universitetslektor

Datavetenskap

Hupp

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Designvetenskap; Interaktionsdesign; Datorteknik; Systemteknik; Datavetenskap; Maskinlärande

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Strokelogistik; Transport- och trafikmodellering

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/professor, biträdande

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Informationssystem; Ingelligent gods; Datavetenskap

Kupp

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Intelligenta system / ai; Datavetenskap; Teknik för äldre, teknik och genus; Reglerteknik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Teknik och social förändring; Genus

Lupp

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Lindén, Johan
Lindén, Johan, doktorand

Maskininlärning; Datavetenskap; Bildanalys

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, enhetschef/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Mupp

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Deep learning; Multiagent systems; Smart grids

Nupp

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik; Teoretisk datalogi

Oupp

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Olsson, Helena
Olsson, Helena, professor

Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering; Informationsteknologi; Informationsteknik; Datavetenskap

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Ouhaichi, Hamza
Ouhaichi, Hamza, doktorand

Teknikvetenskap; Data driven devlopment ; Artificiell intelligens; Informatik, data- och systemvetenskap; Informationsteknologi; Datorteknik; Systemteknik

Pupp

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Företagsekonomi

Paraschakis, Dimitris
Paraschakis, Dimitris, doktorand

Datavetenskap; Rekommendationssystem

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Optimeringslära, systemteori; Datavetenskap; Teknikvetenskap

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Rupp

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Smart health; Information systems development; Teknikvetenskap; Informationsteknik

Supp

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Quantified self technologies; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Tupp

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Machine learning; Artificial intelligence; Datavetenskap

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability; Datavetenskap; Programvaruteknik