MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Afzelius, Maria
Albér, Cathrine
Albér, Cathrine, forskare

Naturvetenskap; Biokemi; Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Kemi; Fysikalisk kemi; Medicin; Kemi; Biokemi

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, doktorand

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetsadjunkt

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Äktenskap; Sexualitet; Queer; Sociologi; Genus

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Andersson, Lisa
Andersson, Mika
Andersson, Mika, doktorand

Vetenskapsteori; Samhällsvetenskap; Viktimologi; Hatbrott; Kriminologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Medicin; Invärtesmedicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, biträdande prefekt/prodekan/professor

Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Fysikalisk kemi; Naturvetenskap; Kemi; Medicin; Kemi

Arvidsson, Per
Arvidsson, Per

Handikappforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Socialpolitik; Samhällsvetenskap

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Bupp

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Medicin; Evidensbaserad vård; Vårdvetenskap

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Familjeforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetsadjunkt

Naturvetenskap; Kemi; Biofysikalisk kemi; Fysikalisk kemi; Biomaterial; Funktionella material; Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Medicin; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, biträdande prefekt/universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, forskare

Soft condensed matter; Life sciences; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Biologi; Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Pedagogik; Sociala innovationer; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Statistik; Kriminologi

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, professor, biträdande

Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap

Dupp

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Etnografi; Socialt arbete; Feminism; Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Migration; Odontologi; Ungdomsforskning; Genus

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande; Social omsorg/socialpedagogik

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet

Ek, Ann-Sofie
Ek, Ann-Sofie

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexuell och reproduktiv hälsa ; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Medicin; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Genus

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, postdoktor

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi; Biologi; Naturvetenskap

Elsrud, Torun
Engblom, Johan
Engblom, Johan, professor

Medicin; Naturvetenskap

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, programledare/universitetslektor

Oral mikrobiologi; Parodontologi; Immunologi; Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Psykologi; Fenomenologi; Socialt arbete

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Adjuvant; Vaccin; Immunologi; Medicin

Fupp

Falk, Magnus
Falk, Magnus, forskare

Biokemi; Analytisk kemi; Naturvetenskap

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Obstetrik och kvinnosjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Familjeforskning; Viktimology; Gravid och våldsutsatt; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Genus

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantropologi; Etnografi; Socialantrolopologi/etnografi; Policy och organisering

Gupp

Gegner, Harald
Gegner, Harald

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Evidensbaserad praktik; Professionanlisering; Styrning av socialt arbete; Organisationer; Socialtjänst

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Kulturgeografi; Kriminologi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap; Samhällsvetenskap

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/universitetslektor

Ekokardiografi; Pedagogik; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicin; Medicinsk laboratorievetenskap; Vårdvetenskap

Guoqing, Pan
Guoqing, Pan, postdoktor

Hupp

Halilovic, Mujo
Halilovic, Mujo

Samhällsvetenskap

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Omvårdnad; Medicin; Teknikvetenskap; Informationsteknik; Informatik, data- och systemvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, avdelningsföreståndare/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin; Migration; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Vårdvetenskap; Genus

Hommel, Ami
Hommel, Ami, universitetslektor

Medicin

Hylén, Mia
Hylén, Mia

Medicin; Kirurgi; Anestesiologi och intensivvård

Iupp

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Vårdvetenskap; Barn; Omvårdnad; Onkologi; Kirurgi; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Kirurgisk forskning; Psykiatri; Medicin

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Äldre och åldrande

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetsadjunkt

Medicin; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Etnicitet; Migration; Barn- och ungdomspsykiatri; Kriminologi; Barn och ungdomar; Otrygghet

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Kirurgi; Kirurgisk forskning; Medicin; Vårdvetenskap

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetsadjunkt

Genus; Samhällsvetenskap; Sociologi

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Socialt arbete; Övrig samhällsvetenskap; Masskommunikation; Forskning om offentlig sektor; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Kupp

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Rättssociologi; Kriminologi; Sociologi

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Arbetsterapi ; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Äldre och åldrande

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Sociologi; Handikappforskning; Samhällsmedicin

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Kriminologi; Samhällsvetenskap; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Medicin; Kirurgisk forskning; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialt arbete; Ungdomsforskning; Arbetsmarknadsforskning; Socialvetenskap; Socialpolitik

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Rättssociologi; Sociologi; Kriminologi; Ungdomsforskning; Socialt arbete; Genus; Heroin; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Etnicitet; Genus; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Sociologi; Demografi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomisk historia; Teknik- och industrihistoria; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Modern historia

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Handikappforskning

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Etnicitet; Genus; Socialvetenskap; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Migration; Sociala innovationer; Arbetsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, prefekt/professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Kultur i vården; Medicin; Socialmedicin; Epidemiologi; Migration; Barn

Maric, Selma
Maric, Selma, postdoktor

Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Kemi; Naturvetenskap; Fysik; Kemi; Biologi; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Månsson, Sven-Axel
Månsson, Sven-Axel

Samhällsvetenskap; Sexologi

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Socialt arbete; Sociologi; Samhällsvetenskap

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Sociologi; Handikappforskning; Institutionell etnografi; Samhällsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Oupp

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Olsson, Anette
Olsson, Anette, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Sociologi; Familjeforskning; Genus; Äldre och åldrande

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Etnicitet; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Perez, Enrique
Perez, Enrique, universitetslektor

Migration; Integration; Segregation; Mångfald i socialt arbete; Välfärdsstaten i förändring; Samhällsvetenskap

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Odontologi; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Etnografi; Socialt arbete; Musikterapi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Familjeforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Fäder

Rupp

Rosén, Annika
Rosén, Annika, prefekt/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Socialt arbete; Socialvetenskap

Runge, Ida
Runge, Ida, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Analytisk kemi; Elektrokemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Socialantrolopologi/etnografi; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Supp

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandberg, Tove
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor

Medicinsk mikrobiologi; Medicinsk cellbiologi; Medicin; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer; Övrig biologi

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Medicin; Naturvetenskap; Teknikvetenskap

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Elektrokemi; Biokemi; Analytisk kemi

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Sociologi; Socialt arbete; Urbanforskning; Flickforskning; Genus

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, postdoktor

Genus; Idrott; Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Migration; Medicin; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Fysik; Kondenserade materiens fysik; Ytor och mellanytor; Kemi; Naturvetenskap; Odontologi; Biomaterial

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Socialvetenskap; Offentlig rätt; Rättsvetenskap/juridik; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Mänskliga rättigheter ; Genus

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Stenzelius, Karin
Sundström, Malin
Sundström, Malin

Existentiell ensamhet; Förbättringskunskap; Medicin; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykiatri; Medicin

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetsadjunkt

Kriminologi

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Takter, Martina
Takter, Martina

Anhörigskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Socialpolitik; Samhällsvetenskap

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Samhällsvetenskap

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Barn

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Kriminologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin; Epidemiologi; Folkhälsovetenskap; Genus; Vårdvetenskap; Etnicitet

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Barn; Medicin

Wierzbicka, Celina
Wierzbicka, Celina, postdoktor

Yupp

Yeung, Sing Yee
Yeung, Sing Yee, doktorand

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Epidemiologi; Migration; Hälsa; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Znamenskaya, Yana
Znamenskaya, Yana, forskare

Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition; Naturvetenskap; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Medicin; Kemi; Biokemi

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Östman, Margareta
Östman, Margareta

Psykisk ohälsa; Familj/anhörigas situation; Sexualitet i relationer med psykisk ohälsa; Minderåriga barns situation; Medicin; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykiatri; Socialmedicin; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället