MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, postdoktor

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetslektor

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Medicin

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, universitetslektor

Genus; Äktenskap; Sexualitet; Queer; Samhällsvetenskap; Socialpolitik; Sociologi

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Invärtesmedicin; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, bitr/vice prefekt/prodekan/professor

Naturvetenskap; Kemi; Yt- och kolloidkemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Medicin; Kemi

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer

Bupp

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Evidensbaserad vård; Medicin; Vårdvetenskap

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, universitetslektor/studierektor

Vårdvetenskap; Medicin

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Familjeforskning; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetslektor

Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Biokemi; Naturvetenskap; Biomaterial; Funktionella material; Analytisk kemi; Elektrokemi; Kemi; Fysikalisk kemi

Bodin, Maja
Bodin, Maja, postdoktor

Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Genus; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Medicin; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Barn; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, professor

Biologi; Kemi; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Soft condensed matter; Life sciences; Naturvetenskap

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor

Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sociala innovationer; Barn; Etnicitet; Genus; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Sociologi

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Statistik

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, bitr/vice prefekt/professor

Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap

Dupp

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Etnografi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Ungdomsforskning; Odontologi; Migration

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet; Samhällsvetenskap

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Sexologi; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Medicin; Sexuell och reproduktiv hälsa

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, forskare

Naturvetenskap; Biologi; Medicin; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Morfologi, cellbiologi, patologi

Engblom, Johan
Engblom, Johan, prefekt/professor

Medicin; Naturvetenskap

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Psykologi; Fenomenologi; Socialt arbete; Hälsa & samhälle

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Livsstil; Situationella perspektiv; Samhällsvetenskap; Kriminologi

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Adjuvant; Vaccin; Immunologi; Medicin

Fupp

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Medicin; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Omvårdnad; Genus; Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Familjeforskning

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Etnografi; Socialantropologi; Policy och organisering

Gupp

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Geografisk kriminologi; Polisvetenskap; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Kulturgeografi

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/studierektor/universitetslektor

Pedagogik; Ekokardiografi; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicin; Vårdvetenskap; Medicinsk laboratorievetenskap

Gustafsson, Anna
Gustafsson, Anna, universitetslektor

Naturvetenskap; Medicin; Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi

Hupp

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Vårdvetenskap; Utbildningsvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Teknikvetenskap; Informationsteknik; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Informatik, data- och systemvetenskap

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Hommel, Ami
Hommel, Ami, professor

Medicin

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning; Anestesiologi och intensivvård

Iupp

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Onkologi; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Kirurgisk forskning; Medicin; Kirurgi; Psykiatri; Omvårdnad; Barn; Vårdvetenskap

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande

Ingvarsdotter, Karin
Ingvarsdotter, Karin, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hälso- och sjukvård i samhället; Etnicitet; Psykiatri; Medicin; Transkulturell psykiatri; Medicinsk antropologi; Samhällsvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetslektor

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Barn- och ungdomspsykiatri; Migration; Etnicitet; Barn och ungdomar; Otrygghet; Kriminologi

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Medicin; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Vårdvetenskap; Sexologi; Arbetsvetenskap

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetslektor

Genus; Sociologi; Samhällsvetenskap

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Hälso- och sjukvård i samhället; Socialt arbete; Socialvetenskap; Masskommunikation; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Kupp

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Kriminologi; Rättssociologi; Sociologi; Samhällsvetenskap; Barn; Genus; Etnicitet; Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Arbetsterapi ; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor

Sociologi; Handikappforskning; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Samhällsmedicin

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Medicin; Kirurgisk forskning; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Socialpolitik; Socialvetenskap; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Arbetsmarknadsforskning

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Socialt arbete; Socialvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Genus; Migration; Heroin; Flyktingar; Sociologi; Rättssociologi; Kriminologi; Ungdomsforskning

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Genus

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Äldre och åldrande; Omvårdnad

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Arbetsvetenskap; Genus; Etnicitet; Äldre och åldrande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Demografi; Sociologi

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Barn; Teknik- och industrihistoria; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Modern historia; Ekonomisk historia; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialt arbete; Handikappforskning; Övrig samhällsvetenskap; Forskning om offentlig sektor; Socialvetenskap

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialvetenskap; Handikappforskning; Sexologi

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Genus; Etnicitet; Migration; Sociala innovationer; Arbetsvetenskap

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, professor

Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem; Samhällsvetenskap

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Äldre och åldrande; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Migration; Barn; Medicin; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet; Kriminologi

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Handikappforskning; Socialt arbete; Vardagsliv; Föräldraskap; Samhällsvetenskap

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Sociologi; Socialt arbete

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Sociologi; Handikappforskning; Samhällsvetenskap; Institutionell etnografi; Arbetslivsforskning

Oupp

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Immunologi; Cellbiologi; Molekylärbiologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor

Etnografi; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus; Sexologi

Pupp

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Odontologi; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Socialt arbete; Familjeforskning; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Fäder

Rupp

Rosén, Annika
Rosén, Annika, universitetslektor

Socialt arbete; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Offentlig rätt; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt; Samhällsvetenskap

Runge, Ida
Runge, Ida, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Elektrokemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi; Analytisk kemi

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Socialantrolopologi/etnografi; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Supp

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Naturvetenskap; Medicin; Teknikvetenskap

Sergeeva, Yulia
Sergeeva, Yulia, postdoktor

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Biokemi; Analytisk kemi; Elektrokemi

Sinkiewicz, Gabriela
Sinkiewicz, Gabriela, universitetslektor

Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Sjögran, Lotta
Sjögran, Lotta, doktorand/universitetsadjunkt

Medicin; Psykiatri; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, universitetslektor

Genus; Äldre och åldrande; Idrott; Vårdvetenskap; Migration; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Medicin

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Naturvetenskap; Fysik; Kondenserade materiens fysik; Ytor och mellanytor; Kemi; Odontologi; Biomaterial; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor

Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Offentlig rätt; Rättsvetenskap/juridik; Mänskliga rättigheter ; Socialvetenskap; Genus

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykiatri; Medicin

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetslektor

Kriminologi

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Medicin; Medicin; Arbetsterapi ; Aktivitetsvetenskap; Rehabilitering efter stroke; Fenomenologi; Interventionsstudier

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/seniorprofessor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kriminologi; Samhällsvetenskap

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor

Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård; Naturvetenskap; Medicin; Barn; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, bitr/vice prefekt/studierektor/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Psykologi; Kriminologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Medicin; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus

Wendel, Lotta
Wendel, Lotta, universitetsadjunkt

Medicinsk rätt, hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Omvårdnad; Barn; Vårdvetenskap; Medicin; Ungdomsforskning; Familjeforskning; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Epidemiologi; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Migration; Hälsa

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap

Örmon, Karin
Örmon, Karin, universitetslektor

Våld mot kvinnor, livsförlopp, allmänpsykiatri; Tidsgeografi; Dödligt våld i nära relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin; Psykiatri