MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för hälsa och samhälle (HS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Aleksejeva, Olga
Aleksejeva, Olga, doktorand

Alftberg, Åsa
Alftberg, Åsa, universitetsadjunkt

Disability studies, åldrande, etnografi, kulturanalys/etnologi

Alm-Roijer, Carin
Alm-Roijer, Carin, prefekt/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Andersson, Catrine
Andersson, Catrine, studierektor/universitetslektor

Äktenskap; Sexualitet; Queer; Socialpolitik; Samhällsvetenskap; Genus; Sociologi

Andersson, Claes
Andersson, Claes, universitetslektor

Ankarloo, Daniel
Ankarloo, Daniel, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Annersten Gershater, Magdalena
Annersten Gershater, Magdalena, universitetslektor

Ortopedi; Patientundervisning; Diabetes; Kärlkirurgi; Sårvård; Invärtesmedicin; Medicin; Omvårdnad; Hälso- och sjukvård i samhället; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Apelmo, Elisabet
Apelmo, Elisabet, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Kroppens sociologi, idrottssociologi, fenomenologi, feministisk teori, intersektionalitet, critical disability studies/crip theory, visuell metod och analys; Genus

Arnebrant, Thomas
Arnebrant, Thomas, biträdande prefekt/prodekan/professor

Yt- och kolloidkemi; Biofysikalisk kemi; Fysikalisk kemi; Naturvetenskap; Kemi; Medicin; Kemi

Axelsson, Malin
Axelsson, Malin, universitetslektor

Personlighet; Följsamhet med läkemedelsbehandling; Hälsorelaterad livskvalitet; Obstruktiva lungsjukdomar; Återhämtning efter kolorektal cancer; Omvårdnad; Vårdvetenskap

Bupp

Bahtsevani, Christel
Bahtsevani, Christel, vicedekan/universitetslektor

Evidensbaserad vård; Vårdvetenskap; Medicin

Bengtsson, Mariette
Bengtsson, Mariette, studierektor/universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Björkhagen Turesson, Annelie
Björkhagen Turesson, Annelie, universitetslektor

Familjeforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Spädbarn; Anknytning; Resiliens; Systemiskt perspektiv; Ungdomar; Fängelse; Hembaserat stöd

Björklund, Sebastian
Björklund, Sebastian, universitetsadjunkt

Yt- och kolloidkemi; Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Biomaterial; Funktionella material; Elektrokemi; Analytisk kemi; Biokemi; Biofysikalisk kemi

Bolmsjö, Ingrid
Bolmsjö, Ingrid, professor

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Medicin; Etik,, vård i livets slut; Vård i livets slut; Äldre och åldrande

Borglin, Gunilla
Borglin, Gunilla, universitetslektor

Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, biträdande prefekt/universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Medicin

Cupp

Cardenas, Marité
Cardenas, Marité, forskare

Biologi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Naturvetenskap; Kemi; Fysikalisk kemi; Neutron reflectometri; Neutron spridning; Soft condensed matter; Life sciences

Carlbom, Aje
Carlbom, Aje, programledare/universitetslektor

Mångkulturalism, etnisk och religiös segregation, genus och sexualitet, islamism, integration; Samhällsvetenskap

Carlson, Elisabeth
Carlson, Elisabeth, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Handledning, verksamhetsförlagd utbildning, etnografi; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Carlsson, Anna
Carlsson, Anna, universitetslektor

Medicin; Barnolycksfall, prevention, internationalisering i högre utbildning

Cederberg, Margareta
Cederberg, Margareta, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Sociala innovationer; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Human-animal-interaction; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Pedagogik; Ungdomsforskning; Sociologi; Genus

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialforskning, pedagogik, utbildningsvetenskap; profession, lärande, internationellt socialt arbete, deltagarorienterad forskning, gränsöverskridande pedagogiska möten, välfärds- och äldrefrågor, undervisningsspråk; sv, ty, eng

Chrysoulakis, Alberto
Chrysoulakis, Alberto, doktorand/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Statistik

Cuadra, Carin
Cuadra, Carin, professor, biträdande

Säkerhet, risk, katastrofriskreducering, ekosocialt arbete; Samhällsvetenskap

Dupp

Danielsson, Ravi
Danielsson, Ravi, universitetslektor

Djampour, Pouran
Djampour, Pouran, universitetsadjunkt

Postkolonialism ; Kritisk gränsforskning; Genus; Etnografi; Socialt arbete; Ungdomsforskning; Samhällsvetenskap; Migration; Odontologi

Dychawy-Rosner, Irena
Dychawy-Rosner, Irena, universitetslektor

Social omsorg/socialpedagogik; Samhällsvetenskap; Deltagarbaserad aktionsforskning; Internationalisering av högre utbildning; Äldre och åldrande

Eupp

Egard, Hanna
Egard, Hanna, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Funktionshinder, socialt samspel, självbestämmande, delaktighet, hjälpmedel, iot, välfärdsteknologi, personlig assistans ; Tillgänglighet; Samhällsvetenskap

Elmerstig, Eva
Elmerstig, Eva, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Genus; Obstetrik och gynekologi; Reproduktiv hälsa; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Folkhälsomedicinska forskningsområden; Medicin; Sexuell och reproduktiv hälsa

El-Schich, Zahra
El-Schich, Zahra, postdoktor

Medicin; Morfologi, cellbiologi, patologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Biologi; Naturvetenskap

Engblom, Johan
Engblom, Johan, professor

Medicin; Naturvetenskap

Enggren, Gabriela
Enggren, Gabriela, universitetslektor

Oral mikrobiologi; Parodontologi; Mikrobiologi; Medicinsk mikrobiologi; Immunologi; Mjölksyrabakterier, laktobaciller, lactobacillus reuteri, probiotika, oral hälsa

Englander, Magnus
Englander, Magnus, universitetslektor

Psykologi; Socialt arbete; Fenomenologi

Engström, Alexander
Engström, Alexander, doktorand

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Livsstil; Situationella perspektiv

Eriksson, Håkan
Eriksson, Håkan, professor

Adjuvant; Vaccin; Medicin; Immunologi

Fupp

Falk, Magnus
Falk, Magnus, forskare

Biokemi; Analytisk kemi; Naturvetenskap

Fehland, Margareta
Fehland, Margareta, universitetsadjunkt

Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Finnbogadóttir, Hafrún
Finnbogadóttir, Hafrún, universitetslektor

Obstetrik och kvinnosjukdomar; Omvårdnad; Genus; Gravid och våldsutsatt; Familjevåld; Viktimology; Familjeforskning

Friberg, Torbjörn
Friberg, Torbjörn, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialantrolopologi/etnografi; Socialantropologi; Etnografi; Policy och organisering

Gupp

Gerell, Manne
Gerell, Manne, universitetslektor

Kulturgeografi; Geografisk kriminologi; Polisvetenskap; Samhällsvetenskap; Kriminologi

Germundsson, Per
Germundsson, Per, universitetslektor

Samverkan; Sociala representationer; Handikappforskning; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Samhällsvetenskap

Grönvall, Ylva
Grönvall, Ylva, doktorand

Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Sexologi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Gudmundsson, Petri
Gudmundsson, Petri, programledare/universitetslektor

Pedagogik; Ekokardiografi; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Klinisk fysiologi; Medicinsk teknik; Medicin; Vårdvetenskap; Medicinsk laboratorievetenskap

Hupp

Haxha, Vjollca
Haxha, Vjollca, doktorand

Hellman, Peter
Hellman, Peter, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Kommunikation mellan människor; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Medicin; Teknikvetenskap; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Informatik, data- och systemvetenskap; Informationsteknik

Holmström, Charlotta
Holmström, Charlotta, avdelningsföreståndare/universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Holst, Marie
Holst, Marie, universitetslektor

Holst Hansson, Annette
Holst Hansson, Annette, doktorand

Onkologi; Strålbehandling; Familjefokuserad omvårdnad; Medicin; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration

Hommel, Ami
Hommel, Ami, universitetslektor

Medicin

Hylén, Mia
Hylén, Mia, doktorand

Skattningsskalor/instrument; Smärtskattning; Anestesiologi och intensivvård

Iupp

Idvall, Ewa
Idvall, Ewa, professor

Medicin; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Onkologi; Obstetrik och kvinnosjukdomar; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Barn; Psykiatri

Ingvad, Bengt
Ingvad, Bengt, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Omsorg; Socialt samspel; Personliga relationer; Hemtjänsten; Äldreomsorgens organisation; Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Äldre och åldrande

Isma, Gabriella
Isma, Gabriella, universitetsadjunkt

Vårdvetenskap; Omvårdnad; Medicin

Ivert, Anna-Karin
Ivert, Anna-Karin, universitetslektor

Migration; Barn- och ungdomspsykiatri; Etnicitet; Barn och ungdomar; Otrygghet; Kriminologi

Jupp

Jakobsson, Jenny
Jakobsson, Jenny, universitetslektor

Medicin; Kirurgi; Kirurgisk forskning; Vårdvetenskap

Johansson, Mon
Johansson, Mon, universitetsadjunkt

Genus; Samhällsvetenskap; Sociologi

Johnsdotter, Sara
Johnsdotter, Sara, professor

Samhällsvetenskap; Medicinsk antropologi; Kvinnlig omskärelse; Genitala ingrepp; Sexualitet; Somalier i sverige; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Johnson, Björn
Johnson, Björn, professor

Socialt arbete; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Övrig samhällsvetenskap; Masskommunikation; Statsvetenskap; Forskning om offentlig sektor

Johnsson, Kent
Johnsson, Kent, universitetslektor

Kupp

Kocherbitov, Vitaly
Kocherbitov, Vitaly, professor

Naturvetenskap

Kolfjord, Ingela
Kolfjord, Ingela, universitetslektor

Idrott; Genus; Rättsvetenskap/juridik; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Rättssociologi; Sociologi; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn

Kottorp, Anders
Kottorp, Anders, dekan/professor, kallad

Arbetsterapi ; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Krantz, Oskar
Krantz, Oskar, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Handikappforskning; Sociologi; Funktionshinder; Hjälpmedel; Interaktion; Samhällsmedicin

Kronkvist, Karl
Kronkvist, Karl, doktorand/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Kriminologi; Brottsekologi; Otrygghet; Brottsförebyggande arbete

Kumlien, Christine
Kumlien, Christine, professor

Medicin; Kirurgisk forskning; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Kärlsjukdom; Kronisk sjukdom; Evidens baserad praktik; Livskvalitet; Screening; Implementering

Kvist, Martin
Kvist, Martin, doktorand

Arbetsmarknadsforskning; Socialvetenskap; Socialt arbete; Socialpolitik; Ungdomsforskning

Lupp

Lalander, Philip
Lalander, Philip, professor

Narkotika; Alkohol; Spel; Ungdomskriminalitet; Gängbrottslighet; Brukarmedverkan; Sociologi; Ungdomsforskning; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Genus; Heroin; Flyktingar; Socialantrolopologi/etnografi; Socialt arbete; Rättssociologi; Kriminologi

Larsson, Camilla
Larsson, Camilla, doktorand

Samhällsvetenskap; Sexologi; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus

Larsson, Helena
Larsson, Helena, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Omvårdnad; Äldre och åldrande

Lill, Linda
Lill, Linda, universitetslektor

Genus; Etnicitet; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Socialt arbete; Sociologi; Demografi; Äldre och åldrande

Lingärde, Svante
Lingärde, Svante, universitetsadjunkt

Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Forskning om offentlig sektor; Övrig samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Ekonomisk historia; Teknik- och industrihistoria; Socialt arbete; Handikappforskning

Lukkerz, Jack
Lukkerz, Jack, universitetsadjunkt

Sexologi; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Socialt arbete

Lundberg, Susanna
Lundberg, Susanna, universitetslektor

Socialvetenskap; Sociologi; Socialt arbete; Arbete, klass, rasifiering, vithet, nationell gemenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Sociala innovationer; Arbetsvetenskap

Löfgren-Mårtenson, Lotta
Löfgren-Mårtenson, Lotta, professor

Samhällsvetenskap; Sexologi, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, ungdomar, professionalisering, intellektuell funktionsnedsättning, internet, sex- och samlevnadsundervisning; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Magnusson, Finnur
Magnusson, Finnur, prefekt/professor

Samhällsvetenskap; Åldrande, den åldrande kroppen, klass, identitet, etnicitet, modernitet, sjukhem

Mangrio, Elisabeth
Mangrio, Elisabeth, universitetslektor

Äldre och åldrande; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Migration; Barn; Medicin; Socialmedicin; Epidemiologi; Kultur i vården

Maric, Selma
Maric, Selma, postdoktor

Kemi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Naturvetenskap; Fysik; Kemi; Biologi; Neutron- och röntgenspridning, fosfolipider, membranproteiner och lipid-proteinsystem

Mellgren, Caroline
Mellgren, Caroline, universitetslektor

Kriminologi; Viktimologi; Riskanalys för våld på individnivå; Hatbrott; Otrygghet

Mulinari, Paula
Mulinari, Paula, universitetslektor

Nupp

Nilsson, Eva-Lotta
Nilsson, Eva-Lotta, studierektor/universitetslektor

Kriminologi

Nordgren, Camilla
Nordgren, Camilla, studierektor/universitetslektor

Vardagsliv; Föräldraskap; Handikappforskning; Socialt arbete; Samhällsvetenskap

Nordgren, Johan
Nordgren, Johan, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Sociologi

Norstedt, Maria
Norstedt, Maria, universitetslektor

Institutionell etnografi; Samhällsvetenskap; Handikappforskning; Sociologi; Hälso- och sjukvård i samhället

Oupp

Ohlsson, Lars
Ohlsson, Lars, universitetslektor

Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Kardiovaskulär medicin; Immunbiologi; Tumörimmunologi

Olofsson, Jonas
Olofsson, Jonas, professor

Samhällsvetenskap; Ekonomi; Utbildningsvetenskap; Arbetsvetenskap

Ouis, Pernilla
Ouis, Pernilla, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Sexologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Etnicitet; Etnografi; Socialantrolopologi/etnografi; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Pupp

Persson, Karin
Persson, Karin, studierektor/universitetslektor

Hälso- och sjukvård i samhället; Odontologi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Omvårdnad

Petersson, Charlotte C
Petersson, Charlotte C, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Musikterapi; Samhällsvetenskap; Socialt arbete; Socialantropologi; Etnografi

Plantin, Lars
Plantin, Lars, vicedekan/professor

Familjeforskning; Socialt arbete; Socialvetenskap; Samhällsvetenskap; Fäder

Rupp

Rosén, Annika
Rosén, Annika, prefekt/universitetslektor

Socialt arbete; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Övrig rätt; Offentlig rätt; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Runge, Ida
Runge, Ida, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ruzgas, Tautgirdas
Ruzgas, Tautgirdas, professor

Elektrokemi; Biokemi; Yt- och kolloidkemi; Analytisk kemi

Rämgård, Margareta
Rämgård, Margareta, universitetslektor

Deltagarbaserade metoder; Hälsopromotion; Hälsogeografi; Urban hälsa; Socialantrolopologi/etnografi; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Äldre och åldrande

Supp

Salonen, Tapio
Salonen, Tapio, vicerektor/professor

Samhällsvetenskap

Sandberg, Tove
Sandberg, Tove, studierektor/universitetslektor

Medicinsk cellbiologi; Övrig biologi; Netik, plasminogenaktiveringssytemet,biofilmer; Medicinsk mikrobiologi; Medicin

Sellergren, Börje
Sellergren, Börje, professor, kallad

Medicin; Naturvetenskap; Teknikvetenskap

Shleev, Sergey
Shleev, Sergey, professor

Naturvetenskap; Biokemi; Analytisk kemi; Elektrokemi

Sixtensson, Johanna
Sixtensson, Johanna, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ungdomsforskning; Intersektionalitet; Sociologi; Socialt arbete; Urbanforskning; Flickforskning; Samhällsvetenskap; Genus

Sjögren Forss, Katarina
Sjögren Forss, Katarina, postdoktor

Medicin; Epidemiologi; Folkhälsovetenskap; Genus; Vårdvetenskap; Migration; Idrott; Äldre och åldrande

Sotres, Javier
Sotres, Javier, forskare

Odontologi; Biomaterial; Kondenserade materiens fysik; Ytor och mellanytor; Kemi; Naturvetenskap; Fysik; Yt- och kolloidkemi; Kemisk fysik; Fysikalisk kemi; Biofysikalisk kemi

Staaf, Annika
Staaf, Annika , universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Rättsvetenskap/juridik; Mänskliga rättigheter ; Socialvetenskap; Offentlig rätt; Övrig rätt; Samhällsvetenskap; Genus

Stenberg, Marie
Stenberg, Marie, doktorand/universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Medicin

Sunnqvist, Charlotta
Sunnqvist, Charlotta, universitetslektor

Psykiatri; Medicin

Svalin, Klara
Svalin, Klara, universitetsadjunkt

Kriminologi

Svensson, Bengt
Svensson, Bengt, seniorprofessor

Samhällsvetenskap; Socialt arbete

Svensson, Robert
Svensson, Robert, professor

Samhällsvetenskap

Tupp

Tengland, Per-Anders
Tengland, Per-Anders, professor

Teorier om hälsa och sjukdom; Folkhälsoarbetets filosofi och etik; Empowerment, makt, arbetsförmåga, överskuldsättning

Tham, Kerstin
Tham, Kerstin, rektor

Arbetsterapi ; Aktivitetsvetenskap; Rehabilitering efter stroke; Fenomenologi; Interventionsstudier; Medicin; Medicin

Theodoridis, Kyriakos
Theodoridis, Kyriakos, universitetslektor

Medicin; Vårdvetenskap

Torstensson Levander, Marie
Torstensson Levander, Marie, prefekt/professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Kriminologi

Vupp

Valetti, Sabrina
Valetti, Sabrina, postdoktor

Pharmaceutical technology, drug delivery carriers, nanoparticles, nanoporous, targeted medicine, biobarriers

Vasiljevic, Zoran
Vasiljevic, Zoran, universitetsadjunkt

Vejzovic, Vedrana
Vejzovic, Vedrana, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Barn; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Inflammatoriska tarmsjukdomar; Koloskopi; Barnsjukvård

Väfors Fritz, Marie
Väfors Fritz, Marie, studierektor/universitetslektor

Kriminologi; Psykologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Genus

Wupp

Wangel, Anne-Marie
Wangel, Anne-Marie, universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt

Medicin; Folkhälsovetenskap; Epidemiologi; Vårdvetenskap; Genus; Etnicitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wennick, Anne
Wennick, Anne, universitetslektor

Omvårdnad; Vårdvetenskap; Barn; Medicin; Familjeforskning; Ungdomsforskning; Diabetes; Kronisk sjukdom; Långvarig sjukdom; Barnsjukvård; Dagligt liv med sjukdom

Wierzbicka, Celina
Wierzbicka, Celina, postdoktor

Zupp

Zdravkovic, Slobodan
Zdravkovic, Slobodan, universitetslektor

Epidemiologi; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet; Migration; Hälsa; Samhällsvetenskap

Znamenskaya, Yana
Znamenskaya, Yana, forskare

Mucin; Mucosa; Calorimetry; Glass transition; Naturvetenskap; Biokemi; Biofysikalisk kemi; Yt- och kolloidkemi; Medicin; Kemi; Biokemi

Öupp

Öberg, Klara
Öberg, Klara, postdoktor

Samhällsvetenskap