MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för globala politiska studier (GPS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Eu, kaukasus, georgien

Bupp

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

De postsovjetiska staterna; Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Hybridregimer; Säkerhetspolitik; Statsbyggnad

Berndtsen Gotfredsen, Katrine
Berndtsen Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ekonomi; Etnicitet; International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bunescu, Ioana
Bunescu, Ioana, forskarassistent

Asyl, återvändande, interetniska relationer, identitetspolitik, romer i europa; Migration; Etnicitet

Dupp

DeBono, Daniela
DeBono, Daniela, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Eupp

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Migrationspolitik; Integrationspolitik; Samhällsvetenskap; Migration

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Europastudier; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fernandez, Christian
Fernandez, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Hupp

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Hansen, Christina
Hansen, Christina, doktorand

Aktivism och motstånd; Urban omstrukturering och ojämlikhet; Antropologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Statsvetenskap; Forskning om europa; Samhällsvetenskap

Iupp

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

International migration; Integration; Labour market; Intermarriage; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Isacsson, Malin
Isacsson, Malin, universitetslektor

Jupp

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Migration; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, professor, biträdande

Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap; Litteraturvetenskap

Kupp

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Lupp

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap

Mupp

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Europeiska unionen; Internationella relationer; Intersektionalitet och beslutsfattande i klimatpolitik; Skandinavisk politik

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

Martins, Bruno
Martins, Bruno, postdoktor

McIver, Scott
McIver, Scott, universitetslektor

Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies; Statsvetenskap

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Klimaträttvisa, energirättvisa; Humaniora och religionsvetenskap

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Nupp

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Oupp

Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Internationell migration och etniska relationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Pupp

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration; Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap

Rupp

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Supp

Spång, Mikael
Spång, Mikael, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration; Samhällsvetenskap

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering; Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Wto; global governance;; Samhällsvetenskap

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Politik; Globalisering; Genus

Söderberg, Maria Rebecka
Söderberg, Maria Rebecka, doktorand

Migration; Etnicitet; Genus; Etnologi

Tupp

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Vupp

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Språkvetenskap; Övriga språk; Kaukasiska språk; Lingvistikämnen; Tvåspråkighet

Wupp

Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Integration; Segregation; Etnologi

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, professor, biträdande

Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historia; Imer, hate crime

Åupp

Åberg, John
Åberg, John, universitetslektor

Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter; Samhällsvetenskap