MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Arnman, Anna
Arnman, Anna, universitetslektor

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Asbjørn Sörensen, Charlotte
Asbjørn Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design

Augustsson, Dennis
Augustsson, Dennis, universitetsadjunkt

Aldén, Elise
Aldén, Elise, universitetsadjunkt, adjungerad

Ashley Fox-Jensen, Elizabeth
Ashley Fox-Jensen, Elizabeth, universitetsadjunkt

Allansson, Jakob
Allansson, Jakob, forskningsassistent

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Sociologi; Urbana studier; Religionssociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Andersson, Jonas
Andersson, Jonas, universitetslektor

Bebyggelseforskning; Estetik; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Design; Byggnadsteknik; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap

Adolfsson, Josefin
Adolfsson, Josefin, universitetsadjunkt

Aljundi, Liam
Aljundi, Liam, timavlönad

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Eu, kaukasus, georgien

Alushi, Nefeli
Alushi, Nefeli, timavlönad

Aspman, Oskar
Aspman, Oskar, universitetsadjunkt

Appelbaum, Robert
Appelbaum, Robert, seniorprofessor

Ala-Eddin, Sahar
Andersson, Sara
Andersson, Sara, timavlönad

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Medie-och kommunikationsvetenskap

Bupp

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Företagsekonomi; Transport management

Bengtsson, Bo
Bengtsson, Bo, gästprofessor

Statsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Berntson, Camilla
Berntson, Camilla, universitetsadjunkt

Brost, Christel
Brost, Christel, enhetschef/universitetsadjunkt, senior

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

De postsovjetiska staterna; Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Hybridregimer; Säkerhetspolitik; Statsbyggnad

Bergmark, Emilia
Bergmark, Emilia, universitetsadjunkt

Böhm, Franziska Michaela Antje
Böhm, Franziska Michaela Antje, forskningsassistent

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Boothby, Hugo
Boothby, Hugo, doktorand

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Björk, Josefin
Björk, Josefin, projektassistent

Bevan, Matthew Gareth
Bevan, Matthew Gareth, timavlönad

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Avfall

Baigent, Nick
Baigent, Nick, doktorand

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskningsassistent

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Caulier Gustavsson, Carole
Caulier Gustavsson, Carole, universitetsadjunkt

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Chatzoglakis, Dimosthenis
Chatzoglakis, Dimosthenis, universitetsadjunkt

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Clover, Philip
Clover, Philip, universitetsadjunkt

Cowen Forssell, Rebecka
Cowen Forssell, Rebecka, postdoktor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Dupp

Debono, Daniela
Debono, Daniela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Migration

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater

Denker, Magnus
Denker, Magnus, universitetsadjunkt

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, universitetslektor

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Dagkouli-Kyriakoglou, Myrto
Daugaard, Solveig
Daugaard, Solveig, universitetsadjunkt

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Eupp

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Emilsson, Anders
Emilsson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Enghel, Florencia
Enghel, Florencia, universitetslektor

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Fupp

Fernández, Christian
Fernández, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap

Fonseca Alfaro, Claudia Marcela
Fonseca Alfaro, Claudia Marcela, postdoktor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko

Filipescu, Corina
Filipescu, Corina, universitetslektor

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Felci, Vittorio
Felci, Vittorio, forskare

Gupp

Gaffner, Daniel
Gaffner, Daniel, universitetsadjunkt

Gustafsson, Hilda
Gustafsson, Hilda, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicin

Gusic, Ivan
Gusic, Ivan, postdoktor

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Hållbar stadsutveckling; Socialvetenskap; U-landsstudier

Gotfredsen, Katrine
Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Sociala innovationer

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, doktorand

Design; Interaktionsdesign

Gullstrand, Saskia
Gullstrand, Saskia, universitetsadjunkt, adjungerad

Hupp

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development; Samhällsvetenskap

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Idrott; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations

Håkansson, Calle
Håkansson, Calle, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Forskning om europa; eu:s utrikes- och säkerhetspolitik

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Hyltén-Cavallius, Gorm
Hlina, Manfred
Hlina, Manfred, timavlönad

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap

Hedemyr, Marika
Hedemyr, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hennel, Martin
Hennel, Martin, universitetsadjunkt

Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Bostadsforskning; Migration; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, professor

Design; Social innovation; Living labs; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap

Hrelja, Robert
Hrelja, Robert, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Hultqvist, Sara
Hultqvist, Sara, timavlönad

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteraturvetenskap; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Statistik, data- och systemvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Harvard Maare, Åsa
Harvard Maare, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Iupp

Isaksson, Elin
Isaksson, Elin, timavlönad

Isaksson, Lena
Isaksson, Lena, universitetsadjunkt

Isaksson, Malin Cecilia
Isaksson, Malin Cecilia, universitetslektor

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Jupp

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Jerve Ramsøy , Ingrid
Jerve Ramsøy , Ingrid, projektforskare

Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus; Migration

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, professor, biträdande

Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap

Jönsson, Li
Jönsson, Li , universitetslektor, biträdande

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden

Jönsson, Pia
Jönsson, Pia, universitetsadjunkt

Johansson, Rebecka
Johansson, Rebecka, universitetsadjunkt

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, universitetsadjunkt

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jukkala, Tanya
Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing

Jansson, Tulsa
Jansson, Tulsa, doktorand

Kupp

Kojcevski Hansson, Andreas
Kojcevski Hansson, Andreas, universitetsadjunkt, adjungerad

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

Kadioglu, Defne
Kadioglu, Defne, postdoktor

Samhällsvetenskap

Kracht, Gunilla
Kracht, Gunilla, universitetsadjunkt, adjungerad

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, professor

Konstnärlig forskning

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Karsten, Ida
Klasson, Isak
Klasson, Isak, universitetsadjunkt, adjungerad

Kuhre-Holmquist, Leif
Kuhre-Holmquist, Leif, forskningsassistent

Karlbrink, Lena
Karlbrink, Lena, enhetschef/universitetsadjunkt

Karin, Lindroth
Karin, Lindroth, projektledare

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Kraft, Marie
Kraft, Marie, universitetsadjunkt, adjungerad

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Karpestam, Peter
Karpestam, Peter, universitetslektor

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Lupp

Ljungmark, Anders
Ljungmark, Anders, universitetsadjunkt

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Lyvall, Ann-Charlotte
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt

Fastighetsvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning

Lindblom, Cecilia
Lindblom, Cecilia, universitetsadjunkt/enhetschef

Lindkvist Scholten, Christina
Lindkvist Scholten, Christina, professor, biträdande

Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Humaniora och religionsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humanekologi, ekologisk antropologi, miljörättvisa, ekologisk läskunnighet

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Larsen, Jonas
Larsen, Jonas, universitetsadjunkt

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lindskog, Kajsa
Lindskog, Kajsa, universitetsadjunkt

Lindquist, Kristina
Lindquist, Kristina, universitetsadjunkt, adjungerad

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lindberg, Maja
Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Kommunikation mellan människor; Migration; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Teknik och social förändring; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Lennmarken, Oskar
Lennmarken, Oskar, tekniker

Larsson, Per
Larsson, Per, universitetsadjunkt

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Lettevall, Rebecka
Lettevall, Rebecka, dekan/professor, biträdande

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Idé- o lärdomshistoria; Kosmopolitism, fred, medborgarskap, tysk idealism, immanuel kant

Lennartsson, Sandra
Lennartsson, Sandra, doktorand

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap

Mupp

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Magnusson, Jennica
Magnusson, Jennica, timavlönad

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Makili-Aliyev, Kamal
Makili-Aliyev, Kamal, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Folkrätt; Mänskliga rättigheter

Medin, Kasper
Medin, Kasper, universitetsadjunkt

Melgaco Silva Marques , Lorena
Melgaco Silva Marques , Lorena, postdoktor

Samhällsvetenskap; Teknik och social förändring; Decolonial turn

Mc Glinn, Malin
Mc Glinn, Malin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Möller, Per
Möller, Per, universitetsadjunkt

Mciver, Scott
Mciver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

Nupp

Nyberg, Daniel
Nyberg, Daniel, gästprofessor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nilsson, Elisabet
Nilsson, Elisabet, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap

Nygren Spanne, Johanna
Nygren Spanne, Johanna, universitetsadjunkt

Nilsson, Johannes
Nilsson, Johannes, universitetsadjunkt

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Nowicka, Magdalena
Nowicka, Magdalena, gästprofessor

Nilsson, Magnus
Nilsson, Magnus, prodekan/professor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Estetiska ämnen; Arbetarlitteratur

Nordberg, Mattias
Nordberg, Mattias, tekniker

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Oupp

Orlov, Annica
Orlov, Annica, universitetsadjunkt

Ondrus, Helena
Ondrus, Helena, universitetsadjunkt, senior

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Orange, Mia
Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Pupp

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pull, Emil
Pull, Emil, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pettersson, Jonna
Pettersson, Jonna, postdoktor

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap

Peiteado Fernandez, Vitor
Peiteado Fernandez, Vitor, forskarassistent

Qupp

Qvennerstedt, Frida
Qvennerstedt, Frida, timavlönad

Qi, Haodong
Qi, Haodong, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Demography, economics, public finance, data science, social policy

Rupp

Rana Villacura, Ana Karina
Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Romic, Bojama
Romic, Bojama , forskare

Rudelius, Jan
Rudelius, Jan, universitetsadjunkt

Restrepo Giraldo, Juliana
Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Urbana studier; Kultur analys; Etnografi; Genus; Samhällsvetenskap

Ringblom, Lisa
Ringblom, Lisa, postdoktor

Reitsma, Lizette
Reitsma, Lizette, universitetslektor, biträdande

Rundberg, Mikael
Rundberg, Mikael, universitetsadjunkt

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Roscam Abbing, Roel
Roscam Abbing, Roel, doktorand

Supp

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration

Strömgren, Daniel
Strömgren, Daniel, assistent

Salvi, Dario
Salvi, Dario, universitetslektor, biträdande

Sandell, Elin
Sarkheyli, Elnaz
Sarkheyli, Elnaz, universitetslektor

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering

Sarlöv, Ewa
Sarlöv, Ewa, universitetsadjunkt

Stavreski, Helena
Stavreski, Helena, universitetsadjunkt

Svarrer Larsen, Henrik
Svarrer Larsen, Henrik, universitetslektor

Design; Designvetenskap

Svetoft, Ingrid
Svetoft, Ingrid, universitetslektor

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Simonsen, Jimmie
Simonsen, Jimmie, universitetsadjunkt, adjungerad

Strahl, Joseph
Strahl, Joseph, enhetschef/universitetsadjunkt

Staffansson Pauli, Karin
Staffansson Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Sociologi; Teknik och social förändring; Genus

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Stockfors, Martin
Sandberg, Matilda
Sandberg, Matilda, forskningsassistent

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Spång, Mikael
Spång, Mikael, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Söderström, Nina
Söderström, Nina, timavlönad

Sebhatu, Rahel Weldeab
Sebhatu, Rahel Weldeab, doktorand

Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Postkolonial teori; Postkolonial feminism; Kritiska säkerhetsstudier; Diplomati; Kritisk utvecklingsteori; Africa-eu relationer

Söderberg, Rebecka
Söderberg, Rebecka, doktorand

Migration; Etnicitet; Genus; Etnologi

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Stjernborg, Vanessa

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration

Tonini , Maria
Tonini , Maria , universitetslektor

Tolstrup Aagesen, Peter
Tolstrup Aagesen, Peter, universitetsadjunkt

Tchantouria, Revaz
Tchantouria, Revaz, universitetslektor

Tharani, Soraya
Tharani, Soraya, universitetslektor

Thor, Tindra
Thor, Tindra, universitetslektor

Vupp

Vitestam Blomqvist, Birgitta
Vitestam Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi, bostäder, marknader

Valli, Chiara
Valli, Chiara, postdoktor

Vitrano, Chiara
Vitrano, Chiara, postdoktor

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Språkvetenskap; Tvåspråkighet; Övriga språk; Lingvistikämnen

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap; Freds- och utvecklingsforskning; Interaktionsdesign; Socialantrolopologi/etnografi; Teknik och social förändring; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation

Wupp

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, professor, biträdande

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Humaniora och religionsvetenskap

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme; Samhällsvetenskap

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Wiik, Jenny
Wiik, Jenny, universitetslektor

Wittrock, Jon
Wittrock, Jon, universitetslektor

Wessels, Josepha
Wessels, Josepha, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Miljö och hållbarhetsstudier; Kommunikation för utveckling

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, vicedekan/universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik

Westerlaken, Michelle
Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, professor

Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi

Weibull, Susanna
Weibull, Susanna, universitetsadjunkt

Whitman, Tina-Marie
Whitman, Tina-Marie, universitetsadjunkt

Waaranperä, Ulrika
Waaranperä, Ulrika, postdoktor

Samhällsvetenskap; Politisk ekologi, politisk etnografi, postkoloniala studier, kritisk teori, feministiska metoder

Åupp

Åberg, John
Åberg, John, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter

Åström, Josefin
Åström, Josefin, amanuens