MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Arnman, Anna
Arnman, Anna, universitetslektor

Asbjørn Sörensen, Charlotte
Asbjørn Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design

Augustsson, Dennis
Augustsson, Dennis, universitetsadjunkt

Ashley Fox-Jensen, Elizabeth
Ashley Fox-Jensen, Elizabeth, universitetsadjunkt

Adolfsson, Josefin
Adolfsson, Josefin, universitetsadjunkt

Aljundi, Liam
Aljundi, Liam, timavlönad

Alushi, Nefeli
Alushi, Nefeli, timavlönad

Aspman, Oskar
Aspman, Oskar, universitetsadjunkt

Appelbaum, Robert
Appelbaum, Robert, seniorprofessor

Andersson, Sara
Andersson, Sara, timavlönad

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Medie-och kommunikationsvetenskap

Bupp

Brost, Christel
Brost, Christel, enhetschef/universitetsadjunkt, senior

Bergmark, Emilia
Bergmark, Emilia, universitetsadjunkt

Boothby, Hugo
Boothby, Hugo, doktorand

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Cory, Erin
Cory, Erin, universitetslektor

Clover, Philip
Clover, Philip, universitetsadjunkt

Dupp

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater

Denker, Magnus
Denker, Magnus, universitetsadjunkt

Daugaard, Solveig
Daugaard, Solveig, universitetsadjunkt

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Eupp

Emilsson, Anders
Emilsson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Enghel, Florencia
Enghel, Florencia, universitetslektor

Fupp

Farkas, Johan
Farkas, Johan, doktorand

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Felci, Vittorio
Felci, Vittorio, forskare

Gupp

Gaffner, Daniel
Gaffner, Daniel, universitetsadjunkt

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, doktorand

Design; Interaktionsdesign

Gullstrand, Saskia
Gullstrand, Saskia, universitetsadjunkt, adjungerad

Hupp

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development; Samhällsvetenskap

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Idrott; Äldre och åldrande; Hälso- och sjukvård i samhället; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hlina, Manfred
Hlina, Manfred, timavlönad

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap

Hedemyr, Marika
Hedemyr, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hennel, Martin
Hennel, Martin, universitetsadjunkt

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, professor

Design; Social innovation; Living labs; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteraturvetenskap; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Harvard Maare, Åsa
Harvard Maare, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Iupp

Isaksson, Elin
Isaksson, Elin, timavlönad

Jupp

Jönsson, Li
Jönsson, Li , universitetslektor, biträdande

Jönsson, Pia
Jönsson, Pia, universitetsadjunkt

Kupp

Kojcevski Hansson, Andreas
Kojcevski Hansson, Andreas, universitetsadjunkt, adjungerad

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

Kracht, Gunilla
Kracht, Gunilla, universitetsadjunkt, adjungerad

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, professor

Konstnärlig forskning

King, Henry
King, Henry, universitetslektor

Klasson, Isak
Klasson, Isak, universitetsadjunkt, adjungerad

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Lupp

Ljungmark, Anders
Ljungmark, Anders, universitetsadjunkt

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Larsen, Jonas
Larsen, Jonas, universitetsadjunkt

Lindskog, Kajsa
Lindskog, Kajsa, universitetsadjunkt

Lindquist, Kristina
Lindquist, Kristina, universitetsadjunkt, adjungerad

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Lindberg, Maja
Lopez Pedersen, Maria Erliza
Lopez Pedersen, Maria Erliza, doktorand

Kommunikation mellan människor; Migration; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Teknik och social förändring; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Lennmarken, Oskar
Lennmarken, Oskar, tekniker

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Mupp

Magnusson, Jennica
Magnusson, Jennica, timavlönad

Medin, Kasper
Medin, Kasper, universitetsadjunkt

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Möller, Per
Möller, Per, universitetsadjunkt

Nupp

Nilsson, Elisabet
Nilsson, Elisabet, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap

Nilsson, Johannes
Nilsson, Johannes, universitetsadjunkt

Nordberg, Mattias
Nordberg, Mattias, tekniker

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Oupp

Ondrus, Helena
Ondrus, Helena, universitetsadjunkt, senior

Odumosu, Temi
Odumosu, Temi, universitetslektor

Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet

Pupp

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap

Qupp

Qvennerstedt, Frida
Qvennerstedt, Frida, timavlönad

Rupp

Reddy, Anuradha
Reddy, Anuradha, doktorand

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Romic, Bojama
Romic, Bojama , forskare

Restrepo Giraldo, Juliana
Reitsma, Lizette
Reitsma, Lizette, universitetslektor, biträdande

Rundberg, Mikael
Rundberg, Mikael, universitetsadjunkt

Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Roscam Abbing, Roel
Roscam Abbing, Roel, doktorand

Supp

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Strömgren, Daniel
Strömgren, Daniel, assistent

Salvi, Dario
Salvi, Dario, universitetslektor, biträdande

Svarrer Larsen, Henrik
Svarrer Larsen, Henrik, universitetslektor

Design; Designvetenskap

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Tupp

Tolstrup Aagesen, Peter
Tolstrup Aagesen, Peter, universitetsadjunkt

Tharani, Soraya
Tharani, Soraya, universitetslektor

Thor, Tindra
Thor, Tindra, universitetslektor

Vupp

Virmasalo, Veera
Virmasalo, Veera, doktorand

Sociala innovationer; Kommunikation mellan människor; Designvetenskap; Freds- och utvecklingsforskning; Interaktionsdesign; Socialantrolopologi/etnografi; Teknik och social förändring; Medie- och kommunikationsvetenskap; Masskommunikation

Wupp

Wiik, Jenny
Wiik, Jenny, universitetslektor

Wessels, Josepha
Wessels, Josepha, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Miljö och hållbarhetsstudier; Kommunikation för utveckling

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, vicedekan/universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik

Westerlaken, Michelle
Whitman, Tina-Marie
Whitman, Tina-Marie, universitetsadjunkt