MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Asbjørn Sörensen, Charlotte
Asbjørn Sörensen, Charlotte, universitetsadjunkt

Industridesign; Materialvalsprocesser; Design; Designprocessen; Produktutveckling; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kommunikation mellan människor; Produktdesign; Materialitet; Designvetenskap; Konstnärlig forskning; Utbildningsvetenskap; Urvalskriterier för material; Pedagogiskt ramverk för material och design; Material driven design; Material praktiker inom design

Askanius, Tina
Askanius, Tina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Digitala medier, mediepraktiker, medborgarskap, politisk deltagande, aktivism, sociala rörelser, våldsbejakande högerextremism ; Medie-och kommunikationsvetenskap

Bupp

Boothby, Hugo
Boothby, Hugo, doktorand

Bjärstorp, Sara
Bjärstorp, Sara, prefekt/universitetslektor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Cupp

Clavier, Berndt
Clavier, Berndt, universitetslektor

Modernitet; Postmodernitet ; Subjekt-objekt distinktionen; Ras; Medborgarskap; Kosmopolitanism; Social kohesion; Sanningens politik; Heidegger; Foucualt; Historiska a priori; Litteraturvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Engelska språket; Filosofiämnen; Samhällsvetenskap; Etnicitet

Cuartielles, David
Cuartielles, David, universitetsadjunkt

Dupp

Dittmar, Jakob
Dittmar, Jakob, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Representationer, visuell kommunikation, tecknad serier, berättandet i tecknad serier, ; Dockteater, teater

Denskus, Tobias
Denskus, Tobias, universitetslektor

Eupp

Emilsson, Anders
Emilsson, Anders, universitetslektor

Interaktionsdesign; Social innovation; Hållbar utveckling; Tjänstedesign

Fupp

Farran-Lee, Martin
Farran-Lee, Martin, professor, adjungerad

Gupp

Gottschalk, Sara
Gottschalk, Sara, doktorand

Design; Interaktionsdesign

Hupp

Høg Hansen, Anders
Høg Hansen, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Cultural studies; Communication for development; Samhällsvetenskap

Hansen, Anne-Marie
Hansen, Anne-Marie, universitetslektor

Interaktionsdesign; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Heyer, Clint
Heyer, Clint, universitetslektor

Interaktionsdesign

Hellström Reimer, Maria
Hellström Reimer, Maria, professor

; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Designhandling; Representation och performativitet; Den praktiska kunskapens filosofier; Konstnärlig forskning; Designvetenskap; Mijlöhumaniora; Humaniora och religionsvetenskap

Hedemyr, Marika
Hedemyr, Marika, doktorand

Interaktionsdesign; Embodied interaction; Koreografi; Offentliga rum

Hemer, Oscar
Hemer, Oscar, professor

Samhällsvetenskap; Antropologi, litterär gestaltning, communication for development; Konstnärlig forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litterär översättare från spanska

Hillgren, Per-Anders
Hillgren, Per-Anders, professor

Design; Social innovation; Living labs; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Konstnärlig forskning; Humaniora och religionsvetenskap

Hellberg, Therese
Hellberg, Therese, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteraturvetenskap; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap

Harvard Maare, Åsa
Harvard Maare, Åsa, universitetslektor

Kognitionsvetenskap; Interaktionsdesign

Jupp

Jönsson, Li
Jönsson, Li , universitetslektor, biträdande

Kupp

Kauppinen, Asko
Kauppinen, Asko, universitetslektor

Litteraturvetenskap; Engelska; Litteraturvetenskap; Governmentality; Kulturarv och kulturproduktion; Teknik och social förändring

Krantz, Gunnar
Krantz, Gunnar, professor

Konstnärlig forskning

Krona, Michael
Krona, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Filmvetenskap; Retorik; Litteraturvetenskap; Teknik och social förändring; Masskommunikation; Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap

Kozel, Susan
Kozel, Susan, professor

Fenomenologi; Dans och somatiska praxis; Nya medier; Konstnärlig forskning; Interaktionsdesign; Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen

Lupp

Light, Ann
Light, Ann, professor

Interaktionsdesign

Ljung Svensson, Ann-Sofi
Ljung Svensson, Ann-Sofi, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Svensk landsbygdslitteratur, ekokritik

Lindström, Kristina
Lindström, Kristina, universitetslektor

Interaktionsdesign; Konstnärlig forskning

Linde, Per
Linde, Per, enhetschef/universitetslektor

Mupp

Melin, Margareta
Melin, Margareta, universitetslektor

Journalistik; Medieproduktion; Feminism; Visuell kultur och kommunikation; Mediedidaktik; Mode; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Kulturarv och kulturproduktion; Genus; Kommunikation mellan människor; Utbildningsvetenskap; Sociala innovationer

Nupp

Nilsson, Elisabet
Nilsson, Elisabet, universitetslektor

Participatory design practices, value sensitive design, educational sciences, interaction design, maker education; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Teknikvetenskap

Niedenthal, Simon
Niedenthal, Simon, universitetslektor

Spelstudier

Pupp

Pettersson, Gunnel
Pettersson, Gunnel, universitetslektor

Pedersen, Jens
Pedersen, Jens, universitetslektor

Pruulmann Vengerfeldt, Pille
Pruulmann Vengerfeldt, Pille, professor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Museerna; Publiker; Användare; Kulturella deltagare; Kulturel medborgarskap

Rupp

Reimer, Bo
Reimer, Bo, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Romic, Bojama
Romic, Bojama , forskare

Vetenskap och teknikstudier; medie- och kommunikationsstudier; visuella kulturer; konstteori; publikforskning; kommunikation för utveckling

Restrepo Giraldo, Juliana
Ragnerstam, Petra
Ragnerstam, Petra, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Litteratur och kultur, intermedialt berättande, adaption, performance, deltagande kultur/konst, interaktiva kulturella praktiker, lajv

Roscam Abbing, Roel
Roscam Abbing, Roel, doktorand

Supp

Smedberg, Alicia
Smedberg, Alicia, doktorand

Sociala innovationer; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialantrolopologi/etnografi; Konstnärlig forskning; Participatory design, co-design, science and technology studies (sts)

Seravalli, Anna
Seravalli, Anna, universitetslektor

Deltagande design, co-design ; Samverkan; Design för hållbarhet och social innovation; Commons; Heterodox ekonomi; Design praktik-baserad forskning; Designvetenskap; Produktdesign; Tjänstedesign; Design; Interaktionsdesign

Svarrer Larsen, Henrik
Svarrer Larsen, Henrik, universitetslektor

Design; Designvetenskap

Svensson, Jakob
Svensson, Jakob, professor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Schmidt, Staffan
Schmidt, Staffan, universitetslektor

Sjöberg, Ulrika
Sjöberg, Ulrika, enhetschef/professor, biträdande

Wupp

Wiik, Jenny
Wiik, Jenny, universitetslektor

Wessels, Josepha
Wessels, Josepha, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Mellanöstern studier; Syrien studier; Arabiska media och kultur; Miljö och hållbarhetsstudier; Kommunikation för utveckling

Wiktorsson, Maria
Wiktorsson, Maria, vicedekan/universitetslektor

Kognitiv lingvistik; Idiom och idiomaticitet; Konventionaliserat språkbruk; Konstruktionsgrammatik; Korpuslingvistik; Språkvetenskap; Engelska språket; Lingvistik

Westerlaken, Michelle