MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för urbana studier (US) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Aldén, Elise
Aldén, Elise, universitetsadjunkt, adjungerad

Allansson, Jakob
Allansson, Jakob, forskningsassistent

Alwall, Jonas
Alwall, Jonas, universitetslektor

Sociologi; Urbana studier; Religionssociologi; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Andersson, Jonas
Andersson, Jonas, universitetslektor

Bebyggelseforskning; Estetik; Äldre och åldrande; Omvårdnad; Design; Byggnadsteknik; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap

Andersson, Magnus
Andersson, Magnus, universitetslektor

Ekonomisk geografi; Spatial analys; Internationalisering, tillväxtmarknader, hållbar utveckling, gis; Fastighetsstudier

Appelqvist, Maria
Appelqvist, Maria, universitetslektor

Sociologi; Flyktingpolitik; Flyktingmottagande

Ala-Eddin, Sahar

Bupp

Borgström, Benedikte
Borgström, Benedikte, universitetslektor

Företagsekonomi; Transport management

Bengtsson, Bo
Bengtsson, Bo, gästprofessor

Statsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Berntson, Camilla
Berntson, Camilla, universitetsadjunkt

Björk, Fredrik
Björk, Fredrik, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap

Baeten, Guy
Baeten, Guy, professor

Samhällsvetenskap

Bohman, Helena
Bohman, Helena, universitetslektor

Ekonomi; Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Björk, Josefin
Björk, Josefin, projektassistent

Bevan, Matthew Gareth
Bevan, Matthew Gareth, timavlönad

Bissmont, Mimmi
Bissmont, Mimmi, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Avfall

Brunnström, Pål
Brunnström, Pål, forskningsassistent

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Genus; Etnicitet; Urbanhistoria; Migrationshistoria; Urbana studier

Cupp

Carlsson, Carl-Magnus
Carlsson, Carl-Magnus, universitetsadjunkt

Caulier Gustavsson, Carole
Caulier Gustavsson, Carole, universitetsadjunkt

Cowen Forssell, Rebecka
Cowen Forssell, Rebecka, postdoktor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Cybermobbning, nätmobbning, trakasserier, arbetsliv

Dupp

Dabaieh, Marwa
Dabaieh, Marwa, universitetslektor

Vernacular architecture, passive design, earth buildings, sustainable building conservation, zero emission buildings, participatory design, transdisciplinary action research

Dikec, Mustafa
Dikec, Mustafa, forskare

Dagkouli-Kyriakoglou, Myrto

Eupp

Edvik, Anders
Edvik, Anders, universitetslektor

Ewald, Göran
Ewald, Göran, universitetslektor

Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Fupp

Fonseca Alfaro, Claudia Marcela
Fonseca Alfaro, Claudia Marcela, postdoktor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Kulturgeografi; Neoliberal urbanisering; Kritisk urban teori; Mexiko

Fridriksson, Helgi-Valur
Fridriksson, Helgi-Valur, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Gupp

Grundström, Karin
Grundström, Karin, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Bebyggelseforskning; Estetiska ämnen; Genus; Hållbar stadsutveckling; Socialvetenskap; U-landsstudier

Grander, Martin
Grander, Martin, forskare

Bostadsforskning; Stadsutveckling; Statsvetenskap; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Sociala innovationer

Hupp

Hyltén-Cavallius, Gorm
Herbert, Mikaela
Herbert, Mikaela, doktorand

Bostadsforskning; Migration; Etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap

Hallin, Per Olof
Hallin, Per Olof, seniorprofessor

Kulturgeografi; Samhällsvetenskap

Hrelja, Robert
Hrelja, Robert, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Hultqvist, Sara
Hultqvist, Sara, timavlönad

Hamidi, Zahra
Hamidi, Zahra, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Statistik, data- och systemvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Iupp

Ingman, Sissi
Ingman, Sissi, universitetslektor

Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Filosofiämnen; Organisering, projekt, deltagande, hannah arendt

Jupp

Johansson, Magnus
Johansson, Magnus, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap; Pedagogik; Sociala innovationer; Utbildningsvetenskap; Hållbar stadsutveckling, samverkan i planering och förvaltning, utvärdering, aktionsforskning ; Samhällsvetenskap

Jingryd, Ola
Jingryd, Ola, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Fastighetsrätt, fastighetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, bostadsmarknaden

Johansson, Rebecka
Johansson, Rebecka, universitetsadjunkt

Johansson, Roger
Johansson, Roger, professor

Historia

Jallow, Sabina
Jallow, Sabina, universitetsadjunkt

Jönsson, Sandra
Jönsson, Sandra, universitetslektor

Psykologi; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap

Jukkala, Tanya

Kupp

Kadioglu, Defne
Kadioglu, Defne, postdoktor

Samhällsvetenskap

Kuhre-Holmquist, Leif
Kuhre-Holmquist, Leif, forskningsassistent

Karin, Lindroth
Karin, Lindroth, projektledare

Kraft, Marie
Kraft, Marie, universitetsadjunkt, adjungerad

Karpestam, Peter
Karpestam, Peter, universitetslektor

Karlsson, Ulrika
Karlsson, Ulrika, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap

Lupp

Lyvall, Ann-Charlotte
Lyvall, Ann-Charlotte, universitetsadjunkt

Fastighetsvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Listerborn, Carina
Listerborn, Carina, professor

Kulturgeografi; Genus; Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Offentliga rum; Planeringsteori; Intersektionella och postkoloniala perspektiv; Institutet för urbanforskning

Lindblom, Cecilia
Lindblom, Cecilia, universitetsadjunkt/enhetschef

Lindkvist Scholten, Christina
Lindkvist Scholten, Christina, professor, biträdande

Urbana studier; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Genus, jämställdhet, arbetsliv, planering, hållbar mobilitet; Samhällsvetenskap

Lisberg Jensen, Ebba
Lisberg Jensen, Ebba, universitetslektor

Humanekologi; Humaniora och religionsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humanekologi, ekologisk antropologi, miljörättvisa, ekologisk läskunnighet

Lundsten, Jonas
Lundsten, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Liu, Ju
Liu, Ju, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Teknik och social förändring; Innovation, network analysis, sustainability, globalisation, entrepreneurship; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Landeman, Marc
Landeman, Marc, doktorand

Civilrätt; Rättsvetenskap/juridik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Larsson, Per
Larsson, Per, universitetsadjunkt

Larsson, Per
Larsson, Per, doktorand

Övrig samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Urban allmänning; Stadsutveckling; Samnyttjande

Lennartsson, Sandra
Lennartsson, Sandra, doktorand

Lindqvist, Sylwia
Lindqvist, Sylwia, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik

Mupp

Matsson, Anneli
Matsson, Anneli, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialpsykologi; Organisation och ledarskapsteori; Adr - alternative dispute resolution

Melgaco Silva Marques , Lorena
Melgaco Silva Marques , Lorena, postdoktor

Samhällsvetenskap; Teknik och social förändring; Decolonial turn

Nupp

Nyberg, Daniel
Nyberg, Daniel, gästprofessor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap

Nilsson, Désirée
Nilsson, Désirée, universitetslektor

Nationalekonomi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Kollektivtrafik, samhällseffekter, urban och regional utveckling

Nygren Spanne, Johanna
Nygren Spanne, Johanna, universitetsadjunkt

Nylund, Katarina
Nylund, Katarina, seniorprofessor

Oupp

Orlov, Annica
Orlov, Annica, universitetsadjunkt

Olsson, Lina
Olsson, Lina, universitetslektor

Stadsplanering; Markpolitik; Planeringsteori; Stadsutveckling; Rumslig produktion; Deltagande och demokrati; Offentliga rum; Rumslig appropriation och kulturell identitet

Pupp

Petersson, Charlotte
Petersson, Charlotte, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Arbetsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Pull, Emil
Pull, Emil, forskningsassistent

Samhällsvetenskap; Bortträngning; Kulturgeografi; Urbana studier; Bostadsforskning

Palm, Peter
Palm, Peter, universitetslektor

Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Fastighetsföretagande; Fastighetsvärdering

Parker, Peter
Parker, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Commons; Offentliga platser; Ägande som begrepp; Demokrati

Peiteado Fernandez, Vitor
Peiteado Fernandez, Vitor, forskarassistent

Rupp

Rana Villacura, Ana Karina
Roelofs, Kim
Roelofs, Kim, doktorand

Urbana studier; Kultur analys; Etnografi; Genus; Samhällsvetenskap

Ringblom, Lisa
Ringblom, Lisa, postdoktor

Ristilammi, Per-Markku
Ristilammi, Per-Markku, professor

Etnologi; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Supp

Sandell, Elin
Sarkheyli, Elnaz
Sarkheyli, Elnaz, universitetslektor

Sarlöv, Ewa
Sarlöv, Ewa, universitetsadjunkt

Stavreski, Helena
Stavreski, Helena, universitetsadjunkt

Svetoft, Ingrid
Svetoft, Ingrid, universitetslektor

Simonsen, Jimmie
Simonsen, Jimmie, universitetsadjunkt, adjungerad

Strahl, Joseph
Strahl, Joseph, enhetschef/universitetsadjunkt

Staffansson Pauli, Karin
Staffansson Pauli, Karin, enhetschef/universitetslektor

Organisation; Fastighetsvetenskap; Genus

Sandell, Kerstin
Sandell, Kerstin, prefekt/professor

Sociologi; Teknik och social förändring; Genus

Svenér, Maria
Svenér, Maria, doktorand

Stockfors, Martin
Sandberg, Matilda
Sandberg, Matilda, forskningsassistent

Stigendal, Mikael
Stigendal, Mikael, professor

Sociologi

Söderström, Nina
Söderström, Nina, timavlönad

Stjernborg, Vanessa

Tupp

Tateishi, Eigo
Tateishi, Eigo, doktorand

Samhällsvetenskap; Sociologi; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Statistik

Tran, Hoai Anh
Tran, Hoai Anh, universitetslektor

Stadsutveckling, stadsplanering och social rättvisa främst i länder i utveckling; Bostadsforskning; Stadsrumsproduktion, urbana kvaliteter; Globalisering, urbana förändringar och identitetsbyggande; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Vupp

Vitestam Blomqvist, Birgitta
Vitestam Blomqvist, Birgitta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Företagsekonomi, bostäder, marknader

Valli, Chiara
Valli, Chiara, postdoktor

Vitrano, Chiara
Vitrano, Chiara, postdoktor

Wupp

Witmer, Hope
Witmer, Hope, universitetslektor

Westin, Roger
Westin, Roger, doktorand

Westerdahl, Stig
Westerdahl, Stig, professor

Samhällsvetenskap; Fastighetsvetenskap; Företagsekonomi

Weibull, Susanna
Weibull, Susanna, universitetsadjunkt