MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för globala politiska studier (GPS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adolfsson, Caroline
Adolfsson, Caroline, doktorand

Identitet

Anderlini, Michel
Anderlini, Michel, doktorand

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Eu, kaukasus, georgien

Bupp

Bentsen, Beint Magnus Aamodt
Bentsen, Beint Magnus Aamodt, doktorand

Migration; Etnicitet

Berglund, Christofer
Berglund, Christofer, universitetslektor

De postsovjetiska staterna; Etniska konflikter; Språkpolitik; Demokratisering; Hybridregimer; Säkerhetspolitik; Statsbyggnad

Böhm, Franziska Michaela Antje
Böhm, Franziska Michaela Antje, forskningsassistent

Brännmark, Johan
Brännmark, Johan, universitetslektor

Bevan, Matthew Gareth
Bevan, Matthew Gareth, timavlönad

Baigent, Nick
Baigent, Nick, doktorand

Bevelander, Pieter
Bevelander, Pieter, professor

International migration; Integration of immigrants; Minorities and refugees; Attitudes and citizenship; Ekonomi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Arbetsvetenskap; Samhällsvetenskap; Migration; Etnicitet

Bodelsson, Sarah
Bodelsson, Sarah, doktorand

Cupp

Chatzoglakis, Dimosthenis
Chatzoglakis, Dimosthenis, universitetsadjunkt

Dupp

Debono, Daniela
Debono, Daniela, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Migration

Dahlstedt, Inge
Dahlstedt, Inge, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Eupp

Emilsson, Henrik
Emilsson, Henrik, forskare

Samhällsvetenskap; Migrationspolitik; Integrationspolitik; Migration

Eriksson, Inge
Eriksson, Inge, universitetsadjunkt

Lokal historia; Historiekultur; Internationell historia; Nationalism; Kultur; 1900-talets europa, central- och östeuropa; Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Europastudier

Ekstedt, Johan
Ekstedt, Johan, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Internationell migration, frontlinebyråkrater, normer och värderingar inom internationell migration

Ericson, Magnus
Ericson, Magnus, prefekt/universitetslektor

Fupp

Fernández, Christian
Fernández, Christian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Socialvetenskap

Filipescu, Corina
Filipescu, Corina, universitetslektor

Fred, Mats
Fred, Mats, postdoktor

Organisationsförändring; Projektorganisering; Utvärdering; New public management; Organisationsteori; Porös organisation

Gupp

Gustafsson, Hilda
Gustafsson, Hilda, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Medicin

Gusic, Ivan
Gusic, Ivan, postdoktor

Gotfredsen, Katrine
Gotfredsen, Katrine, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Hupp

Hellström, Anders
Hellström, Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Hedin, Astrid
Hedin, Astrid, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; New institutionalist theory; Organisation theory; Swedish politics and public administration ; Communist regimes; International organizations

Håkansson, Calle
Håkansson, Calle, doktorand

Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Forskning om europa; eu:s utrikes- och säkerhetspolitik

Hansson, Cecilia
Hansson, Cecilia, universitetsadjunkt

Humaniora och religionsvetenskap; Litteraturvetenskap; Kultursociologi, sociala och kulturella fält, modernism/modernitet,

Hutcheson, Derek
Hutcheson, Derek, universitetslektor

Statsvetenskap; Forskning om europa; Valforskning; Ryssland; Medborgarskap; Europastudier; Migration; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Hållbar stadsplanering; Politisk legitimitet

Hall, Patrik
Hall, Patrik, professor

Hallberg, Peter
Hallberg, Peter, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Idéhistoria, filosofi, politisk teori; Humaniora och religionsvetenskap

Iupp

Isaksson, Lena
Isaksson, Lena, universitetsadjunkt

Isaksson, Malin Cecilia
Isaksson, Malin Cecilia, universitetslektor

Irastorza, Nahikari
Irastorza, Nahikari, forskarassistent

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; International migration; Integration; Labour market; Intermarriage

Jupp

Johansson, Christina
Johansson, Christina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration

Jerve Ramsøy , Ingrid
Jerve Ramsøy , Ingrid, projektforskare

Samhällsvetenskap; Socialantropologi; Transnationell migration; Arbetsmigration; Genus; Migration

Järvstad, Kristin
Järvstad, Kristin, professor, biträdande

Litteraturvetenskap; Genus; Svensk 1900-talslitteratur, sexualitet, äktenskap, moderskap

Jensen, Tina Gudrun
Jensen, Tina Gudrun, forskare

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Migration, diversity, social integration, urban space, housing

Jansson, Tulsa
Jansson, Tulsa, doktorand

Kupp

Kirkegaard, Ane
Kirkegaard, Ane, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Utvecklingsforskning; Feministisk genusteori; Postkoloniala studier; Fertilitetskontroll/befolkningspolitik; Utrikespolitik

Karsten, Ida
Karsten, Ida, timavlönad

Karlbrink, Lena
Karlbrink, Lena, enhetschef/universitetsadjunkt

Kock Kobaidze, Manana
Kock Kobaidze, Manana, universitetslektor

Lupp

Lindström, Fredrik
Lindström, Fredrik, universitetslektor

Lind, Jacob
Lind, Jacob, doktorand

Lundberg, Victor
Lundberg, Victor, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Historia; Arbetsvetenskap; Genusvetenskap

Mupp

Melin, Anders
Melin, Anders, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Klimaträttvisa, energirättvisa

Magnusdottir, Gunnhildur Lily
Magnusdottir, Gunnhildur Lily, universitetslektor

Modée, Johan
Modée, Johan, enhetschef/universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Makili-Aliyev, Kamal
Makili-Aliyev, Kamal, universitetslektor

Rättsvetenskap/juridik; Folkrätt; Mänskliga rättigheter

Mc Glinn, Malin
Mc Glinn, Malin, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Genus

Mciver, Scott
Mciver, Scott, universitetslektor

Statsvetenskap; Internationella relationer; Medborgarskap och integrationspolitik; Policy studies

Marr, Stephen
Marr, Stephen, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Urbana studier, africa, detroit, globalisering, freds och konflikt, politisk teori, populärkultur

Nupp

Nowicka, Magdalena
Nowicka, Magdalena, gästprofessor

Nilsson, Tom
Nilsson, Tom, universitetslektor

Samhällsvetenskap

Oupp

Orange, Mia
Osanami Törngren, Sayaka
Osanami Törngren, Sayaka, forskare

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Internationell migration och etniska relationer

Pupp

Petersson, Bo
Petersson, Bo, professor

Ryssland, politik och samhälle; Statsvetenskap; Områdesstudier; Nationalism och nationell identitet; Legitimitet och legitimering; Auktoritära strömningar och illiberalism; Politisk myt; Politiskt språk; Forskning om europa; Samhällsvetenskap; Migration

Pettersson, Jonna
Pettersson, Jonna, postdoktor

Povrzanovic Frykman, Maja
Povrzanovic Frykman, Maja, professor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration; Etnologi; Högutbildade migranter; Transnationella praktiker; Diaspora; Etnicitet; Plats; Affekt; Materiell kultur

Popoola, Margareta
Popoola, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Etnicitet, identitet, integration, segregation och community work.

Qupp

Qi, Haodong
Qi, Haodong, postdoktor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Demography, economics, public finance, data science, social policy

Rupp

Roald, Anne Sofie
Roald, Anne Sofie, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Islam; Arabisk media; Västbanken; Islamism; Muslimska brödraskapet; Integration; Muslimer i sverige och norge

Rudelius, Jan
Rudelius, Jan, universitetsadjunkt

Supp

Suter, Brigitte
Suter, Brigitte, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Migration, sociala nätverk, mobilitet, turkiet; Migration

Svedberg, Erika
Svedberg, Erika, universitetslektor

Internationella relationer; Genus; Politik; Globalisering

Squire, Isobel
Squire, Isobel, doktorand

Steiner, Kristian
Steiner, Kristian, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Freds- och konfliktforskning; Statsvetenskap; Fiendebildskonstruktioner; Religiös och ideologisk radikalisering

Strange, Michael
Strange, Michael, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Wto; global governance;

Spång, Mikael
Spång, Mikael, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Migration

Sebhatu, Rahel Weldeab
Sebhatu, Rahel Weldeab, doktorand

Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Postkolonial teori; Postkolonial feminism; Kritiska säkerhetsstudier; Diplomati; Kritisk utvecklingsteori; Africa-eu relationer

Söderberg, Rebecka
Söderberg, Rebecka, doktorand

Migration; Etnicitet; Genus; Etnologi

Tupp

Tucker, Jason
Tucker, Jason, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Migration

Tonini , Maria
Tonini , Maria , universitetslektor

Tchantouria, Revaz
Tchantouria, Revaz, universitetslektor

Vupp

Vamling, Karina
Vamling, Karina, professor

Kaukasusregionen; Georgien; Språktypologi, språkpolitik, etniska minoriteter; Språkvetenskap; Tvåspråkighet; Övriga språk; Lingvistikämnen

Wupp

Wigerfelt-Svensson, Anders
Wigerfelt-Svensson, Anders, professor, biträdande

Historia; Imer, hate crime; Etnicitet; Samhällsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Migration; Humaniora och religionsvetenskap

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Etnologi; Integration; Segregation

Waerp, Eline
Waerp, Eline, doktorand

Statsvitenskap; Internasjonale relasjoner; Sikkerhetisering; Migrasjon til eu; Frontex; Diskursanalyse; Konstruktivisme; Samhällsvetenskap

Wittrock, Jon
Wittrock, Jon, universitetslektor

Waaranperä, Ulrika
Waaranperä, Ulrika, postdoktor

Samhällsvetenskap; Politisk ekologi, politisk etnografi, postkoloniala studier, kritisk teori, feministiska metoder

Åupp

Åberg, John
Åberg, John, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Internationella relationer; Global politisk ekonomi; Utrikespolitik; Kinesisk utrikespolitik; Amerikansk utrikespolitik; Stormakter

Åström, Josefin
Åström, Josefin, amanuens