MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för teknik och samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Medie- och kommunikationsvetenskap; Data- och systemvetenskap

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Ashouri, Majid
Ashouri, Majid, doktorand

Andersson, Niclas
Andersson, Niclas, universitetslektor

Teknikvetenskap; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur

Amouzad Mahdiraji, Saeid

Bupp

Bjerkén, Christina
Bjerkén, Christina, professor, biträdande

Teknikvetenskap; Teknisk fysik; Teknisk mekanik; Fastkroppsmekanik; Teknisk materialvetenskap; Konstruktionsmaterial

Blomqvist, Jacob
Blomqvist, Jacob, programledare/universitetslektor

Matematik; Teknikvetenskap; Naturvetenskap

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Burheim, Madeleine
Burheim, Madeleine, doktorand

Naturvetenskap; Fysik; Atomfysik

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Sociologi; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Informationsteknik; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap

Berander, Patrik
Berander, Patrik, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Cupp

Cheng, Yuanji
Cheng, Yuanji, universitetslektor

Tillämpad matematik; Matematisk modellering; Matematisk biologi; Dynamisk system

Dupp

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

du Rietz, Rickard
du Rietz, Rickard, universitetslektor

Kärnfysik

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetslektor/programledare

Datavetenskap; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Artificiell intelligens

Eupp

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Tillämpad matematik; Matematisk statistik; Operationsanalys; Beslutsteori

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Signalbehandling; Bildanalys; Kontextmedvetenhet

Ekman, Jörgen
Ekman, Jörgen, universitetslektor

Naturvetenskap; Atom- och molekylfysik; Kärnfysik

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Informationsteknik; Designvetenskap; Medie och kommunikationsvetenskap

Fupp

Font Fernandez, José
Font Fernandez, José, universitetslektor

Datavetenskap

Fisk, Martin
Fisk, Martin, universitetslektor

Konstruktionsmaterial; Övrig bearbetning/sammanfogning; Induktionsvärmning; Övrig teknisk materialvetenskap

Frennert, Susanne
Frennert, Susanne, universitetslektor

Interaktionsdesign; Teknik och social förändring; Äldre och åldrande

Gupp

Gustafsson, Stefan
Gustafsson, Stefan, universitetslektor

Kvantfysiska beräkningar; Matematisk modellering

Hupp

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering

Hartman, Henrik
Hartman, Henrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Atomfysik; Atomär astrofysik; Fysik; Atom- och molekylfysik; Astronomi

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Strokelogistik; Transport- och trafikmodellering

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Interaktionsdesign; Maskinlärande; Datavetenskap

Hastrup, Sebastian
Hastrup, Sebastian, doktorand

Hejman, Ulf
Hejman, Ulf, programledare/universitetsadjunkt

Tillämpad matematik; Numerisk analys; Fysik; Övrig fysik; Ytbehandlingsteknik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Korrosion; Ytevolution

Iupp

Iantchenko, Alexei
Iantchenko, Alexei, professor

Matematik; Naturvetenskap; Scattering resonances semiclassical asymptotics microlocal analysis spectral theory; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Jupp

Jacobsson, Andreas
Jacobsson, Andreas, dekan/professor, biträdande

Teknikvetenskap; Datavetenskap; Informationssystem; Spionprogram och illasinnad programvara; Personlig integritet och informationssäkerhet; Interoperabilitet och samverkande medier; Sakernas internet; Smarta hem

Jönsson, Henrik
Jönsson, Henrik, universitetslektor

John, Meenu Mary
John, Meenu Mary, doktorand

Teknikvetenskap

Jönsson, Per
Jönsson, Per, professor

Tillämpad matematik; Atom- och molekylfysik

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Intelligent gods

Kupp

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Intelligenta system / ai; Datavetenskap; Reglerteknik; Utbildningsvetenskap; Teknik för äldre, teknik och genus; Sociala innovationer; Genus; Teknik och social förändring

Kebande, Victor
Kebande, Victor, postdoktor

Lupp

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lorig, Fabian
Lorig, Fabian, postdoktor

Agent-based modeling; Design of experiments; Logistics; Manufacturing; Healthcare; Datavetenskap

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, enhetschef/programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Li, Yujing
Li, Yujing, universitetslektor

Materialvetenskap; Systemanalys; Systemtänkande; Systemmodellering; Fuktskador; Byggnad biologi

Mupp

Music, Denis
Music, Denis, professor

Merte, Lindsay
Merte, Lindsay, programledare/universitetslektor

Malekian, Reza
Malekian, Reza, professor

Internet of things; Connectivity; Advanced sensor networks; Intelligent transportation systems; Vehicular networks

Nupp

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Nigro, Claudio
Nigro, Claudio, doktorand

Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Informationsteknik; Övriga teknikvetenskaper; Teknisk mekanik; Teknisk materialvetenskap; Informationsteknik; Övriga teknikvetenskaper

Oupp

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Olsson, Pär
Olsson, Pär, universitetslektor

Teknisk materialvetenskap; Teknisk mekanik; Materialfysik med ytfysik; Kondenserade materiens fysik

Pupp

Papoulia, Asimina
Papoulia, Asimina, doktorand

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Persson, Mats
Persson, Mats, universitetslektor

Byggproduktionsteknik; Byggnadsteknik; Kunskapsledning; Bim; Projektplanering; Projektledning; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Kusterosion; Miljöteknik

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Ekonomi; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Rupp

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Supp

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign; Quantified self technologies

Stålne, Kristian
Stålne, Kristian, universitetslektor

Byggnadsteknik; Övrig teknisk mekanik; Utbildningsvetenskap; Teknik och social förändring; Vuxenutvecklingspsykologi; Ledarskapsutveckling; Psykologi; Pedagogiskt arbete; Teknisk fysik; Konstruktionsmaterial; Övrig teknisk materialvetenskap; Konstruktionsteknik; Kommunikation mellan människor; Metateoretiska ramverk

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Sottile, Samuele
Sottile, Samuele, doktorand

Siggelsten, Simon
Siggelsten, Simon, universitetslektor

Energieffektivisering

Tupp

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Datavetenskap; Machine learning; Artificial intelligence

Thormark, Catarina
Thormark, Catarina, universitetslektor

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability

Åupp

Åman Bergkvist, Hannes