MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Alvarez, Alberto
Alvarez, Alberto, doktorand

Datavetenskap; Programvaruteknik; Artificiell intelligens; Procedural content generation

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Allder, Kristina
Allder, Kristina, programledare/universitetsadjunkt

Ashouri, Majid
Ashouri, Majid, doktorand

Alawadi, Sadi
Alawadi, Sadi, postdoktor

Amouzad Mahdiraji, Saeid
Alm, Thomas
Alm, Thomas, universitetsadjunkt, adjungerad

Bupp

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Borg, Loise
Borg, Loise, timavlönad

Borovnjak, Malek
Borovnjak, Malek, timavlönad

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Sociologi; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Informationsteknik; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap

Berander, Patrik
Berander, Patrik, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Broman, Rebecka
Broman, Rebecka, universitetsadjunkt

Bengtegård Book, Sebastian
Bengtegård Book, Sebastian, universitetsadjunkt

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Dupp

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetslektor/programledare

Datavetenskap; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Artificiell intelligens

Dong, Yuji
Dong, Yuji, postdoktor

Eupp

Esko, Albin
Esko, Albin, timavlönad

Ekberg, Christian
Ekberg, Christian, universitetsadjunkt

Emilsson, Fredrik
Emilsson, Fredrik, doktorand

Datavetenskap; Sökmotorer; Auto-generera synonymer; Semantisk analys; Learning to rank

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Signalbehandling; Bildanalys; Kontextmedvetenhet

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Informationsteknik; Designvetenskap; Medie och kommunikationsvetenskap

Fupp

Fritjofsson, Johan
Fritjofsson, Johan, timavlönad

Font Fernandez, José
Font Fernandez, José, universitetslektor

Datavetenskap

Frennert, Susanne
Frennert, Susanne, universitetslektor

Gupp

Gribel, Carl Johan
Gribel, Carl Johan, universitetsadjunkt

Grahn Nobring, Linus
Grahn Nobring, Linus, timavlönad

Ghaffari, Zahra
Ghaffari, Zahra, universitetsadjunkt

Hupp

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering

Hansen, Hugo
Hansen, Hugo, timavlönad

Hansson, Jenny
Hansson, Jenny, timavlönad

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Strokelogistik; Transport- och trafikmodellering

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Datavetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Interaktionsdesign; Designvetenskap; Maskinlärande

Hastrup, Sebastian
Hastrup, Sebastian, doktorand

Iupp

Iakovidis, Miltiadis
Iakovidis, Miltiadis, timavlönad

Jupp

Johnsson, Magnus
Johnsson, Magnus, universitetslektor

John, Meenu Mary
John, Meenu Mary, doktorand

Teknikvetenskap

Jakobsson, Pär
Jakobsson, Pär, universitetsadjunkt

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Ingelligent gods

Kupp

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Intelligenta system / ai; Datavetenskap; Reglerteknik; Utbildningsvetenskap; Teknik för äldre, teknik och genus; Sociala innovationer; Genus; Teknik och social förändring

Karlsson, Johannes
Karlsson, Johannes, universitetsadjunkt

Krampell, Magnus
Krampell, Magnus, programledare/universitetsadjunkt

Karlsson, Sven
Karlsson, Sven, universitetsadjunkt

Kebande, Victor
Kebande, Victor, postdoktor

Lupp

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lind, Daniel
Lind, Daniel, timavlönad

Lorig, Fabian
Lorig, Fabian, postdoktor

Agent-based modeling; Design of experiments; Logistics; Manufacturing; Healthcare; Datavetenskap

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, enhetschef/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Lindén, Johan
Lindén, Johan, doktorand

Datavetenskap; Bildanalys; Maskininlärning

Lindqvist, Kalle
Lindqvist, Kalle, timavlönad

Lidberg, Ola
Lidberg, Ola, timavlönad

Lindeberg, Olle
Lindeberg, Olle, universitetsadjunkt

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Mupp

Morau, Felix
Moreau, Filip
Moreau, Filip, timavlönad

Mihailescu, Radu-Casian
Mihailescu, Radu-Casian, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Artificial intelligence; Machine learning; Deep learning; Multiagent systems; Smart grids

Malekian, Reza
Malekian, Reza, professor

Internet of things; Connectivity; Advanced sensor networks; Intelligent transportation systems; Vehicular networks

Nupp

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Nilsson, Dennis
Nilsson, Dennis, timavlönad

Nyström, Elisabeth
Nyström, Elisabeth, timavlönad

Naisan, Farid
Naisan, Farid, universitetsadjunkt, senior

Oupp

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Ouhaichi, Hamza
Ouhaichi, Hamza, doktorand

Teknikvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap; Datorteknik; Systemteknik; Informationsteknologi; Data driven devlopment ; Artificiell intelligens

Pupp

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Pineiro, Erik
Pineiro, Erik, programledare/universitetslektor

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Ekonomi; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Rupp

Rutz, Fredrik
Rutz, Fredrik, universitetsadjunkt

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Supp

Sällberg, Alexander
Sällberg, Alexander, timavlönad

Sarkheyli-Hägele, Arezoo
Sarkheyli-Hägele, Arezoo, universitetslektor

Cognitive systems; Cognitive reasoning; Artificial intelligence; Machine learning; Knowledge representation; Situation recognition; Decision making; Internet of things

Ström Hylén, Carina
Ström Hylén, Carina, universitetsadjunkt

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Surie, Dipak
Surie, Dipak, universitetslektor

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign; Quantified self technologies

Syde, Mats
Syde, Mats, universitetsadjunkt

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Tupp

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Datavetenskap; Machine learning; Artificial intelligence

Tibblin, Anton
Tibblin, Anton, programledare/universitetsadjunkt

Täljsten, David
Täljsten, David, timavlönad

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability

Wupp

Wöhrman, Sebastian
Wöhrman, Sebastian, timavlönad

Åupp

Åman Bergkvist, Hannes
Åhlström, Simon
Åhlström, Simon, timavlönad

Öupp

Öhrström, Oliver
Öhrström, Oliver, timavlönad