MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Azadvar, Ahmad
Azadvar, Ahmad, doktorand

Teknik och social förändring; Kommunikation mellan människor; Medie- och kommunikationsvetenskap; Data- och systemvetenskap

Alkhabbas, Fahed
Alkhabbas, Fahed, doktorand

Ashouri, Majid
Ashouri, Majid, doktorand

Amouzad Mahdiraji, Saeid

Bupp

Bolter, Jay David
Bolter, Jay David, seniorprofessor

Bugeja, Joseph
Bugeja, Joseph, doktorand

Berg, Martin
Berg, Martin, professor, biträdande

Sociologi; Kommunikation mellan människor; Teknik och social förändring; Informationsteknik; Designvetenskap; Socialantrolopologi/etnografi; Medie- och kommunikationsvetenskap; Informatik, data- och systemvetenskap

Berander, Patrik
Berander, Patrik, programledare/universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik

Boztepe, Suzan
Boztepe, Suzan, programledare/universitetslektor

Teknikvetenskap

Dupp

Davidsson, Paul
Davidsson, Paul, professor

Datavetenskap; Artificiell intelligens, simulering, data mining, informationssystem; Teknikvetenskap

Dytckov, Sergei
Dytckov, Sergei, doktorand

Datalogi

Dahlskog, Steve
Dahlskog, Steve, universitetslektor/programledare

Datavetenskap; Spelutveckling; Teknikvetenskap; Artificiell intelligens

Eupp

Erling, Gustav
Erling, Gustav, doktorand

Tillämpad matematik; Matematisk statistik; Operationsanalys; Beslutsteori

Eriksson, Jeanette
Eriksson, Jeanette, universitetslektor

Programvaruteknik; Övrig informationsteknik; Spelutveckling; Användarcentrisk utveckling; Teknikvetenskap; Tailoring

Engström, Jimmy
Engström, Jimmy, doktorand

Signalbehandling; Bildanalys; Kontextmedvetenhet

Engberg, Maria
Engberg, Maria, enhetschef/universitetslektor

Computational media; Medieteori; Mediestetik; Digital kultur; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap; Konstnärlig forskning; Estetiska ämnen; Interaktionsdesign; Augmented och virtual reality teknik och medier; Digital humaniora; Informationsteknik; Designvetenskap; Medie och kommunikationsvetenskap

Fupp

Font Fernandez, José
Font Fernandez, José, universitetslektor

Datavetenskap

Frennert, Susanne
Frennert, Susanne, universitetslektor

Interaktionsdesign; Teknik och social förändring; Äldre och åldrande

Hupp

Holmström Olsson, Helena
Holmström Olsson, Helena, professor

Informationsteknik; Informationsteknologi; Datavetenskap; Data-driven utveckling; Autonoma system; Artificiell intelligens; Digitalisering

Holmgren, Johan
Holmgren, Johan, enhetschef/universitetslektor

Optimering; Agentteknologi; Lärande system; Simulering; Strokelogistik; Transport- och trafikmodellering

Holmberg, Lars
Holmberg, Lars, doktorand

Interaktionsdesign; Maskinlärande; Datavetenskap

Hastrup, Sebastian
Hastrup, Sebastian, doktorand

Jupp

John, Meenu Mary
John, Meenu Mary, doktorand

Teknikvetenskap

Jevinger, Åse
Jevinger, Åse, studierektor/universitetslektor

Datavetenskap; Informationssystem; Intelligent gods

Kupp

Koch Svedberg, Gion
Koch Svedberg, Gion, universitetslektor

Intelligenta system / ai; Datavetenskap; Reglerteknik; Utbildningsvetenskap; Teknik för äldre, teknik och genus; Sociala innovationer; Genus; Teknik och social förändring

Kebande, Victor
Kebande, Victor, postdoktor

Lupp

Loconsole, Annabella
Loconsole, Annabella, universitetslektor

Empirisk mjukvaruutveckling.; Kravhantering; Förbättring av mjukvaruprocesser; Mätning av programvara. ; Programvarukvalitet

Lorig, Fabian
Lorig, Fabian, postdoktor

Agent-based modeling; Design of experiments; Logistics; Manufacturing; Healthcare; Datavetenskap

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, enhetschef/programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Larsson, Jesper
Larsson, Jesper, universitetslektor

String algoritmer och datastrukturer; Datakomprimering; Algoritmteknik; Databassystem

Leckner, Sara
Leckner, Sara, universitetslektor

Informationsteknik; Nya medier, medieutveckling, flerkanalspublicering, affärsutveckling, användbarhet, medieteori

Mupp

Malekian, Reza
Malekian, Reza, professor

Internet of things; Connectivity; Advanced sensor networks; Intelligent transportation systems; Vehicular networks

Nupp

Nilsson, Bengt J
Nilsson, Bengt J, prodekan/professor

Teoretisk datalogi; Datavetenskap; Datalogi; Pedagogik

Oupp

Orre, Carl Johan
Orre, Carl Johan, programledare/universitetslektor

Olsson, Carl Magnus
Olsson, Carl Magnus, universitetslektor

Människa-teknikrelationer; Datadrivna system; Intelligenta system; Kontextmedvetenhet; Upplevelsebaserad teknik; Speldesign och utveckling; Designdriven forskning; Aktionsforskning; Mjukvaruutveckling

Pupp

Peterson, Bo
Peterson, Bo, prefekt

Informationsteknik; Teknik och social förändring

Persson, Jan
Persson, Jan, universitetslektor

Datavetenskap; Optimeringslära, systemteori; Teknikvetenskap

Persson, Mia
Persson, Mia, universitetslektor

Datavetenskap

Packmohr, Sven
Packmohr, Sven, universitetslektor

Ekonomi; Företagsekonomi; Samhällsvetenskap

Pederson, Thomas
Pederson, Thomas, professor

Teknikvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Human-computer interaction, embodied cognition, peripheral interaction, ubiquitous computing, wearable computers.

Rupp

Russo, Nancy
Russo, Nancy, universitetslektor

Teknikvetenskap; Informationsteknik; Smart health; Information systems development

Supp

Spikol, Daniel
Spikol, Daniel, universitetslektor

Datavetenskap

Salo, Johan
Salo, Johan, doktorand

Datafication of health; Datavetenskap; Designvetenskap; Interaktionsdesign; Quantified self technologies

Spalazzese, Romina
Spalazzese, Romina, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Programvaruarkitektur; Självanpassande system

Tupp

Tegen, Agnes
Tegen, Agnes, doktorand

Datavetenskap; Machine learning; Artificial intelligence

Vupp

Vogel, Bahtijar
Vogel, Bahtijar, universitetslektor

Datavetenskap; Programvaruteknik; Open architectures; Web and mobile engineering; Internet of things; Agile approaches; Software evolution; Usability

Åupp

Åman Bergkvist, Hannes