MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Institutionen för barn – unga – samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Hupp

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Lupp

Larsson, Therese
Larsson, Therese, doktorand

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Lembrér, Dorota
Lembrér, Dorota, universitetsadjunkt

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Pedagogik

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Livskunskap; Värdegrundsarbete; Genus; Sex- och samlevnadsundervisning; Kritisk diskursanalys; Etnografi; Cirkuspedagogik

Nupp

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap

Nyberg, Eva
Nyberg, Eva, universitetslektor

Pupp

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Olikheter; Dokumentation; Identitet; Samhällsvetenskap

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Sven
Persson, Sven, professor

Professionsstudier; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Rupp

Rönnbäck, Julia
Rönnbäck, Julia, universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap; Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Flickforskning; Femininitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Tupp

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Vupp

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap