MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för barn – unga – samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Dupp

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Historia; Digital historiekultur; Samtidshistoria; Genus; Ungdomsforskning; Etnografi; Modern historia

Hupp

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Holmberg, Ylva
Holmberg, Ylva, universitetslektor

Barn; Pedagogik; Musikpedagogik; Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap

Lupp

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Vetenskapsteori

Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor/prefekt

Samhällsvetenskap; Pedagogik; Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Barn; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap

Mupp

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens

Nupp

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historia; Muntlig historia; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968; Rasism och antirasism; Ungdomsforskning; Pedagogiskt arbete; Ungdomsarbete; Migration

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Pedagogik; Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi

Pupp

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Samhällsvetenskap; Inkludering; Undervisning i förskola

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Sven
Persson, Sven, seniorprofessor

Förskola; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Supp

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Övrig samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Barn; Teknik och social förändring; Genus; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Tupp

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Nation; Intersektionalitet; Genus

Vupp

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap