MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för idrottsvetenskap forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Idrott; Samhällsvetenskap

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Bjärsholm, Daniel
Bjärsholm, Daniel, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning; Idrott

Eupp

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Hupp

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria

Hellborg, Anna Maria
Hellborg, Anna Maria, administrativ assistent/timavlönad

Idrottsforskning; Genus; Idrott; Jämställdhet

Jupp

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Idrott; Migration; Etnicitet; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lupp

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Kulturarv och kulturproduktion; Fritidsvetenskap

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Socialantrolopologi/etnografi; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Barn; Etnicitet; Genus; Idrott; Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa

Lidström, Isak
Lidström, Isak, doktorand

Idrott

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Pedagogiskt arbete; Idrottsforskning; Pedagogik; Barn; Idrott; Konstnärlig forskning

Mupp

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Psykologi; Idrottsforskning; Ungdomsforskning; Migration; Utbildningsvetenskap; Etnicitet; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research

Nupp

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Idrott; Ekonomi

Wupp

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrott; Idrottsforskning; Barn; Etnicitet; Sjukgymnastik/fysioterapi; Genus; Hälso- och sjukvård i samhället

Åupp

Åkesson, Joakim
Åkesson, Joakim, universitetslektor

Idrott; Idrottsforskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Idrott