MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Bupp

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Historieämnen; Modern historia; Historisk-filosofiska ämnen; Minne, temporalitet, kulturarv

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Dupp

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Eupp

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, postdoktor

Sociologi; Socialpolitik; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Fupp

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Samtidshistoria; Etnografi; Etnicitet; Genus; Sociologi; Intersektionalitet; Postkolonialism; Ungdomsforskning

Gupp

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Hupp

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Lupp

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindh, Anders
Lindh, Anders, forskare

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Etnicitet; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Lozic, Vanja
Lozic, Vanja, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Etnicitet; Genus; Migration; Utbildningsvetenskap

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Mupp

Mårtensson, Ann-Sophie

Nupp

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Rupp

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetslektor

Supp

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Vupp

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor