MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Institutionen för individ och samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Ahlstrand, Roland
Ahlstrand, Roland, universitetslektor

Sociologi; Arbetsvetenskap

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetsadjunkt

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Bupp

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Pedagogik; Tvåspråkighet

Dupp

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Eupp

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Medicinens historia; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Vetenskapsteori; Kulturantropologi; Etnografi

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Historia; Modern historia; Historiska kulturer; Samtidshistoria; Etnologi

Gupp

Glaser, Joakim
Glaser, Joakim, doktorand

Historia

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Jupp

Jarhall, Jessica
Jarhall, Jessica, doktorand

Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap

Lupp

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan

Etnologi; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig samhällsvetenskap

Lindh, Anders
Lindh, Anders, universitetslektor

Estetiska ämnen; Historisk-filosofiska ämnen; Utbildningsvetenskap; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Religionsvetenskap/teologi; Kulturarv och kulturproduktion; Humaniora och religionsvetenskap

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Etnicitet; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Genus; Humaniora och religionsvetenskap; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Mupp

Mårtensson, Ann-Sophie

Nupp

Nilsson, Sara Ellis
Nilsson, Sara Ellis, timlärare

Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Historiska kulturer; Kulturarv och kulturproduktion

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historieämnen; Historia; Modern historia

Rupp

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetsadjunkt

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, doktorand

Supp

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, biträdande professor

Vupp

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor