MAH Logo

Utskrift från Malmö högskola - $.mah.se

Institutionen för kultur-språk-medier forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Adelmann, Kent
Adelmann, Kent, biträdande professor

Lyssnande, reception av talspråk, talinteraktion, dialog; Svenska med didaktisk inriktning; Tvärvetenskaplig forskning; Utbildningsvetenskap

Cupp

Christensen, Jonas
Christensen, Jonas, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Social forskning, utbildningsvetenskap. undervisningsspråk; sv, ty, eng

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Elmfeldt, Johan
Elmfeldt, Johan, biträdande professor

Litteraturdidaktik; Mediekulturella och medieteknologiska förändringar; Medieekologi; Svenska med didaktisk inriktning; Utbildningsvetenskap

Gupp

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Hupp

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Hermansson, Carina
Hermansson, Carina, universitetslektor

Kupp

Karlsson, Erik
Karlsson, Erik, doktorand

Lupp

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Nupp

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Oupp

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Supp

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, universitetslektor

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Wupp

Walldén, Robert
Walldén, Robert, doktorand

Zupp

Zachrison, Mozhgan