MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för kultur-språk-medier forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Gupp

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Hupp

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Kupp

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Lupp

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Samhällsvetenskap; Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling

Leppäniemi, Henriikka
Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Nupp

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Oupp

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Retorik; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Samhällsvetenskap

Pupp

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Supp

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Siddha Malilang, Chrysogonus
Siddha Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Pedagogiskt arbete; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Engelska språket; Litteraturvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Barn- och ungdomslitteratur

Tupp

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Wupp

Walldén, Robert
Walldén, Robert, postdoktor

Systemisk-funktionell lingvistik; Ämnesdidaktik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Utbildningsvetenskap; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion

Wennås Brante, Eva
Wennås Brante, Eva, universitetslektor

Pedagogik; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Digitalisering i läsande

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor