MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Bupp

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Fysik; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap

Björklund Boistrup, Lisa
Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Vårdvetenskap; Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Cupp

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Dupp

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Naturvetenskap; Biologi; Växtfysiologi; Ekosystemtjänster

Hupp

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ekologi

Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap

Iupp

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet; Vetenskaps- och teknikstudier; Genus; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Social klass; Vithet

Jupp

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Naturvetenskap; Pedagogik

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Pedagogik; Sociologi; Naturvetenskapens didaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging; Utbildningsvetenskap

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande; Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap

Lupp

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Nupp

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskap; Gröna skolgårdar som läranderesurs; Samhällsvetenskap; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik

Oupp

Olander, Clas
Olander, Clas, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande

Rupp

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism; Ämnesdidaktik

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Integration; Utbildning i naturvetenskap; Genus

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Geovetenskap; Ämnesdidaktik; Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik

Serder, Margareta
Serder, Margareta, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Pedagogik

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Ämnesdidaktik; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Wupp

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin