MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Odontologiska fakulteten (OD) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Andersson, Lars
Andersson, Lars, seniorprofessor

Odontologi; Medicin; Traumatology; Traumatologi

Aherne, Olivia
Aherne, Olivia, doktorand

Alstergren, Per
Alstergren, Per, professor/övertandläkare/prodekan

Odontologi; Medicin; Fysiologi och farmakologi; Mikrobiologi, immunologi, infektionssjukdomar; Bettfysiologi; Farmakologisk forskning; Fysiologi; Morfologi; Orofacial smärta; Käkfunktion; Hjärnan vid kronisk smärta; Diagnostik

Bupp

Björkner, Annika
Björkner, Annika, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Aseptik antiseptik; Kolhydratanalys; Kliniska studier endodonti; Adhesion glykokonjugat

Braathen, Gabriella
Braathen, Gabriella, doktorand

Odontologi; Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi

Berthelsen, Hanne
Berthelsen, Hanne, forskare

Folkhälsovetenskap; Arbetsvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället; Samhällsodontologi; Ledning och organisation; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Berlin, Henrik
Berlin, Henrik, studierektor/universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi; Pedodonti; Odontologi; Pedodonti

Becktor, Jonas
Becktor, Jonas, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Kirurgisk forskning; Fysiologi; Bettfysiologi; Implantat

Blomqvist, Madeleine
Blomqvist, Madeleine, laboratorieingenjör

Brogårdh Roth, Susanne
Brogårdh Roth, Susanne, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; För tidigt födda barn; Munhälsorelaterad livskvalitet; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Oral hälsopromotion

Cupp

Chrcanovic, Bruno
Chrcanovic, Bruno, forskarassistent

Odontologi; Orala implantat; Oral protetik; Biomaterial

Carlsson, Peter
Carlsson, Peter, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Dupp

Davies, Julia
Davies, Julia, professor

Odontologi; Medicin; Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi; Biokemi

Darbani, Roya
Darbani, Roya, doktorand

Dawson, Victoria
Dawson, Victoria, universitetsadjunkt/övertandläkare

Eupp

Ericson, Dan
Ericson, Dan, seniorprofessor

Odontologi; Cariologi

Ekberg, Ewa Carin
Ekberg, Ewa Carin, professor/övertandläkare

Odontologi

Fupp

Falk, Anders
Falk, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Franzén, Cecilia
Franzén, Cecilia, universitetslektor

Professionsforskning; Samhällsodontologi

Fransson, Helena
Fransson, Helena, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi; Djup karies; Riskbedömning; Hälsoekonomi

Gupp

Götrick, Bengt
Götrick, Bengt, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Ghiasi, Peyman
Ghiasi, Peyman, doktorand

Galli, Silvia
Galli, Silvia, postdoktor

Odontologi

Hupp

Henriksson, Agnethe
Henriksson, Agnethe, biomedicinsk analytiker

Hedenbjörk Lager, Anders
Hedenbjörk Lager, Anders, programledare/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Cariologi; Oral mikrobiologi

Hoszek, Anders
Hoszek, Anders, universitetsadjunkt/övertandläkare

Odontologi

Häggman Henrikson, Birgitta
Häggman Henrikson, Birgitta, professor/övertandläkare

Odontologi; Smärta, orofacial smärta, whiplash; Bettfysiologi

Hänsel Petersson, Gunnel
Hänsel Petersson, Gunnel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Hellén-Halme, Kristina
Hellén-Halme, Kristina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Jupp

Johansson, Camilla
Johansson, Camilla, universitetsadjunkt

Odontologi; Dentala keramer, högtranslucent zirkoniumdioxid; Odontologi; Dentala keramer, högtranslucent zirkoniumdioxid

Jönsson, Daniel
Jönsson, Daniel, universitetslektor, adjungerad

Medicin; Odontologi

Kupp

Kinnby, Bertil
Kinnby, Bertil, universitetslektor

Biokemi; Cell- och molekylärbiologi; Oral mikrobiologi; Parodontologi; Fibrinolys; Koagulation; Plasminogensystemet

Klinge, Björn
Klinge, Björn, seniorprofessor

Odontologi; Parodontologi

Klingberg, Gunilla
Klingberg, Gunilla, dekan/professor/övertandläkare

Odontologi

Kroona, Liv
Kroona, Liv, universitetslektor, biträdande

Odontologi; Oral patologi och rättsodontologi; Yrkes- och miljödermatologi

Lupp

Larsson, Christel
Larsson, Christel, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Keramer (zirconia), implantatburen protetik, tandtekniska framställningstekniker

Lindh, Christina
Lindh, Christina, seniorprofessor

Odontologi; Radiologisk forskning

Lundegren, Nina
Lundegren, Nina, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Oral hälsa; Tandvårdsbehov

Lindberg, Pia
Lindberg, Pia, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

List, Thomas
List, Thomas, professor/övertandläkare

Odontologi

Nupp

Neilands, Jessica
Neilands, Jessica, forskare

Odontologi; Oral mikrobiologi; Biofilmer

Pupp

Papia, Evaggelia
Papia, Evaggelia, programledare/universitetslektor

Odontologi; Dental ceramics, y-tzp, surface treatment, bond strength

Paulsson, Liselotte
Paulsson, Liselotte, vicedekan/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; För tidig födsel; Bettavvikelser; Tandregleringsbehov; Ansiktsmorfologi; Temporomandibulär dysfunktion; Huvudvärk

Pigg, Maria
Pigg, Maria, studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Endodonti; Bettfysiologi; Odontologisk beteendevetenskap; Riskbedömning; Orofacial smärta ; Icke-odontogen tandsmärta

Petrén, Sofia
Petrén, Sofia, studierektor/universitetslektor/övertandläkare

Odontologi; Ortodonti, korsbettsbehandling, cost-effectiveness, follow-up, rct-studier

Prgomet, Zdenka
Prgomet, Zdenka, biomedicinsk analytiker

Odontologi

Rupp

Robertsson, Carolina
Robertsson, Carolina, doktorand

Oral mikrobiologi; Cell- och molekylärbiologi; Biokemi

Ridell, Karin
Ridell, Karin, universitetslektor/övertandläkare

Rohlin, Madeleine
Rohlin, Madeleine, seniorprofessor

Odontologi

Supp

Senneby, Anna
Senneby, Anna, st-tandläkare

Odontologi

Svensäter, Gunnel
Svensäter, Gunnel, professor/övertandläkare

Odontologi

Sonesson, Mikael
Sonesson, Mikael, universitetslektor/övertandläkare

Odontologi

Tupp

Truedsson, Anna
Truedsson, Anna, universitetslektor/övertandläkare

Vupp

Vult von Steyern, Per
Vult von Steyern, Per, studierektor/professor/övertandläkare

Odontologi

Wupp

Wickström, Claes
Wickström, Claes, universitetslektor

Odontologi; Medicin

Wolf, Eva
Wolf, Eva, universitetslektor/övertandläkare

Endodonti; Odontologi

Warfvinge, Gunnar
Warfvinge, Gunnar, professor/övertandläkare

Oral patologi och rättsodontologi; Immunologi