MAH Logo

Utskrift från Malmö universitet - $.mah.se

Fakulteten för lärande och samhälle (LS) forskare i alfabetisk ordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aupp

Alvén, Fredrik
Alvén, Fredrik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Alvstad, Erik
Alvstad, Erik, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Anderson, Lotta
Anderson, Lotta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Specialpedagogik; Särskola; Alternativ och kompletterande kommunikation (akk); Empirinära forskning, videoanalys; Bedömning för lärande; Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; akk, funkrtionsnedsättning, högre utbildning, särskola, videoanalys

Andersson, Jan Anders
Andersson, Jan Anders, universitetslektor

Ämnesansvarig för samhällskunskap och lärande; Samhällsvetenskap

Andersson, Nils
Andersson, Nils, universitetslektor

Andersson, Torbjörn
Andersson, Torbjörn, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrottshistoria; Fotbollsforskning; Samhällsvetenskap; Idrott

Axelsson, Thom
Axelsson, Thom, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap

Axelsson Yngvéus, Cecilia
Axelsson Yngvéus, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Bupp

Backman, Jyri
Backman, Jyri, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Rättsvetenskap/juridik; Idrott

Balldin, Jutta
Balldin, Jutta, universitetslektor

Barndomsgeografi; Barns rättigheter; Pedagogik

Bengtsson, Peter
Bengtsson, Peter, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Fysik; Naturvetenskap

Bengtsson, Sverker
Bengtsson, Sverker, universitetsadjunkt

Övrig samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspsykologi

Berglund, Sara
Berglund, Sara, universitetslektor

Bergman, Lotta
Bergman, Lotta, universitetslektor

Bergman, Magnus
Bergman, Magnus, doktorand

Modern historia; Minne, temporalitet, kulturarv; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen

Bjärsholm, Daniel
Bjärsholm, Daniel, doktorand

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Samhällsvetenskap; Idrottsforskning

Björklund Boistrup, Lisa
Book, Karin
Book, Karin, universitetslektor

Idrott; Stadsutveckling; Fysisk aktivitet; Fysisk planering; City marketing; Idrottens rum och arenor; Evenemang; Idrottsutveckling

Bouakaz, Laid
Bouakaz, Laid, universitetslektor

Migration; Tvåspråkighet; Pedagogik

Bramhagen, Ann-Cathrine
Bramhagen, Ann-Cathrine, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Postoperativ återhämtning; Pediatrisk smärta; Barn; Medicin; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Vårdvetenskap; Hälso- och sjukvård i samhället

Buhre, Torsten
Buhre, Torsten, universitetslektor

Idrott; Biologi; Arbetsfysiologi; Medicin

Cupp

Chronaki, Anna
Chronaki, Anna, professor

Dupp

Dahl, Jonas
Dahl, Jonas, universitetsadjunkt

Dahlbeck, Johan
Dahlbeck, Johan, universitetslektor

Pedagogisk filosofi; Etik; Spinoza; Pedagogik; Filosofi

Danielsson Malmros, Ingmarie
Danielsson Malmros, Ingmarie, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen

Davidsson, Eva
Davidsson, Eva, professor, biträdande

Delacour, Laurence
Delacour, Laurence, universitetsadjunkt

Matematik; Förskollärare ; Matematik, läroplan, discourse; Matematikens didaktik inriktning förskola

Eupp

Economou, Catarina
Economou, Catarina, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap

Edström, Ann-Mari
Edström, Ann-Mari, universitetslektor

Estetiska ämnen; Högskolepedagogik; Bildkonst

Einarsson, Anneli
Einarsson, Anneli, universitetsadjunkt

Pedagogik; Dramapedagogik; Estetiska lärprocesser; Samhällsvetenskap; Tvärvetenskap

Einegard, Rikard
Einegard, Rikard, doktorand

Vetenskapsteori; Modern historia; Samtidshistoria; Idé- o lärdomshistoria; Vetenskapshistoria; Medicinens historia; Kulturantropologi; Etnografi

Ek, Anne-Charlotte
Ek, Anne-Charlotte, universitetsadjunkt

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Medie- och kommunikationsvetenskap; Pedagogiskt arbete

Ekberg, Jan-Eric
Ekberg, Jan-Eric, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrottspedagogik

Ekelund, Nils
Ekelund, Nils, professor

Växtfysiologi; Ekosystemtjänster; Naturvetenskap; Biologi

Ekelund, Robin
Ekelund, Robin, universitetslektor

Genus; Etnografi; Ungdomsforskning; Samtidshistoria; Historia; Modern historia; Digital historiekultur

Ennerberg, Elin
Ennerberg, Elin, postdoktor

Socialpolitik; Sociologi; Arbetsmarknadspolitik; Integration; Social investeringspolitik

Eriksson, Kjell E
Eriksson, Kjell E, redaktör

Samhällsvetenskap; Idrott; Historisk-filosofiska ämnen

Erlandsson, Magnus
Erlandsson, Magnus, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Förvaltningspolitik; Skolpolitik; Regeringskansliet; Organisation; Ledarskap

Fupp

Fabri, Anna
Fabri, Anna, universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Frölich, Emilia
Frölich, Emilia, doktorand

Etnografi; Ungdomsforskning; Sociologi; Samtidshistoria; Etnicitet; Genus; Intersektionalitet; Postkolonialism

Fundberg, Jesper
Fundberg, Jesper, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Idrott; Etnicitet; Genus; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Gupp

Godhe, Anna-Lena
Godhe, Anna-Lena, universitetslektor

Gunnemyr, Per
Gunnemyr, Per, universitetsadjunkt

Gustafson, Niklas
Gustafson, Niklas, universitetslektor

Hupp

Hall, Emma
Hall, Emma, doktorand

Samtidshistoria; Migration; Genus; Etnicitet; Intersektionalitet; Muntlig historia; Narrativ teori; Identitet

Hansson, Fredrik
Hansson, Fredrik, bitr/vice prefekt/universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Språkvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Bernstein

Harju, Anne
Harju, Anne, universitetslektor

Hasslöf, Helen
Hasslöf, Helen, universitetslektor

Ämnesdidaktik; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap; Hållbar utveckling och undervisning; Miljöundervisning; Utomhuspedagogik; Ekologi

Hedenborg, Susanna
Hedenborg, Susanna, professor

Samhällsvetenskap; Idrott; Genus, barndomshistoria; Humaniora och religionsvetenskap

Hell, Anna
Hell, Anna, doktorand

Hellborg, Anna Maria
Hellborg, Anna Maria, administrativ assistent

Jämställdhet; Idrottsforskning; Genus; Idrott

Hellström, Lisa
Hellström, Lisa, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Barn; Mobbning, psykisk ohälsa, folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete, barn i behov av särskilt stöd

Hillbur, Per
Hillbur, Per, prorektor/professor, biträdande

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Kulturgeografi, ekonomisk geografi; Miljövetenskap; Jordbruksrådgivning; Stadsutveckling; Innovationssystem; Utbildningsvetenskap

Holmqvist, Mona
Holmqvist, Mona, professor

Pedagogik; Specialpedagogik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Samhällsvetenskap

Håkansson, Julia
Håkansson, Julia, doktorand

Historiedidaktik; Historia; Historiebruk; Historiekultur; Historiemedvetande; Kollektivt minne; Kulturarv; Museologi; Nationalism; Narrativ; Historiska berättelser

Iupp

Ideland, Malin
Ideland, Malin, professor

Etnologi; Vetenskaps- och teknikstudier; Social klass; Vithet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Humaniora och religionsvetenskap; Marknadisering av utbildning; Svenskhet; Miljö och hållbarhet

Jupp

Jakobsson, Anders
Jakobsson, Anders, professor

Pedagogik; Naturvetenskap

Jansson, Alexander
Jansson, Alexander, doktorand

Etnicitet; Idrott; Utbildningsvetenskap; Migration; Samhällsvetenskap

Jobér, Anna
Jobér, Anna, universitetslektor

Naturvetenskapens didaktik; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Sociologi

Jönsson, Karin
Jönsson, Karin, universitetslektor

Jönsson, Kutte
Jönsson, Kutte, universitetslektor

Idrottsfilosofi; Idrottsetik; Genusteori; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen; Samhällsvetenskap; Genus; Idrott

Kupp

Karlsson, Annika
Karlsson, Annika, universitetsadjunkt

Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Translanguaging

Kouns, Maria
Kouns, Maria, universitetslektor

Språkvetenskap; Utbildningsvetenskap; Språkinriktad ämnesundervisning ; Språk och lärande; Designforskning; Lärares lärande

Lupp

Lagergren, Lars
Lagergren, Lars, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Kulturarv och kulturproduktion; Idrott; Fritidsvetenskap

Lansheim, Birgitta
Lansheim, Birgitta, universitetsadjunkt, senior

Specialpedagogik, matematikdidaktik

Larneby, Marie
Larneby, Marie, doktorand

Barn- och ungdomsidrott, genus, makt, idrott och hälsa; Socialantrolopologi/etnografi; Idrottsforskning; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Genus; Etnicitet; Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn; Utbildningsvetenskap

Larsson, Therese
Larsson, Therese, universitetsadjunkt

Vetenskapsteori; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Leijon, Marie
Leijon, Marie, universitetslektor

Pedagogik

Lelinge, Balli
Lelinge, Balli, universitetsadjunkt

Praktiknära forskning, improvement science, kollaboratör professionsutveckling, värdegrund och likabehandling; Samhällsvetenskap

Leppäniemi, Henriikka
Lilja, Peter
Lilja, Peter, universitetslektor/prefekt

Humaniora och religionsvetenskap; Utbildningsfilosofi ; Pedagogik; Samhällsvetenskap

Liljefors Persson, Bodil
Liljefors Persson, Bodil, professor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Humaniora och religionsvetenskap

Lindberg, Matilda
Lindberg, Matilda, doktorand

Idrottsforskning; Pedagogiskt arbete; Samhällsvetenskap; Pedagogik; Konstnärlig forskning; Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Barn

Linde-Laursen, Anders
Linde-Laursen, Anders, dekan/professor

Historisk-filosofiska ämnen; Etnologi; Övrig samhällsvetenskap

Lindh, Anders
Lindh, Anders, forskare

Utbildningsvetenskap; Estetiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Lindh, Christina
Lindh, Christina, doktorand

Lindholm, Susan
Lindholm, Susan, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Kulturhistoria; Populärkultur; Ungdomskultur; Etnicitet; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Ljungberg, Caroline
Ljungberg, Caroline, vicedekan/universitetslektor

Barndom, fostran, identitet, makt, mat, utbildning

Londos, Mikael
Londos, Mikael, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Idrott; Samhällsvetenskap; Pedagogik

Lucander, Henriette
Lucander, Henriette, programledare/universitetsadjunkt

Pedagogik; Bedömning av muntlig kommunikation

Lundahl, Bo
Lundahl, Bo, universitetslektor

Lundin, Johan
Lundin, Johan, professor

Historia; Genus

Lundström, Mats
Lundström, Mats, universitetslektor

Pedagogik; Naturvetenskapernas didaktik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap

Lutz, Kristian
Lutz, Kristian, universitetslektor

Specialpedagogik; Högskolepedagogik; Sociologi; Diskursanalys; Barn

Löf, Camilla
Löf, Camilla, universitetslektor

Barndom; Värdegrundsarbete; Cirkus; Etnografi; Pedagogik; Livskunskap; Barn

Mupp

Martinez, Carolina
Martinez, Carolina, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Barn och digitala medier; Kritiska reklamstudier; Digital kompetens och fritidshemmet; Äldre, intergenerationellt lärande, digital kompetens

Mashreghi Blank, Sepandarmaz
Mashreghi Blank, Sepandarmaz, doktorand

Postcolonialism, culturally relevant methodology, participatory action (activist) research; Utbildningsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott; Genus; Kulturarv och kulturproduktion; Etnicitet; Migration; Psykologi; Ungdomsforskning; Idrottsforskning; Samhällsvetenskap

Mattsson, Torun
Mattsson, Torun, prefekt/universitetslektor

Idrott; Samhällsvetenskap

Mårtensson, Ann-Sophie

Nupp

Nelson, Johan
Nelson, Johan, universitetslektor

Nilsson, Urban
Nilsson, Urban, universitetslektor

Nilsson Mohammadi, Robert
Nilsson Mohammadi, Robert, universitetslektor

Historisk-filosofiska ämnen; Historieämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Ungdomsarbete; Migration; Muntlig historia; Rasism och antirasism; Historia; Pedagogiskt arbete; Ungdomsforskning; Urbanhistoria; Offentlig historia; Minne och historieproduktion; Berättelser och meningsskapande; Sociala rörelser och protestkultur; 1968

Norberg, Johan R
Norberg, Johan R, professor

Historisk-filosofiska ämnen; Idrott

Nordén, Birgitta
Nordén, Birgitta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Transdisciplinärt lärande; Utbildning och hållbar utveckling; Lärande för hållbar utveckling; Globalt lärande och undervisning för hållbar utveckling; Globala klassrum; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Ämnes lärande och undervisning ; Lärande och undervisnig; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap; Ämnesdidaktik; It-medierat lärande; Forskning på skolungdomars lärande; Hållbarhetsdilemman - platsbaserat lärande i förskolelärarutbildningen; Naturvetenskapernas didaktik; Utomhuspedagogik; Gröna skolgårdar som läranderesurs

Norefalk, Christian
Norefalk, Christian, doktorand

Utbildningsfilosofi; Social ontologi och epistemologi; Deontologi; Pedagogik

Normark, Gun
Normark, Gun, bitr/vice prefekt/universitetsadjunkt

Ekonomi; Idrott; Samhällsvetenskap

Nygård Larsson, Pia
Nygård Larsson, Pia, universitetslektor

Språkvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Nyzell, Stefan
Nyzell, Stefan, universitetslektor

Historieämnen; Modern historia; Strejker, demonstrationer, upplopp, kravaller, sociala rörelser, uppror, revolutioner, poliser, polishistoria, kvinnligt polisarbete, historisk återskapande, historiebruk, historieförmedling, kulturarv; Historia

Oupp

Olander, Clas
Olander, Clas, professor, biträdande

Literacy; Multimodala representationer; Professionellt lärande; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap

Olsson Jers, Cecilia
Olsson Jers, Cecilia, universitetslektor

Humaniora och religionsvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Språk i bruk ; Respons; Textforskning; Retorik; Språkvetenskap; Samhällsvetenskap

Pupp

Palla, Linda
Palla, Linda, universitetslektor

Specialpedagogik; Förskola; Mångfald; Dokumentation; Identitet; Inkludering; Undervisning i förskola; Samhällsvetenskap

Persson, Gun
Persson, Gun, universitetslektor

Persson, Magnus
Persson, Magnus, professor

Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Kultur- och litteraturteori; Receptionsstudier; Litteratur- och mediedidaktik; Utbildningsvetenskap

Peterson, Tomas
Peterson, Tomas, seniorprofessor

Övrig samhällsvetenskap; Idrott

Pålsson Syll, Lars
Pålsson Syll, Lars, professor

Ekonomi; Samhällsvetenskap

Qupp

Qvarsebo, Jonas
Qvarsebo, Jonas, universitetslektor

Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Samhällsvetenskap; Socialvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rupp

Radmann, Aage
Radmann, Aage, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrott

Rehn, Agneta
Rehn, Agneta, universitetslektor

Rosenlund, David
Rosenlund, David, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Historisk-filosofiska ämnen

Rudnert, Joel
Rudnert, Joel, universitetslektor

Ryan, Ulrika
Ryan, Ulrika, universitetsadjunkt

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik; Inferentialism

Supp

Safrankova, Camilla
Safrankova, Camilla, doktorand

Integration; Utbildning i naturvetenskap; Genus; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap

Sandgren, Olof
Sandgren, Olof, universitetslektor

Logopedi; Språkstörning; Språkliga problem i skolåldern

Sauro, Shannon
Sauro, Shannon, professor, biträdande

Digitaliserat lärande, andraspråksperspektiv; Samhällsvetenskap

Schubert, Per
Schubert, Per, universitetslektor

Fjärranalys; Geografiska informationssystem; Ekosystem; Ekosystemtjänster; Geografididaktik; Geovetenskap; Ämnesdidaktik

Serder, Margareta
Serder, Margareta, universitetslektor

Utbildningsvetenskap; Pedagogik; Samhällsvetenskap; Naturvetenskap

Siddha Malilang, Chrysogonus
Siddha Malilang, Chrysogonus, universitetsadjunkt

Pedagogiskt arbete; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket; Övrig humaniora och religionsvetenskap

Sjöblom, Marie
Sjöblom, Marie, doktorand

Pedagogik; Utbildningsvetenskap; Matematikdidaktik

Sjögren, Hanna
Sjögren, Hanna, universitetslektor

Genus; Teknik och social förändring; Barn; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Utbildningsvetenskap; Övrig samhällsvetenskap; Samhällsvetenskap; Miljö och hållbar utveckling; Människa-djurrelationer; Feministisk teori; Fokusgrupper

Sjöström, Jesper
Sjöström, Jesper, professor, biträdande

Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap; Didaktik; Bildning; Naturvetenskapernas didaktik; Miljöundervisning; Grön kemi; Scientific literacy; Bildningsorienterat lärarskap; Utbildningsfilosofiska perspektiv; Didaktisk modellering

Sjövik, Kristian
Sjövik, Kristian, universitetslektor

Småberg, Thomas
Småberg, Thomas, professor, biträdande

Sonesson, Kerstin
Sonesson, Kerstin, professor, biträdande

Klimatundervisning; Lärande för hållbar utveckling; Miljöundervisning; Naturvetenskapens didaktik; Utmaningsbaserat lärande; Utvidgade klassrummet; Högskolepedagogkik; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Naturvetenskap; Samhällsvetenskap

Stensson, Catrin
Stensson, Catrin, universitetsadjunkt

Sundmark, Björn
Sundmark, Björn, professor

Historisk-filosofiska ämnen; Humaniora och religionsvetenskap; Barn- och ungdomslitteratur; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Estetiska ämnen; Litteraturvetenskap; Engelska språket

Svensson, Anna-Karin
Svensson, Anna-Karin, universitetslektor

Tupp

Thavenius, Marie
Thavenius, Marie, universitetslektor

Thurén, Camilla
Thurén, Camilla, universitetslektor

Språkvetenskap

Tzimoula, Despina
Tzimoula, Despina, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Genus; Samhällsvetenskap; Nation; Intersektionalitet; Humaniora och religionsvetenskap

Vupp

Vallberg Roth, Ann-Christine
Vallberg Roth, Ann-Christine, professor

Pedagogik; Samhällsvetenskap

Viggosson, Haukur
Viggosson, Haukur, universitetslektor

Pedagogik

Vikman, Jenny
Vikman, Jenny, universitetslektor

Medicin; Fysiologi och farmakologi; Fysiologi; Idrott

Vincenti Malmgren, Therese
Vincenti Malmgren, Therese, universitetslektor

Wupp

Walldén, Robert
Walldén, Robert, postdoktor

Systemisk-funktionell lingvistik; Genreteori; Kritisk diskursanalys; Utbildningssociologi; Litteracitet; Svenska som andraspråk; Klassrumsinteraktion; Ämnesdidaktik; Utbildningsvetenskap

Wernberg, Anna
Wernberg, Anna, universitetslektor

Matematik; Matematikdidaktik; Variationsteorin

Widen, Pär
Widen, Pär, universitetslektor

Tvärvetenskapliga forskningsområden; Samhällsvetenskap; Skola, utbildning, lärande, bedömning, makt, styrning, individ; Utbildningsvetenskap/pedagogik utbildningshistoria bedömningshistoriska perspektiv barn- och ungdomshistoriska studier utbildningsfilosofi och lärande ; Humaniora och religionsvetenskap

Wigerfelt, Berit
Wigerfelt, Berit, professor, biträdande

Integration; Segregation; Etnologi

Wiklund, Emelie
Wiklund, Emelie, doktorand

Idrottsforskning; Idrott; Barn; Hälso- och sjukvård i samhället; Sjukgymnastik/fysioterapi; Etnicitet; Genus

Wärnsby, Anna
Wärnsby, Anna, universitetslektor

Språkvetenskap; Engelska språket; Semantik, pragmatik, språkinlärning, kognitiv lingvistik, korpusstudier, kontrastiva studier

Zupp

Zachrison, Mozhgan
Zachrison, Mozhgan, prefekt/universitetslektor

Zetterberg, Karin
Zetterberg, Karin, universitetslektor

Andrapsråksinlärning; Lärande utvärdering; Sociala identiteter; Akademiskt skrivande; Tvärvetenskapliga forskningsområden

Åupp

Åkesson, Joakim
Åkesson, Joakim, universitetslektor

Samhällsvetenskap; Idrott; Idrott; Tvärvetenskapliga forskningsområden; Idrottsforskning